Elevhälsan på Svalövs Montessori

Elevhälsan på Svalövs Montessori ska underlätta för eleverna att klara studierna. Elevhälsans roll är att förebygga och verka hälsofrämjande. De verksamma stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål och i det individuella arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Utöver förebyggande och hälsofrämjande insatser hjälper elevhälsan till med enklare sjukvårdsinsatser. Tre hälsobesök erbjuds eleverna från årskurs F-9 vilket innefattar allmänna hälsokontroller, hälsosamtal och vaccinationer.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsoarbetet leds av rektor. För de medicinska insatserna finns tillgång till skolläkare och skolsköterska. Dessutom har eleverna tillgång till psykolog, kurator, personal med specialpedagogisk kompetens och logopedi. Tillgång till innebär att insatser anpassas efter behov.

Sekretess

Elevhälsans arbete lyder under sekretess och uppgifter lämnas normalt sett inte ut utan att fullmakt getts. Sträng sekretess gäller medicinska insatser. Det betyder att verksamhetschef, skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inte får lämna uppgifter om en elev i behandling om det inte står klart att eleven eller närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut. Svag sekretess definieras som att sekretess gäller bara om man kan anta att eleven eller tillhörande anhörig lider men om man lämnar ut uppgiften. Svag sekretess gäller övrig elevstödjande verksamhet inom elevhälsan. Elevhälsan skall samtidigt arbeta för samverkan mellan olika instanser och särskilt se till att elever får det stöd han eller hon behöver. Det betyder konkret att det även finns sekretessbrytande bestämmelser.

Förebyggande och tidiga insatser

Svalövs Montessoris elevhälsa skall arbeta pro-aktivt. Det innebär konkret att vi tidigt skall uppmärksamma signaler om elever som inte mår bra eller har specifika inlärningssvårigheter. I de tidiga skolåren ligger fokus på läs- och skrivinlärningen. Logopediska utredningar är särskilt viktiga som underlag och stöd för att skapa verkningsfulla insatser tidigt. Vår ambition är att läs- och skrivsvårigheter skall diagnostiseras i årskurs 2 och följas upp senast i årskurs 5.

För elever som i övrigt inte mår bra startar elevhälsoarbetet ofta efter signaler från elever, föräldrar eller personal. Svalövs Montessori har som ambition att ta en mer aktiv roll och se till att eleverna får tillgängligt stöd av såväl skola som den offentliga vårdapparaten. För eleverna är skolan deras arbetsdag, och det betyder att visst stöd måste finnas kontinuerligt på skolan. Detta stöd ges främst av skolsköterska, kurator och mentorerna.

Öppen Mottagning på Onsjöskolan

Tisdagar har Skolsköterskan  öppen mottagning på Onsjöskolan. Genom skolsköterskan bokas hälsokontroller, vaccinationer och besök hos övriga specialister.

Kontakt

 • Rektor, Peter Strömblad  tel: 0418-404424 (rektor @ )
 • Speciallärare, Eva Malm, tel: 0418-404426 (eva.malm @ )
 • Skolsköterska, Anette Kjellin (tisd) tel: 0418-404427 ( ssk @ )
 • Skolläkare, Mats Swensson - nås genom skolsköterskan
 • Skolpsykolog, Titti Landin, - nås genom speciallärare Eva Malm
 • Kurator, Lisbeth Bang Pettersson, tel 0418-404427 ( kurator @ )
 • Logoped, Helene Sämfors - nås genom speciallärare Eva Malm

Förskoleförälder?

För dig som har barn i vår förskola gäller i första hand BVC för hälso- och vårdande insatser. Men, har du frågor så går det jättebra att fråga vår skolsköterska Ingegerd till råds.

Mer information

Barn och ungdomspsykiatrin, http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Psykiatri-Skane/Barn--Ungdomspsykiatri/Mottagningar/Landskrona/

Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-130-2

Autismforum, http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/

Aktuell info

 1. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 2. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 3. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 4. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 5. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 6. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04

Obligatorisk lovskola 2019

2019-04-05
Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
Alla elever i årskurs 8 eller 9 som riskerar att inte klara betyg för behörighet till nationellt yrkesprogram på gymnasie, omfattas av obligatorisk lovskola.

Det betyder att, utifrån senaste terminsbetyg eller bedömts av lärarna riskera underkänt betyg i något av ämnena Svenska, Matematik eller Engelska, och/eller underkänt i så många ämnen att 8 godkända betyg inte nås.

Lovskoleinformation 2019

Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda. Rekommendationen är att tacka JA till detta.

Studieplan

Eleverna som går lovskolan har individuell studieplan, för att läsa upp de moment inom respektive ämne, som lett till att godkänt betyg inte kunnat utfärdas. När en elev bedöms vara klar kommer prövning ske, och när ditt barn har klarat all prövning sätts betyg. Har ditt barn genom prövning under lovskolan klarat gymnasiebehörighet, är det valfritt att fortsätta i lovskolan. All löpande kommunikation om hur eleven lyckas och möjligheterna att klara betyg sker mellan föräldrar och Eva Malm.

PLATS

Lovskolan bedrivs på storskolan, andra våningen.

SCHEMA

Måndag 15e april - Torsdag 18e april : klockan 09:00-15:00
Tisdag 14e maj : klockan 09:00-15:00
Torsdag 13e juni : klockan 09:00-15:00
Fredag 14e juni : klockan 09:00-14:00
Måndag 17e juni - Onsdag 19e juni : klockan 09:00-15:00

Skolplikt

Har ni tackat JA, så råder 100% skolplikt och elev kan inte få ledigt från Lovskolan. Är ert barn sjukt, ska ni sjukanmäla som vanligt, dvs före kl 08:00 på telefon 0418-404429. Om ert barn skolkar från Lovskolan avslutas Lovskolan direkt.

Sommarjobb

Elever ur årskurs 9 som omfattas av lovskolan är inte berättigade till sommarjobb före de har klarat prövningen. Studier går före sommarjobb.

Betyg och skolavslutningen

För att alla ska behandlas lika på skolavslutningen delar vi ut betygskuvert till alla, men ert barns betygsdokument kommer vara osignerat och preliminär. Ert barn får sitt termins- / slutbetyg postat hem efter lovskolan.

--------------
För ytterligare frågor om lovskolan, kontakta Eva Malm, mail: eva.malm@svalovsmontessori.se

Med vänlig hälsning
Peter Strömblad, VD/Rektor, M.Sc.
Svalövs Montessori Ek.För.