Svalövs Montessori Ekonomisk Förening

Svalövs montessori är en fristående förening utan vinstsyfte. I vår förening kan du engagera dig för barnens bästa skolgång. Välkommen!

Svalövs Montessori är ett föräldrakooperativ vilket innebär att alla föräldrar har ett gemensamt ansvar i verksamheten, men också en större insyn och möjlighet att påverka.

Hos Svalövs Montessori finner du ett riktigt arbetsmateriel på hyllor i barnvänlig höjd och barn i olika åldrar som arbetar med något. Ensamma, i par eller i grupp. Vid arbetsbord eller på golvet. Precis som i förskolan väljer varje barn själv sin sysselsättning. Ett barn kan koncentrera sig på ett ämne en hel dag eller vecka. Friheten ställer krav på att barnen tar del av ansvaret för att täcka in alla ämnesområden på terminens kursplan.

Friheten förutsätter också att barnen själva visar hänsyn till kamraterna i sin omgivning. I en montessorigrupp känner barnen att de arbetar för sin egen skull – inte för lärarens. Känslan av att lyckas med en uppgift, som man själv valt, skapar naturlig arbetsglädje och uppmuntran.

Vi jobbar på Svalövs Montessori