Vår Montessori

Är en värdegrund av hänsyn, respekt och generositet, där alla inkluderas och delar med sig och hjälps åt tack vare blandning av åldrar och grupper. Vi kallar det för Kunskap, Frihet & Glädje.

Montessorimiljön är ordnad, vacker, vilsam, harmonisk, ombonad, trevlig och välskött.

Undervisningsmaterialet är aktuellt, konkret, varierande, stimulerande, självinstruerande, tydligt och progressivt, hållbart & återanvändbart.

Undervisningen är uppdelad i 7 stadier i tydliga och synliga strukturer och omfattar från 1 till 15 års ålder.

Läsåret är fördelad på fyra perioder och en sommarperiod med aktiviteter som är intressanta, varierande, och stimulerande, samt längtansfulla traditioner.

Montessoripedagogiken bygger på god omsorg och undervisning baserat på lärande arbete och kreativitet för ett ökat kunnande hos barnet.

MontessoriPedagogen är en proaktiv handledare, engagerad för barn och grupp som med kollegor motiverar till ökad kunskap genom att vara närvarande, kunniga och aktiva förebilder.

Mentorn är för det enskilda barnet/eleven en uppmuntrande, sammanfattande och stödjande pedagog.

Pedagogens uppdrag är att bygga upp och stimulera barnets tro på sig själv och sin inneboende kraft och sammanhang i världen tillsammans med andra barn.

Vårt Förhållningssätt bygger på en positiv och konstruktiv värdegrund, där alla människor är lika mycket värda, där man ska vara snäll mot varandra, tro gott om andra, vara hjälpsam för att allt hänger ihop och helheten är viktig och att vi alla utgår från att barnets behov och bästa ska vara i centrum.