Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Svalövs Montessori ska underlätta för eleverna att klara studierna. Elevhälsoarbetet leds av rektor. I teamet ingår speciallärare, kurator, skolsköterska samt tillgång till skolläkare, logoped och psykolog. Elevhälsans arbete lyder under sekretess.

Arbetsuppgifter

Svalövs Montessoris elevhälsa arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär konkret att vi tidigt uppmärksammar signaler på elever som inte mår bra eller har specifika inlärningssvårigheter. Bland arbetsuppgifterna ingår att stödja elevernas sociala utveckling, såväl i grupp som individuellt. Alla åldrar har sin specifika karaktäristik, vilket betyder att förbereda eleverna genom samtal på de utmaningar som är, med blick för vad eleven behöver veta och förstå inför framtiden, om sig själv och om socialt samspel. Elevhälsan utreder hög skolfrånvaro och informerar allmänt om exempelvis hygien, infektionssjukdomar, löss och mycket mer. 

Kontakt

  • Rektor, Peter Strömblad  rektor@svalovsmontessori.se tel: 0418-404424
  • Skolsköterska & skolkurator, Christina Cronkvist, christina.cronkvist@svalovsmontessori.se tel: 0418-404427
  • Skolläkare, Nils-Olof Jonsson - nås genom vår skolsköterska
  • t.f. Speciallärare, Linda Friberg, linda.friberg@svalovsmontessori.se tel: 0418-404426
  • Skolpsykolog, Titti Landin, - nås genom rektor
  • Logoped, Camilla Palmquist - nås genom rektor

Hälsosamtal

Hälsokontroll och hälsosamtal om kost, sömn, pubertet etc
• F-klass: längd, vikt, syn, hörsel samt hälsosamtal tillsammans med förälder
• skolår 2: längd, vikt, syn
• skolår 4: längd, vikt, ryggbedömning samt hälsosamtal
• skolår 7: längd, vikt, ryggbedömning samt hälsosamtal

Vaccinationer

• skolår 2: MPR (mässling, påssjuka, röda hund)
• skolår 5: HPV (humant papillom virus)
• skolår 8: DTP (difteri, stelkramp, kikhosta)

Mer information

Barn och ungdomspsykiatrin, http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Psykiatri-Skane/Barn--Ungdomspsykiatri/Mottagningar/Landskrona/
Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-130-2
Autismforum, http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/
Ungdomsmottagningen
Första Linjen, Barn- och ungdomspsykiatrin
Öppenvården, Socialtjänsten
1177.se = Sjukvårdsrådgivningen