Ordningsregler

Skollagen ger uttryckliga befogenheter för att tillförsäkra alla elever trygghet och studiero. Dessa ordningsregler är i enlighet med skollagen antagna av Rektor den 2010-08-30, i samförstånd med såväl personal som styrelse. Reglerna gäller samtliga involverade i vår förskola, skola och fritids.

För allas säkerhet är det viktigt;

 • att vi uppför oss i trafiken. Hämtning och lämning med bil av barn och elever sker utmed Bleckblåsaregatan och Järnvägsgatan.
 • att vi spelar bollspel på angiven plats
 • att vi inte cyklar, åker skateboard, rullskridskor eller dylikt inom skolans områden,
 • att vi inte kastar snöbollar och annat utom på angiven plats, och
 • att vi inte busar så tufft att någon skadas

Som representanter för Svalövs Montessori är det viktigt;

 • att vi uppför oss även utanför skolornas områden,
 • att vi inte stör ordning eller på annat sätt uppträder olämpligt,
 • att vi visar varandra respekt och använder ett vårdat språk,
 • att vi har överseende med våra egna och andras brister.

Det är vidare helt förbjudet;

 • att medvetet förstöra,
 • att slå, hota, jaga eller på annat sätt kränka någon,
 • att utan tillstånd fotografera eller på annat sätt spela in eller avlyssna under skoldagen,
 • att äta godis, tuggummi, röka, snusa eller nyttja alkohol/droger under skoldagen,
 • att utan tillstånd och utan personal avvika från skolornas områden under skoldagen respektive omsorgstiden.

Upprepade förseelser och direkta brott mot reglerna innebär påföljder som exempelvis föräldrasamtal, utvisning, kvarsittning, tillfällig konfiskation eller ersättningskrav i enlighet med gällande lagar.