Vad är Montessori?

Montessori är namnet på den pedagogiska inriktning som dr Maria Montessori grundade i Casa dei Bambini eller barnens hus i Rom, Italien, 1907.

Idag är Montessori den enskilt största bildningsformen, med fler än 22 000 Montessoriskolor, i mer än 100 länder fördelat på sex kontinenter. Utbildingsfilosofin utgår från att läraren har ett handledande förhållningssätt grundat i barnets konstaterade behov och möljigheter att tillägna sig nya förmågor och kunskaper. Att utgå från barnet förutsätter särskilt skickliga lärare som klarar att anpassa sin ledning av barnet för lärande. Det innebär noggrant utvalda läraktiviteter och material som introduceras för barnet för träning, därefter användning och förståelse för.