Klassresor, studiebesök och utflykter

Att få röra på sig och även att få se mer än klassrummets väggar är livsviktigt för inlärningen. Svalövs Montessori organiserar flera aktiviteter utanför skolans område, med fältdagar i skog och mark, idrottsdagar, studiebesök i Lund/Landskrona/Helsingborg/Ven/Danmark. Vi ordnar med biobesök, exkursioner, simträning, skridskoåkning, lägerskola, orientering, vandringar och en klasssresa för årskurs 5 till Liseberg. Tillsammans med eleverna arrangerar Svalövs Montessori även en avslutande klassresa för årskurs 9.

Klassresa årskurs 5 - Göteborg

I slutet av årskurs fem arrangerar Svalövs Montessori en resa till Göteborg och Liseberg. Resan markerar slutet på elevernas skolgång på "Mellanskolan". Före eleverna blir sexor, tränar vi dem på att ta eget ansvar genom att hålla ihop och hjälpa varandra, resa med allmänna kommunikationer, äta på riktig restaurang, orientera sig i storstadsmiljö, passa tider, gå på offentliga toaletter, hålla sams, hålla reda på sina saker och lära känna klasskamraterna på lite nya sätt. Som förälder behöver man inte göra mer än tillse att ens barn är på avresestationen i tid och hämtas när vi är åter.

Klassresan i årskurs 5 är en stor händelse för eleverna och det händer alltid något oförutsett. Tåg kan bli försenade eller till och med inställda. Liseberg kan tvingas ha stängt. Restaurangen kan ha flyttat jämfört tidigare år. Att förbereda elever på att allt ordnar sig, även det mest oförutsedda är mycket stärkande för elevernas självkänsla. Svalövs Montessori står för alla kostnader. Eleverna får en s.k. matkupong att använda inne på Liseberg, för att de tillsammans ska kunna äta kvällsmat, när det passar dem själva. Inne i parken har vi bestämd samlingsplats och bestämd tidpunkt för återsamling. Den viktigaste regeln under dagen är att ingen kamrat får gå ensam i parken utan man går minst två och två. Medföljande lärare är alltid placerad på samlingsplatsen.

Stadsvandringen är bland det roligaste att göra med eleverna. Det är också momentet som innebär störst krav på följsamhet. Att gå med en grupp elever längs med Avenyn förutsätter att eleverna vet reglerna. En lärare går först och en lärare går sist. Ingen elev får gå före eller efter respektive lärare. Säger en lärare högt "STOPP!!" ska alla i ledet stanna direkt. Under resan, gås reglerna igenom stegvis, så alla kommer ihåg dem och kan följa med gruppen. Givetvis inväntas alla elever, alltid.

Klassresa årskurs 9 - Stockholm, Bromölla eller utomlands

Sedan 2012 har Svalövs Montessori garanterat att eleverna ska få en riktigt bra avslutning på sin tid i grundskolan. Förutom olika aktiviteter för niorna i skolan, när de är klara med alla nationella prov bistår skolan i ett elevnära samarbete i projektform för en avslutande gemensam klassresa. Löftet skolan gett eleverna redan från det de börjar årskurs 6 har varit att vad elever med föräldrars hjälp än lyckas tjäna ihop så skjuter skolan till lika mycket eller till och med dubbelt så mycket. Skulle det vara så att en årgång inte lyckats tjäna ihop något, blir det ändock en avslutande aktivitet som exempelvis övernattning, hajk, prison break eller liknande.

