Organisation

Verkställande Direktören utses av styrelsen. Styrelsen har fastställt en instruktion för verkställande direktörens arbete och roll som operativ huvudman.

Rektorer har budget, grupper och personal till sitt förfogande för att leda den operativa verksamheten. VD och rektorer bildar den verkställande ledningen.

Verkställande ledningen har två två befattningshavarroller för kvalitet och smidighet till sitt förfogande.

Skolledningen består av rektorer och utbildningsledare som har att tillse skolans kvalitetsuppdrag utifrån författningarna inom skollagstiftningen.

Samordningsgruppen består av rektorer och TeamSamordnare som har att tillse teamens behov av en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Utbildningen är förlagd i Förskolan, Mellanskolan och Storskolan som har var sin utbildningsledare och två till tre teamsamordnare. Anställda tillhör team och avdelning, klass, grupp eller funktion.

Hus

Förskolan

Mellanskolan

Storskolan

Team

Yngre

Äldre

F-1

2-3

4-5

6-7

8-9

Anställda

7

9

6

5

4

6

6

Ålder

1-3 år

3-6 år

6-7 år

8-9 år

10-11 år

12-13 år

14-15 år

Inskrivna

24

56

48

48

48

64

64

Central funktion är kansli, lokalvård, fastighetsskötsel och elevhälsa. Kansliet bistår verkställande ledningen. Elevhälsan bistår skolledningen. Lokalvård och fastighetsskötsel bistår samordningsgruppen.