Vid sjukdom

Sjukanmälan görs på telefon eller via sms innan klockan 8:00 till 072-7139378.

Efter sjukdom friskanmäler ni ert barn dagen innan det kommer tillbaka till förskolan.
Under förskoleåren byggs barns immunförsvar upp och barnen drabbas av många infektioner. Barn som är sjuka ska stanna hemma. Pedagogerna ringer föräldrar som har att hämta barn som insjuknar under dagen.

Vanliga sjukdomar

Vid förkylning är det barnets allmäntillstånd som avgör. Barnet ska klara av en vanlig dag på förskolan. Har barnet pga hosta eller av annan anledning varit vaken mycket på natten, så kan det behöva stanna hemma och vila.

Vid feber ska barnet stanna hemma minst en feberfri dag, En morgontemperatur på 38 grader räknas hos barn som feber.

Vid ögoninflammation ska barnet vara hemma om ögat är varigt och klibbigt.

Vid kräksjuka/maginfluensa ska barnet vara hemma i minst 48 timmar efter sista kräkning/diarre. Barnet måste kunna äta normalt när det kommer tillbaka.

Vid magsjuka hos någon i hemmet ska alla barn som inte har skolplikt stanna hemma dvs även syskon ska stanna hemma från förskolan vid magsjuka.

Vid andra sjukdomar får syskon som har allmän förskola (fr.o.m. höstterminen det år då barnet fyller 3 år) lämnas på förskolan måndag-onsdag 8:30-13:30 (ej på loven).

Magsjuka

  • Följande gäller vid magsjuka, att för insjuknat barn gäller bortovaro under sjukdom, samt 48 symptomfria timmar eller in till dess att barnet äter som vanligt igen innan återvändo till förskolan.
  • Syskon som inte har skolplikt skall stanna hemma under hela denna tiden.
  • Vid insjuknande i verksamheten isoleras barnet i möjligaste mån, och vårdnadshavarna rings in för att hämta sitt/sina barn.

Huvudlöss

Problem med löss beror oftast på bristande kunskaper om löss. Det tar tid att undersöka och behandla mot löss. Behandling mot löss görs av vårdnadshavarna. Bra information finns på www.lusfri.nu

Mer information