Allt om grundskolan

Här finns en kortare beskrivning om hela grundskolan. 

Vanliga frågor

Svar på vanliga frågor hittar du på Mellanskolans eller Storskolans sidor

Mål

Undervisningen är engagerande, temabaserad och ämnesövergripande. Eleverna tycker det är kul att gå i skolan, de uppskattar att alla är sams, att lärarna är duktiga och engagerande.

Läsåret är indelat i fyra läsperioder med mellanliggande plusveckor. Eleverna har själva röstat fram kortare schema, och effektivare studietid. Det och mindre undervisningsgrupper ger oss stora möjligheter att se och lära ut till alla på ett mycket inkluderande sätt.

Under läsåren har eleverna bl.a. besökt stenåldern, haft tea-time på engelskan och byggt miljövänliga stolar av papp. Året innan skapades film om franska revolutionen. Onsjöskolan är nyrenoverad, skolinspektionen berömmer oss och kommunens ungdomsundersökning LUPP ger oss MVG. Resultaten på de nationella proven är bra, och medelbetygen i årskurs 9 är cirka 8 betygssteg bättre än våra grannskolor.

Betyg och bedömning

Kunskapskraven och de nationella kursplanerna bildar ett ramverk för grundskolan. Innanför ramen ska varje enskild skola självt definiera innehållet. På det viset blir varje skola unik och kan behålla sin särart, samtidigt som de nationella målen är relativt entydigt definierade. Varje skola skall dock behandla ämnets centrala innehåll definierat i läroplanen.

Betyg ges höst- och vårtermin i årskurserna 6, 7, 8 och 9. Varje termin (ungefär i början av oktober och mars) hålls utvecklingssamtal, där vårdnadshavarna informeras om elevens kunskapssituation.  Läs mer här ->

Montessoripedagogik i grundskolan

På Svalövs Montessoris fritidshem strävar vi efter att skapa ett varmt, tillåtande och positivt klimat där barnen ska känna sig trygga och bekräftade. Vår målsättning är att utveckla barnens förmåga att själva hantera sin vardag och att ta ansvar för sin fritid.

Körverksamhet

Tillsammans med Svalövs Kulturskola erbjuds eleverna kostnadsfritt deltagande i Montessorikören. Kören tränar en gång i veckan på Storskolan. Körträningen är efter fritids mellanmål. Anmälan till kören gör du som förälder på forumulär här på hemsidan. Montessorikören framträder exempelvis på skolavslutning och särskilda evenemang som Kulturskolan bjuds in till. Vi är väldigt stolta över att ha en stor och engagerad kör, med två professionella körledare.

Studieverkstad

Under loven planerar vi verksamheten så att de barn som har behov av omsorg får vardags- och miljöbyte i form av särskilda aktiviteter, utflykter och får möjlighet att samverka med vår förskola. Målet är att barnen ska ha en känsla av lov, dvs ledigt från skolan. Barnen får under loven prova på olika sporter, gå på bio/teater/museum, åka till stranden, djurpark, hembygdspark, bada, fiska och mycket mer. Vi är stolta över vår lovverksamhet och upplever att det skapar stor positiv energi till både barn och vuxna.

Exkursioner

Under loven planerar vi verksamheten så att de barn som har behov av omsorg får vardags- och miljöbyte i form av särskilda aktiviteter, utflykter och får möjlighet att samverka med vår förskola. Målet är att barnen ska ha en känsla av lov, dvs ledigt från skolan. Barnen får under loven prova på olika sporter, gå på bio/teater/museum, åka till stranden, djurpark, hembygdspark, bada, fiska och mycket mer. Vi är stolta över vår lovverksamhet och upplever att det skapar stor positiv energi till både barn och vuxna.