Vanliga frågor - Grundskolan

Nedan är de vanligaste frågorna vi får

 • Antagning
  Antagningsprocessen, dvs kösituation, hur och när man får plats m.m., är beskriven på sidan Antagning.
 • Skolplikt

  Närvaro/frånvaro registreras i Skola24 under första lektionen. Elever som inte är sjukanmälda enligt ovan och saknas vid morgonens upprop frånvaroregistreras med olovlig frånvaro. Vid olovlig frånvaro skickas ett frånvaromeddelande hem till vårdnadshavarna. Frånvaroregistreringar rättas inte i efterhand om det inte är skolan som brustit. Olovlig frånvaro registreras på terminsbetyg.

  Skolan prövar all frånvaro, oavsett orsak. Hög frånvaro utreds och hög av skolan bedömd olovlig frånvaro leder normalt till en orosanmälan till socialtjänsten och skolpliktsanmälan till hemkommunen. Som förälder har du ansvaret för att ditt barn går i skolan så mycket som möjligt.

  Vi har inte möjlighet att hantera "öppna sjukanmälningar", sjukanmälningar via mail eller sjukanmälan direkt till pedagogerna och vi har heller inte möjlighet att rätta frånvaroregistreringar från en typ till en annan i efterhand om inte registreringen är uppenbart felaktig pga av skolans hantering och dessutom omfattar betygspliktig elev. I skolans skolpliktsbevakning summeras all frånvaro och jämförs mot olika gränsvärden. Den lägsta tröskeln är 10% frånvaro. Det finns bara två typer av giltig frånvaro; sjukdom och beviljad ledighet. Skolan har att självständigt pröva sjukfrånvaros giltighet.

 • Schoolsoft
  Ditt användarnamn som vårdnadshavare är något av dina barns fullständiga personnummer Schoolsoft når du på adress: https://sms6.schoolsoft.se/svalovsmontessori/jsp/Login.jsp
  S
  om vårdnadshavare ansvarar du för att dina och ditt barns personuppgifter är korrekta.
 • New
  text text