Trivselregler - Vår Montessorikultur

För att vi ska trivas i klasser och grupper, samarbeta, hjälpa och respektera varandra och samtidigt ta vara på vår miljö, har vi gemensamt skapat följande trivselregler:

 • Vi är rädda om varandra och visar varandra hänsyn och respekt
 • Vi uppmuntrar varandra och ser vad som är bra
 • Vi tar ansvar för våra handlingar och säger förlåt när det behövs
 • Vi värnar gemensamt om allas rätt till arbetsro.

 Detta uppnår vi bland annat genom att vi

 • tar avstånd från alla former av kränkande behandling och tillåter varandra att vara olika
 • hälsar artigt på varandra och de som kommer på besök
 • använder ett vårdat språk
 • är rädda om alla saker och håller snyggt omkring oss
 • talar lågt till varandra
 • går inomhus
 • kommer i rätt tid.

Mer detaljerade trivselregler har diskuterats i varje klass och på varje avdelning, vilket innebär att de kan se olika ut från grupp till grupp.

Ordningsregler

Skollagen ger uttryckliga befogenheter för att tillförsäkra alla elever trygghet och studiero. Dessa ordningsregler är i enlighet med skollagen antagna av Rektor i samförstånd med såväl personal som styrelse. Reglerna gäller samtliga involverade i vår förskola, skola och fritids.

För allas säkerhet är det viktigt;

 • att vi uppför oss i trafiken. Hämtning och lämning med bil av barn och elever sker utmed Bleckblåsaregatan och Järnvägsgatan.
 • att vi spelar bollspel på angiven plats
 • att vi inte cyklar, åker skateboard, rullskridskor eller dylikt inom skolans områden,
 • att vi inte kastar snöbollar och annat utom på angiven plats, och
 • att vi inte busar så tufft att någon skadas

Som representanter för Svalövs Montessori är det viktigt;

 • att vi uppför oss även utanför skolornas områden,
 • att vi inte stör ordning eller på annat sätt uppträder olämpligt,
 • att vi visar varandra respekt och använder ett vårdat språk,
 • att vi har överseende med våra egna och andras brister.

Det är vidare helt förbjudet;

 • att medvetet förstöra,
 • att slå, hota, jaga eller på annat sätt kränka någon,
 • att utan tillstånd fotografera eller på annat sätt spela in eller avlyssna under skoldagen,
 • att äta godis, tuggummi, röka, snusa eller nyttja alkohol/droger under skoldagen,
 • att utan tillstånd och utan personal avvika från skolornas områden under skoldagen respektive omsorgstiden.

Upprepade förseelser och direkta brott mot reglerna innebär påföljder som exempelvis föräldrasamtal, utvisning, kvarsittning, tillfällig konfiskation eller ersättningskrav i enlighet med gällande lagar.

Uppdaterad: den 24 juli 2022.