Skolledning

Peter Strömblad

VD / Rektor
Telefon: 0418-40 44 24
E-post: rektor

Maria Jarvi

Rektor i förskolan & biträdande rektor
Telefon: 0418-40 44 25
E-post: maria.jarvi

My Eggert

Utbildningsledare Förskola
Telefon: 0418-40 44 22
E-post: my.eggert

Liselotte Persson

Utbildningsledare F-5
Telefon: 0418-40 44 26
E-post: liselotte.persson

Eva Malm

Utbildningsledare 6-9 & Speciallärare
Telefon: 0418-40 44 26
E-post: eva.malm