Svalövs Montessoris Fritidshem

Alla elever i årskurs F-6 är garanterade fritidsplats. Vårt fritids erbjuder omsorg före och efter skoltid.

På Svalövs Montessoris fritidshem strävar vi efter att skapa ett varmt, tillåtande och positivt klimat där barnen ska känna sig trygga och bekräftade. Vår målsättning är att utveckla barnens förmåga att själva hantera sin vardag och att ta ansvar för sin fritid.

Övergripande mål för fritidshemmet

• Våra barn ska känna sig trygga med sina kompisar och med de vuxna de möter.
• Barnen ska kunna leka och ha roligt.
• Vi vill att barnen ska känna en "vi-känsla" och kunna leka med vem som helst.
• Barnen ska ha möjlighet att styra över sin tid och sin sysselsättning.

I det dagliga arbetet utgår vi från läroplanen, Lgr 11, som anger målen för skolans hela arbete och därmed även omfattar den fritidspedagogiska verksamheten. Fritidspedagogiken bidrar till att målen i läroplaner och kursplaner uppfylls. Pedagogiken syftar också till att eleverna får en fördjupad förståelse, färdighet och förtrogenhet i fritidspedagogikens åtta kunskapsområden; relationer – konflikthantering, genus, rörelse och hälsa, natur/miljö och teknik, språk och kommunikation, kultur, individens identitet och elevers inflytande och ansvar.

Barnen har inflytande

Barnen har stort inflytande på fritidshemmet genom att de själva väljer aktivitet och tar fram det material de vill använda. Vi vuxna är lyhörda inför barnens behov och önskemål. Barnens egna åsikter och idéer används på olika sätt i vår verksamhetsplanering.

Lovverksamhet

Under loven planerar vi verksamheten så att de barn som har behov av omsorg får miljöbyte i form av utflykter och får möjlighet att samverka med vår förskola och vårt mål är att de ska ha en känsla av lov, dvs ledigt från skolan. Vår ambition är att barnen får prova på olika sporter, gå på bio/teater/museum, åka till stranden och bada, fiska och mycket mer. Vi är stolta över vår lovverksamhet och upplever att det genererar stor energi till både barn och vuxna.

Så här kan en dag på fritids se ut:

06.15 Fritids öppnar.
06.45 Frukost serveras
07.15 Frukost dukas av
08.10 Skoldagen börjar
13.45 Fritids börjar med upprop och mellanmål. De som ska till bussar går med vuxen
14.30 Aktivitetspass (inne eller ute beroende på planering och väder)
16.00 Aktivitetsfritids
17.30 Fritids stänger 

Aktuell info

 1. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 2. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 3. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 4. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 5. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 6. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04

inför skol-läsåret 2019/2020

2019-03-22
Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
Nu den 22e mars 2019 har 3/4 av läsåret redan passerat och förberedelserna inför läsåret 2019/2020 har startat.

Alla som börjar ny årskurs till hösten kommer ha två uppgångsdagar, dvs prova på att gå i nästa årskurs. Dessa dagar är 15e och 22e maj, mellan kl 9 och ca 12:30, dvs inklusive lunch. Femåringarna som nu går i förskola och ska börja förskoleklassen ("nollan") besöker oss samtidigt, som 1:orna provgår som 2:or, 3:orna som 4:or, 5:orna som 6:or och 7:orna som 8:or.

Varje nytt läsår är det förändringar, personella, lagmässiga och ibland andra nyheter. Nytt för läsåret 2019/2020 som vi vet idag är:

 • Skolskjutsen kommer troligen försämras. Linjer, tidtabeller och hållplatser riskerar att ändras. Den förlängda transporten mellan Skolgatan och Onsjövägen riskerar att dras in. Det är Svalövs Kommun som ansvarar för skoltransporterna, inte vi. Därför ber vi er att hantera era ansökningar om skolskjuts och synpunkter med kommunen utifrån kommunens anvisningar och även påverka kommunpolitikerna så att Svalövs alla elever behandlas likvärdigt.
 • Lagen ändras avseende "Lärare i fritidshem". Från och med hösten ska de som arbetar i fritidshem kallas lärare. Vi har haft annonser ute, men i hela Sverige finns knappt några alls - så det blir precis lika bra som vanligt.
 • Vi har platsannonser ute efter lärare. Just nu söker vi en lärare till årskurs 2-3, då vi avser att återupprätta tre parallella klasser i 2-3.
 • Vi har även en platsannons ute för lärare i 4-5, eftersom Elin Malm är gravid, och,
 • vi har en platsannons ute för lärare i 8-9, eftersom Sofie Hirvonen är gravid.
 • Till ovanstående tjänster, är vi glada att det direkt vid publiceringen kommer ansökningar av behöriga lärare.
 • Vi är nu i sluttampen av antagning av nya elever. Den enda årskurs som inte blir fulltecknad är barn födda 2008, vilket beror på att det föddes väldigt få barn i Svalöv det året. Tyvärr har vi så många köande att alla inte får plats hos oss.
 • Inför ett nytt läsår kan man ansöka om modersmålsundervisning, vilket görs på skolans blankett; http://svalovsmontessori.se/files/documents/Modersm%C3%A5lsundervisning%2020110731.pdf. Ansökan lämnas in till kansliet eller ert barns mentor.
 • Avslutningsvis; Styrelsen meddelar att det är föreningsstämma den 11e april.

Med det önskar vi er alla en riktigt skön helg

--
Med vänlig hälsning
Peter Strömblad, VD/Rektor, M.Sc.