Onsjöskolan: Svalövs Montessoris Grundskola årskurs F-9

12 klasser, 12 elever per lärare. Flera ingångar, kapprum och fantastiska utemiljöer.


Undervisningen är engagerande, temabaserad och ämnesövergripande. Eleverna tycker det är kul att gå i skolan, de uppskattar att alla är sams, att lärarna är duktiga och engagerande.

Läsåret är indelat i fyra läsperioder med mellanliggande plusveckor. Eleverna har själva röstat fram kortare schema, och effektivare studietid. Det och mindre undervisningsgrupper ger oss stora möjligheter att se och lära ut till alla på ett mycket inkluderande sätt.

Under läsåren har eleverna bl.a. besökt stenåldern, haft tea-time på engelskan och byggt miljövänliga stolar av papp. Året innan skapades film om franska revolutionen. Onsjöskolan är nyrenoverad, skolinspektionen berömmer oss och kommunens ungdomsundersökning LUPP ger oss MVG. Resultaten på de nationella proven är bra, och medelbetygen i årskurs 9 är cirka 8 betygssteg bättre än våra grannskolor.

Välkommen att ställa ditt barn i kö till Svalövs Montessoriskola - Svalövs Bästa Skola! Syskon och barn från andra montessoriskolor har förtur. Anmäl er via hemsidan.

Storskolan

Mellanskolan F-5