Elevhälsan på Svalövs Montessori

Elevhälsoteamet på Svalövs Montessori ska underlätta för eleverna att klara studierna. Elevhälsoarbetet leds av rektor. I teamet ingår speciallärare, kurator, skolsköterska samt tillgång till skolläkare, logoped och psykolog. Elevhälsans arbete lyder under sekretess. Svalövs Montessoris elevhälsa arbetar pro-aktivt. Det innebär konkret att vi tidigt uppmärksammar signaler på elever som inte mår bra eller har specifika inlärningssvårigheter.

Kontakt

 • Rektor, Peter Strömblad  rektor@svalovsmontessori.se tel: 0418-404424
 • Speciallärare, Eva Malm, eva.malm@svalovsmontessori.se  tel: 0418-404426
 • Skolsköterska & Skolkurator, Christina Cronkvist, christina.cronkvist@svalovsmontessori.se tel: 0418-404427
 • Skolläkare, Nils-Olof Jonsson - nås genom skolsköterskan
 • Skolpsykolog, Titti Landin, - nås genom speciallärare Eva Malm
 • Logoped, Helene Sämfors - nås genom speciallärare Eva Malm

Förskoleförälder?

För dig som har barn i vår förskola gäller i första hand BVC för hälso- och vårdande insatser. Har du frågor så går det bra att kontakta skolsköterskan för rådgivning.

Föräldrarollen

något om

Hälsosamtal

Hälsokontroll
• F-klass: längd, vikt, syn, hörsel samt hälsosamtal tillsammans med förälder
• skolår 2: längd, vikt, syn
• skolår 4: längd, vikt, ryggbedömning samt hälsosamtal
• skolår 7: längd, vikt, ryggbedömning samt hälsosamtal

Hälsoundervisning
• kost, sömn, pubertet etc

Läsa och skriva - Logopedi

Språkstörning, stamning, läs- och skrivsvårigheter m.m.

Läsinlärningen inleder vi i förskolan. ... bla bla bla Vår ambition är att läs- och skrivsvårigheter skall diagnostiseras i årskurs 23 och följas upp senast i årskurs 5.

 

 

Vaccinationer

Vaccinationer
• skolår 2: MPR (mässling, påssjuka, röda hund)
• skolår 5: HPV (humant papillom virus)
• skolår 8: DTP (difteri, stelkramp, kikhosta)

Mer information

Barn och ungdomspsykiatrin, http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Psykiatri-Skane/Barn--Ungdomspsykiatri/Mottagningar/Landskrona/

Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-130-2

Autismforum, http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/

Ungdomsmottagningen

Första Linjen, Barn- och ungdomspsykiatrin

Öppenvården, Socialtjänsten

1177.se = Sjukvårdsrådgivningen

Information om fotvårtor

Vanliga vårtor är en smittsam, helt ofarlig, virussjukdom, som framför allt drabbar barn och ungdomar. Smitta kan t.ex. överföras via golv i badhus och idrottshallar med därtill hörande duschrum och omklädningsrum. Förr eller senare försvinner vårtor av sig självt, men det kan ta från några månader till flera år. Har man en gång fått vårtvirus är det vanligt att det återkommer.

Hur undviker man att få fotvårtor?

Ett bra sätt att skydda sig mot smitta är att undvika att gå barfota i utrymmen som har med bad och idrott att göra.

Behandling av fotvårtor

Förutom att vänta tills vårtorna försvinner av sig självt, finns följande behandlingsmetoder:

Vårtmedel

Med fördel används tättslutande häfta i kombination med vårtmedel.
Behandlingen tar relativt lång tid, men är inte speciellt smärtsam.
Fotbad och mekaniskt borttagning av död vävnad är nödvändigt.
Vårtmedel skyddar vårtan från att smitta.
Apotekspersonalen ger råd om vilket medel som är lämpligt att använda.

Frysning

Frysning av vårtor kan utföras inom sjukvården.

Att tänka på vid skolidrott

För dig som vill undvika att få fotvårtor
 • Gå inte barfota
 • Använd badskor i omklädningsrum och när du duschar
För dig som har fotvårtor
 • Gå inte barfota
 • Använd badskor i omklädningsrum och när du duschar
 • Täck vårtan regelbundet med vårtmedel

Huvudlöss

Huvudlusen är grå, bruna, svarta eller ibland röda (om de nyss sugit blod), 2-3 mm långa blodsugande insekter. Löss finner man i människans hårbotten. De lever av människans blod och de kan inte flyga eller hoppa.

Äggen är ovala, knappt 2 mm stora, gulvita och liknar mjäll. "Gnetterna", som lusäggen kallas, sitter fastlimmade på hårstråna.

Huvudlöss sprids genom kontakt huvud mot huvud men kan även smitta via kammar/mössor/ridhjälmar o dyl. Det vanligaste symtomet är klåda, uppstår ca en vecka efter smittotillfället.

Det är viktigt att du kontrollerar ditt barns hår. Det viktigaste instrumentet för att konstatera att man har löss är finkam/ luskam/ elektrisk luskam (finns bla på apotek). För svårkammat hår rekommenderas hårbalsam före luskamning. Man måste dock komma ihåg att skölja ur balsamet och torka håret noggrant innan eventuell behandling påbörjasannars ligger balsamet som en skyddande hinna över hårstråna och minska medlets effekt.

Då man använder en fintandad kam får man bort ev. löss- De syns lättast om man kammar över vitt papper eller spegel. Äggen syns bäst om man lyser med ficklampa i hårfästet, bakom öronen och i nacken.

Behandling ska göras så snart man upptäcker löss. Apoteket tillhandahåller lusbehandlingsmedel. De ger även råd om lämpligt preparat. Behandla endast personer med löss!

Det är viktigt att undersöka alla familjemedlemmar. Kontrollera hår/ hårbotten under 2 veckor med luskam efter genomförd behandling.

Så länge barnet har levande löss i håret ska barnet stanna hemma och luskamningen ska vara negativ innan barnet får återvända!

Meddela skola/ fritids om ditt barn har löss så att information kan nå ut. Pedagogerna informerar alltid hemmet vid upptäckt av löss.

Mer information: http://www.lossguiden.se/

Peter Strömblad

Elevhälsochef
Telefon: 0418-40 44 24
E-post: rektor

Christina Cronkvist

Skolsköterska & Skolkurator
Telefon: 0418-40 44 27
E-post: christina.cronkvist

Eva Malm

Speciallärare
Telefon: 0418-40 44 26
E-post: eva.malm

Nils-Olof Jonsson

Skolläkare
Telefon: 0418 - 40 44 26
E-post: