Sjukanmälan

Ring före 08:00 till
Grundskolan/Fritids: tel: 0418-404429.
Förskolan: tel: 0418-404422

Uppge alltid

  1. Ditt namn,
  2. ditt barns namn,
  3. barnets klass/avdelning,
  4. sjukdom, och
  5. dag då du tror ditt barn är åter.

Om ditt barn inte kommer åter, den dag du angett, behöver du sjukanmäla på nytt.
Vi tar inte emot sjukanmälningar genom syskon, andra barn, föräldrar på plats eller direkt till pedagogerna.
I grundskolan kontrolleras sjukanmälan varje skoldag före kl 08:00.
Skolan ringer vårdnadshavare till elever i årskurs F-1, 2-3 som "saknas" vid uppropet.
Vid oanmäld frånvaro sänds automatiskt mail från Skola24, efter första lektionen.