Klassresans projekt är ett entreprenöriellt samarbetsprojekt som är ämnesövergripande och ingår i undervisningen. Läs gärna mer därom på Skolverket.se

Syfte

 • Styra arbetet själva
 • Kreera och planera aktiviteter tillsammans med andra
 • Lära sig om budget
 • Utforska resmål
 • Lära sig planera resväg och aktiviteter vid resmålet
 • Förbereda resan med gruppen
 • Öva sina förmågor ute i samhället
 • Träna problemlösning, samarbete
 • Ökad självkänsla, hänsyn och förståelse för andra människor och miljöer
 • Lära sig om solidaritet och demokratiska processer

Förutsättningar

För att en årgång ska kunna tjäna pengar till en gemensam klasskassa behövs ett par engagerade föräldrar som eleverna kan vända sig till och som ansvarar för klasskassan. Hänsyn är viktigt. Alla elever är unika och har helt olika möljigheter att jobba med exempelvis att sälja kakor. Elevgruppen uppmuntras därför att göra samhällsinsatser eller skapa aktiviteter för de yngre eleverna. Att arrangera knattedisco är en populär aktivitet, som dessutom alla elever kan hjälpa till med.

Villkor

Att ta en grupp elever i 15-16års ålder på gruppresa till vår huvudstad, eller utomlands, är ett mycket stort ansvar för andras barn. För att resan skall fungera så bra som möjligt, att alla lyckas nå de mål man satt upp för resan och att resan blir så trevlig som möjligt för alla elever och vuxna krävs att eleverna följer nedan regler och förhållningssätt.

Ni som vårdnadshavare är garant för att era omyndiga barn är helt på det klara med vilka reseregler som gäller och att ni verkligen tillsammans med ert barn har pratat igenom vikten av att följa dessa samt konsekvenserna som uppstår om ert barn bryter mot reglerna.

Regler för deltagande som ni föräldrar garanterar att ert barn följer:

 • Acceptera att personalen som deltar i resan är ansvariga och därmed följa deras regler och direktiv
 • Passa alla de tider som personalen meddelar samt delta i de aktiviteter som planerats
 • Utföra eventuella skoluppgifter på resan så kunskapskrav kan uppnås
 • Vara goda representanter och ambassadörer för Svalövs Montessori och hjälpas åt
 • Hålla sig till sina gruppledare (lärare) och stanna i sin grupp
 • Följa de regler som finns på boendet och på de transportmedel som används
 • Var och en på ”sitt eget rum/grupp”, vi byter inte rum/grupp.
 • Var och en ansvarar för sina egna värdesaker (kolla kostnader för ev. mobilanvändning utomlands)
 • TOTALT - Förbud mot användning av tobak, alkohol och droger

Villkor för deltagande som vårdnadshavare behöver ordna och garantera

 • Att skolan har aktuella kontaktuppgifter till er samt att ni meddelat skolan om eleven använder några mediciner, har några allergier eller liknande
 • Att skolan kan nå er på telefon, dygnet runt, under hela resetiden
 • Att ert barn senast tre veckor före avresan har visat upp giltigt pass, med utgångsdatum tidigast 6 månader efter hemkomst (gäller utlandsresa)
 • Att ert barn har giltigt sjukförsäkringskort från Försäkringskassan
 • Att ert barn är på avresestationen i god tid före avresan
 • Att ert barn hämtas på ankomststationen vid hemresans slut
 • Ert barn ska ha Reseförsäkring, vilket ofta ingår i hemförsäkringen. Olycksfall täcks av Svalövs Kommuns försäkring om inte annan försäkring täcker olycksfallet.

Projektprocessen

Mot slutet av höstterminen i årskurs nio tar klassföräldrar kontakt med skolans rektor och meddelar om där finns en klasskassa och i så fall hur stor den är. Baserat på kassans storlek bestäms om klassresan blir ett liten klassresa, en resa till vår huvudstad eller en språkresa utomlands. Budgeten är viktig, då  klasskassan plus skolans tillskott behöver täcka alla klasskassans kostnader utom elevernas fickpengar.

I januari möts eleverna och planeringsprocessen börjar.

