Vid sjukdom

Sjukanmälan görs på telefon eller via sms innan klockan 8:00 till 072-7139378.

Efter sjukdom friskanmäler ni ert barn dagen innan det kommer tillbaka till förskolan.
Under förskoleåren byggs barns immunförsvar upp och barnen drabbas av många infektioner. Barn som är sjuka ska stanna hemma. Pedagogerna ringer föräldrar som har att hämta barn som insjuknar under dagen.

Vanliga sjukdomar

Vid förkylning är det barnets allmäntillstånd som avgör. Barnet ska klara av en vanlig dag på förskolan. Har barnet pga hosta eller av annan anledning varit vaken mycket på natten, så kan det behöva stanna hemma och vila.

Vid feber ska barnet stanna hemma minst en feberfri dag, En morgontemperatur på 38 grader räknas hos barn som feber.

Vid ögoninflammation ska barnet vara hemma om ögat är varigt och klibbigt.

Vid kräksjuka/maginfluensa ska barnet vara hemma i minst 48 timmar efter sista kräkning/diarre. Barnet måste kunna äta normalt när det kommer tillbaka.

Vid magsjuka hos någon i hemmet ska alla barn som inte har skolplikt stanna hemma dvs även syskon ska stanna hemma från förskolan vid magsjuka.

Vid andra sjukdomar får syskon som har allmän förskola (fr.o.m. höstterminen det år då barnet fyller 3 år) lämnas på förskolan måndag-onsdag 8:30-13:30 (ej på loven).

Magsjuka

 • Följande gäller vid magsjuka, att för insjuknat barn gäller bortovaro under sjukdom, samt 48 symptomfria timmar eller in till dess att barnet äter som vanligt igen innan återvändo till förskolan.
 • Syskon som inte har skolplikt skall stanna hemma under hela denna tiden.
 • Vid insjuknande i verksamheten isoleras barnet i möjligaste mån, och vårdnadshavarna rings in för att hämta sitt/sina barn.

Huvudlöss

Problem med löss beror oftast på bristande kunskaper om löss. Det tar tid att undersöka och behandla mot löss. Behandling mot löss görs av vårdnadshavarna. Bra information finns på www.lusfri.nu

Mer information

Aktuell info

 1. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 2. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 3. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 4. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 5. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 6. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04

Antagningsinformation 2019

2019-02-28
Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.

Svalövs Montessori antar varje år 15-20 barn till förskolan, och 24 elever till den obligatoriska förskoleklassen inom grundskolan plus ett ospecificerat antal elever till högre årskurser. Inför årets antagningsomgång, hade vi före antagningen startade över 401 köande. Inför läsåret 2019/2020 har vi av dessa 401 endast kunnat erbjuda 43 platser varav 20 är övergång från vår förskola till vår förskoleklass.

Enda sättet att bli antagen är genom att föräldrar ställer sitt barn i vår kö. Det är kostnadsfritt att stå i kö. Som köförälder har du fått ett kö-mail från vårt SchoolSoft, med inloggningsuppgifter. Du som kö-förälder, ansvarar för att kö-informationen kring ditt barn är korrekt. Vi har inte möjlighet att kontrollera alla uppgifter. Om elev antas på felaktiga uppgifter, ogiltigförklaras antagningen. Om samtliga handlingar saknas vid antagningen ska de kompletteras för att antagningen ska vara giltig.

Till de som inte fått omedelbar plats skickar vi ut en kort information om att man givetvis kvarstår i kön.

OBServera att Svalövs Montessori är en förening utan vinstsyfte. Vår grund är engagemang, samarbete och idéella insatser av föräldrar.

------- Antagningsprinciper Grundskolan ---------

1. Barn från vår förskola
2. Syskon till inskrivna/antagna
3. Barn från fristående huvudmän
4. Övriga
 
Loggar in i grundskolans kö gör du här
 
------- Antagningsprinciper Förskolan ---------
1. Syskon till inskrivna/antagna i Förskolan
2. Syskon till inskrivna/antagna i Grundskolan
3. Barn från fristående huvudmän
4. Övriga

Loggar in i förskolans kö gör du här
----------
 
Med vänlig hälsning
Peter Strömblad, VD/Rektor, M.Sc.

Svalövs Montessori Ek.För.
Förskola, Skola & Fritids

Box 112
268 22 Svalöv
Tel: 0418 - 40 44 24
http://SvalovsMontessori.Se