Elevhälsan på Svalövs Montessori

Elevhälsan på Svalövs Montessori ska underlätta för eleverna att klara studierna. Elevhälsans roll är att förebygga och verka hälsofrämjande. De verksamma stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål och i det individuella arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Utöver förebyggande och hälsofrämjande insatser hjälper elevhälsan till med enklare sjukvårdsinsatser. Tre hälsobesök erbjuds eleverna från årskurs F-9 vilket innefattar allmänna hälsokontroller, hälsosamtal och vaccinationer.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsoarbetet leds av rektor. För de medicinska insatserna finns tillgång till skolläkare och skolsköterska. Dessutom har eleverna tillgång till psykolog, kurator, personal med specialpedagogisk kompetens och logopedi. Tillgång till innebär att insatser anpassas efter behov.

Sekretess

Elevhälsans arbete lyder under sekretess och uppgifter lämnas normalt sett inte ut utan att fullmakt getts. Sträng sekretess gäller medicinska insatser. Det betyder att verksamhetschef, skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inte får lämna uppgifter om en elev i behandling om det inte står klart att eleven eller närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut. Svag sekretess definieras som att sekretess gäller bara om man kan anta att eleven eller tillhörande anhörig lider men om man lämnar ut uppgiften. Svag sekretess gäller övrig elevstödjande verksamhet inom elevhälsan. Elevhälsan skall samtidigt arbeta för samverkan mellan olika instanser och särskilt se till att elever får det stöd han eller hon behöver. Det betyder konkret att det även finns sekretessbrytande bestämmelser.

Förebyggande och tidiga insatser

Svalövs Montessoris elevhälsa skall arbeta pro-aktivt. Det innebär konkret att vi tidigt skall uppmärksamma signaler om elever som inte mår bra eller har specifika inlärningssvårigheter. I de tidiga skolåren ligger fokus på läs- och skrivinlärningen. Logopediska utredningar är särskilt viktiga som underlag och stöd för att skapa verkningsfulla insatser tidigt. Vår ambition är att läs- och skrivsvårigheter skall diagnostiseras i årskurs 2 och följas upp senast i årskurs 5.

För elever som i övrigt inte mår bra startar elevhälsoarbetet ofta efter signaler från elever, föräldrar eller personal. Svalövs Montessori har som ambition att ta en mer aktiv roll och se till att eleverna får tillgängligt stöd av såväl skola som den offentliga vårdapparaten. För eleverna är skolan deras arbetsdag, och det betyder att visst stöd måste finnas kontinuerligt på skolan. Detta stöd ges främst av skolsköterska, kurator och mentorerna.

Öppen Mottagning på Onsjöskolan

Tisdagar har Skolsköterskan  öppen mottagning på Onsjöskolan. Genom skolsköterskan bokas hälsokontroller, vaccinationer och besök hos övriga specialister.

Kontakt

 • Rektor, Peter Strömblad  tel: 0418-404424 (rektor @ )
 • Speciallärare, Eva Malm, tel: 0418-404426 (eva.malm @ )
 • Skolsköterska, Anette Kjellin (tisd) tel: 0418-404427 ( ssk @ )
 • Skolläkare, Mats Swensson - nås genom skolsköterskan
 • Skolpsykolog, Titti Landin, - nås genom speciallärare Eva Malm
 • Kurator, Lisbeth Bang Pettersson, tel 0418-404427 ( kurator @ )
 • Logoped, Helene Sämfors - nås genom speciallärare Eva Malm

Förskoleförälder?

För dig som har barn i vår förskola gäller i första hand BVC för hälso- och vårdande insatser. Men, har du frågor så går det jättebra att fråga vår skolsköterska Ingegerd till råds.

Mer information

Barn och ungdomspsykiatrin, http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Psykiatri-Skane/Barn--Ungdomspsykiatri/Mottagningar/Landskrona/

Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-130-2

Autismforum, http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/

Just nu söker vi sponsorer till vår utemiljö vid Onsjöskolan. Är du intresserad, läs mer här.

Senaste nytt på Onsjöskolan

 1. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 2. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 3. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 4. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.
 5. Info om antagning inför läsåret 2018/2019

  2017-10-19
  Antagningen görs i januari/februari skiftet.
 6. Information om Öppet Hus och antagning läsåret 2017/2018

  2017-02-12
  Välkomna på Öppet Hus, Onsdagen den 15e februari kl 18-20 på Svalövs Montessoris Grundskola, i Svalövsparken.
 7. SKOL-Info 2017-01-28

  2017-01-28
  Nu är vårterminen i full gång.
  Det råder både studiero och förväntan i korridorer och klassrum.