Vid sjukdom

Frånvaroanmälan, hel dag görs på SchoolSoft före klockan 08:00.
Frånvaroanmälan, del av dag, görs på vår telefonsvarare, tel 0418-404429, före klockan 08:00

Sjukdomstecken

Under förskoleåren byggs barns immunförsvar upp och barnen drabbas av många infektioner. Barn som är sjuka ska stanna hemma. Barnens hälsostatus bedöms varje morgon av mottagande pedagog. Barn som insjuknar under dagen ska skyndsamt hämtas hem. Pedagogerna ringer föräldrar som har att hämta barn som insjuknar under dagen.

Har ditt barn något av de vanligaste symtomen, Hosta och/eller feber, ska barnet stanna hemma. Barn i förskoleåldern rekommenderas att stanna hemma så länge symtom finns samt ytterligare 2 dagar. Testning av små barn 1-5 år rekommenderas inte generellt, eftersom testningen är plågsam.

Ditt barn ska stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela perioden ska man undvika nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall ditt barn har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan ditt barn återgå till förskolan om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Barn som uppvisar nya symtom i förskolan eller där allmäntillståndet bedömts så nedsatt att barnet inte kan delta i ordinarie aktiviteter avvisas. Vid avvisning skall barnet skyndsamt (dvs inom pendlingstid) hämtas av förälder. I möjligaste mån kommer insjuknat barn att hållas utomhus fram tills barnet hämtats.

Vanliga sjukdomar

Vid förkylning är det barnets allmäntillstånd som avgör. Barnet ska klara av en vanlig dag på förskolan. Har barnet pga hosta eller av annan anledning varit vaken mycket på natten, så kan det behöva stanna hemma och vila. Det är betydligt mer arbetssamt för barn att vara i förskolan än hemma.

Vid feber ska barnet stanna hemma minst två feberfria dygn. Kroppstemperatur på 38 grader räknas som feber.

Vid ögoninflammation ska barnet vara hemma om ögat är varigt och klibbigt.

Vid kräksjuka/maginfluensa ska barnet vara hemma i minst två hela dygn efter sista kräkning/diarre. Barnet ska kunna äta som vanligt när det kommer tillbaka.

Vid magsjuka hos någon i hemmet ska alla barn som inte har skolplikt stanna hemma dvs även syskon ska stanna hemma från förskolan vid magsjuka.

Vid andra sjukdomar får syskon som har allmän förskola (fr.o.m. höstterminen det år då barnet fyller 3 år) lämnas på förskolan måndag-onsdag 8:30-13:30 (ej på loven).

Magsjuka

  • Följande gäller vid magsjuka, att för insjuknat barn gäller bortovaro under sjukdom, samt 48 symptomfria timmar eller in till dess att barnet äter som vanligt igen innan återvändo till förskolan.
  • Syskon som inte har skolplikt skall stanna hemma under hela denna tiden.
  • Vid insjuknande i verksamheten isoleras barnet i möjligaste mån, och vårdnadshavarna rings in för att hämta sitt/sina barn.

Huvudlöss

Problem med löss beror oftast på bristande kunskaper om löss. Det tar tid att undersöka och behandla mot löss. Behandling mot löss görs av vårdnadshavarna. Bra information finns på www.lusfri.nu

Mer information