 1. Eleverna undersöker och föreslår olika resmål, om det gäller en språkresa, och resvägar.
 2. Eleverna är i olika grupper och undersöka vad som finns att göra på resmålet.
 3. Budgetprocess, utifrån undersökta resealternativ, övernattning, mat, aktiviteter. De resmål budgeten inte räcker till faller ifrån. Resmål som inte är i linje med utbildningens mål (läs shopping och nöjesresor) faller också ifrån. Denna process behöver mycket lärarstöd.
 4. Val av resmål görs i en demokratisk process, bland eleverna, genom majoritetsval. Denna process ansvarar skolan för.
 5. Villkorsblanketter sänds ut till vårdnadshavarna med sista svarsdatum. Deltagande är frivilligt.
 6. Utifrån antal anmälda elever, och dessas behov, planeras bemanning. Gruppresa bokas och betalas av skolan för tåg eller flyg, liksom boende på vandrarhem, campingstugor eller liknande.
 7. Agendan för resan mejslas därefter ut i detalj tillsammans med eleverna varvid eleverna förbereds på samtliga moment och villkor på flygplats, säkerhetskontroller, flygplan/tåg/bussar, boende, museum m.m.
 8. Eleverna förbereds på resans olika moment, så långt möjligt i detalj, av medföljande pedagoger i samråd med elevhälsa och vårdnadshavarna vid behov.
 9. Klassföräldrarna donerar elevernas bidrag till skolan.
 10. Klassresan genomförs.

Vanliga frågor

 • Mitt barn sitter i rullstol. Kan mitt barn följa med? - Ja.
 • Mitt barn kan enbart följa med om det får dela rum med en förbestämd kamrat. Går det? - Kanske. Eleverna placeras i grupper utifrån vad som fungerar bäst för hela gruppen. Bedömningen gör skolan.
 • Mitt barn har inget lokalsinne. Kan mitt barn följa med? - Ja. Eleverna är i grupp och stannar med gruppen. Varje grupp har ledare knuten till sig.
 • Mitt barn har aldrig rest förut. Kan mitt barn följa med? - Ja. Klassresan bemannas av de mest erfarna vuxna skolan har som häjlper ditt barn att klara resan.
 • Mitt barn har ospecificerad eller specificerad form av NPF. Kan mitt barn följa med? - Ja, men ditt barn behöver förberedas individuellt utifrån sina förmågor, egenskaper och individuella behov.
 • Mitt barn är i pågående medicinsk behandling. Kan mitt barn följa med? - Kanske. en individuell bedömning görs av elevhälsan utifrån elevens medicinska egenvårdsplan.
 • Mitt barn har skyddad identitet. Kan mitt barn följa med? - Inom riket, ja. Utom riket, inte utan stor risk att elevens rätta identitet röjs.
 • Vi vårdnadshavare går inte med på skolans alla regler och villkor. Kan vårt barn följa med? - Nej.
 • Varför tecknar ni inte en gruppreseförsäkring? - Svalövs Montessori har en ansvarsförsäkring och eleverna är försäkrade genom Svalövs Kommuns olycksfallsförsäkring. Bäst försäkringsskydd och för möjlighet till val av individuell nivå för alla eventualiteter är hemförsäkring.
 • Kan man avsluta klassresan i förtid? - Nej. Hela gruppen är med hela resan, från start till mål.
 • Kan man göra sen anmälan? - Nej. Gruppresor är svåra att boka och kräver god framförhållning.
 • Vi vårdnadshavare är inte överens. Räcker det om en av oss skriver på villkoren? - Nej. Vid gemensam vårdnad krävs bådas namnteckning.
 • Varför kräver ni att eleven ska skriva under villkoren? - Elever som är 15 år har rätt att och uppmuntras att föra sin egen talan och ta eget ansvar för att följa de villkor som ställs.
 • Vart har ni rest? - Bromölla, Bodaborg, Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Brighton, Amsterdam, Malaga, Rom, Gdansk
 • Fler frågor? - Kontakta oss så svarar vi efter bästa förmåga.

Uppdaterad: den 5 maj 2023.