Vanliga frågor - Förskolan

Nedan är de vanligaste frågorna vi får

 • Abonnemang
  Abonnemang och förändringar av abonnemang tecknas på blankett: Abonnemangskontrakt
 • Antagning
  Barn som fyllt 1 år, vars föräldrar inte har skulder till föreningen, kan antas till förskola. Antagningsprocessen, dvs kösituation, hur och när man får plats m.m., är beskriven på sidan Antagning.
 • Avgifter
  Faktureras via mail mellan den 1e och 15e varje månad.
 • Fler Frågor?
  Ring vårt kansli, tel 0418-404421, mellan 09:00-14:00.
 • Medlemskap
  Föräldrar till antagna barn måste vara medlem i Svalövs Montessori ekonomisk förening.
 • Omsorgstid
  Inskrivna barn har rätt till omsorg utifrån vårdnadshavares abetstider, inklusive transporttid till och från arbetsplats. Förälder anger sitt barns omsorgstider minst 20 dagar i förväg på SchoolSoft.
 • Schoolsoft
  Ditt användarnamn som vårdnadshavare är något av dina barns fullständiga personnummer Schoolsoft når du på adress: https://sms6.schoolsoft.se/svalovsmontessori/jsp/Login.jsp
  S
  om vårdnadshavare ansvarar du för att dina och ditt barns personuppgifter är korrekta, att uppgifterna om ditt barns tider är ifyllda utifrån ditt barns förskoleabonnemang. Se i övrigt Omsorgstid, här ovan.
 • Sjuk förälder
  Får jag lämna mitt barn när jag själv är sjuk? Nej, är du själv hemma så finns inget omsorgsbehov. Barn med rätt till Allmän Förskola får komma till förskolan, månd-onsd 8.30-13.30 ej lov, och behöver då lämnas av en frisk vuxen så smittspridning ej sker.
 • Uppsägning av plats
  Uppsägningstiden är 2 månader och görs på blankett: Uppsägning av barnomsorgsabonnemang. Om inte abonnemanget nyttjas på en månad har rektor för förskola eller grundskola möjlighet att säga upp platsen, om ej längre ledighet beviljats.
 • Öppettider
  Vardagar 06:15 - 17:30 och vid Jullov samt högsommar: 07:00-17:00.