Vanliga frågor - Fritids

Nedan är de vanligaste frågorna vi får

 • Abonnemang
  Abonnemang och förändringar av abonnemang tecknas på blankett: Abonnemangskontrakt
 • Antagning
  Barn som går i F-6, vars föräldrar inte har skulder till föreningen, kan antas till fritids.
 • Avgifter
  Faktureras via mail mellan den 1e och 15e varje månad.
 • Fler Frågor?
  Ring vårt kansli, tel 0418-404421, mellan 09:00-14:00.
 • Medlemskap
  Föräldrar till barn på fritids måste vara medlem i Svalövs Montessori ekonomisk förening.
 • Omsorgstid
  Inskrivna barn har rätt till omsorg utifrån vårdnadshavares abetstider, inklusive transporttid till och från arbetsplats. Förälder anger sitt barns omsorgstider minst 20 dagar i förväg på SchoolSoft. Observera att du måste fylla i alla veckans dagar, och särskilt ange per dag om ditt barn inte ska ha fritids utan ledsagas till skolskjutsen. Omsorg under skoldagar 7:45-14:15 berättigar inte till plats i fritidshemmet.
 • Schoolsoft
  Ditt användarnamn som vårdnadshavare är något av dina barns fullständiga personnummer Schoolsoft når du på adress: https://sms6.schoolsoft.se/svalovsmontessori/jsp/Login.jsp
  S
  om vårdnadshavare ansvarar du för att dina och ditt barns personuppgifter är korrekta, att uppgifterna om ditt barns tider är ifyllda utifrån ditt barns rättmätiga behov av fritids. Se i övrigt Omsorgstid, här ovan.
 • Sjuk förälder
  Får jag lämna mitt barn när jag själv är sjuk? Nej, är du själv hemma så finns inget omsorgsbehov. Lämning / hämtning får endast göras av en frisk vuxen så smittspridning ej sker.
 • Uppsägning av plats
  Uppsägningstiden är 2 månader och görs på blankett: Uppsägning av fritidsplats. Om inte abonnemanget nyttjas på en månad har rektor för förskola eller grundskola möjlighet att säga upp platsen, om ej längre ledighet beviljats.
 • Öppettider
  Vardagar 06:15 - 17:30 och vid Jullov samt högsommar: 07:00-17:00.