För ditt barns bästa framtid

de säger: - "Där hade jag det riktigt bra."

Berätta mer eller mindre

Stora skolan för årskurs 6-7 och 8-9

Senaste info

 1. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 2. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 3. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 4. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 5. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 6. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.
 7. Info om antagning inför läsåret 2018/2019

  2017-10-19
  Antagningen görs i januari/februari skiftet.
 8. Information om Öppet Hus och antagning läsåret 2017/2018

  2017-02-12
  Välkomna på Öppet Hus, Onsdagen den 15e februari kl 18-20 på Svalövs Montessoris Grundskola, i Svalövsparken.
 9. SKOL-Info 2017-01-28

  2017-01-28
  Nu är vårterminen i full gång.
  Det råder både studiero och förväntan i korridorer och klassrum.
 10. En epok rundas av

  2016-11-26
  Ett skede går mot nästa ...

Montessoripedagogik

Montessoripedagogiken har ett par hörnstenar som bildar ett förhållningssätt till lärande. Själva lärandet är grunden för individens välgång. Och individens välgång är grunden för samhällets välgång. Det ultimata målet med montessoripedagogiken är att skapa grunden för livslångt lärande.

Även om montessoripedagogiken formades i början av 1900 talet, är de pedagogiska principerna tidlösa. Bevis på det finns i dagens samhälle i form av mycket framgångsrika företag och dess ledare, däribland Googles grundare Larry Page och Sergei Brin, och Wikipedias grundare Jimmy Wales.

Montessorimetoden innebär etablerandet av en samarbetsmiljö i ålders- och nivåblandade grupper, med många möjligheter att arbeta individuellt med sitt egna lärande. Där läraren är handledare och erbjuder flera olika material och metoder för inlärning. Montessori är motsatsen till strömlinjeformad katederundervisning och långt fysiskt och mentalt avstånd mellan lärare och elev.

Svalövs Montessori tillämpar Montessoripedagogiken inom förskolan och ända upp till årskurs nio. Av allra största vikt för barn att skapa en grund för livslångt lärande, är att det ska vara kul att lära och upptäcka nytt. Barnet behöver även känna att lärarbetet är meningsfullt, och även uppskattat. Inte bara uppskattat av lärare och föräldrar, utan även av kamrater i gemenskap. Åldersblandningen är därför central, för att skapa ett positivt lärande klimat där barn och elever delar med sig av sina upptcäkter.

Schemat är indelat i längre sammanhållna arbetspass. Barnen i förskolan byter själva aktiviteter under arbetspasset, från sorteringsövningar, till skriftövningar och så vidare. I skolan innehåller de längre arbetspassen ämnesintegration, dvs flera ämnen läses parallellt inom sammanhållna teman. Såväl i förskolan som i grundskolan involveras omvärlden i lärandet. Naturen, samhället, nyheter, museum, webben är interaktiva delar i undervisningen och läroböcker är till största delen endast ett komplement.

Kräver mer av pedagogerna

En montessoripedagog har ofta tilläggsutbildning från högskola eller folkuniversitet. 

Just nu söker vi sponsorer till vår utemiljö vid Onsjöskolan. Är du intresserad, läs mer här.