Vid sjukdom

Frånvaroanmälan, hel dag, görs på SchoolSoft före klockan 08:00.
Frånvaroanmälan, del av dag, görs på vår telefonsvarare, tel 0418-404429, före klockan 08:00

Sjukdomstecken

Under förskoleåren byggs barns immunförsvar upp och barnen drabbas av många infektioner. Har ditt barn sjukdomssymtom, exempelvis något av de vanligaste symtomen, hosta och/eller feber, ska barnet stanna hemma. Sjuka barn i förskoleåldern rekommenderas att stanna hemma så länge symtom finns samt ytterligare 2 dagar. Under hela sjukperioden ska man undvika nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall ditt barn har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan ditt barn återgå till förskolan om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Mottagande pedagoger bedömer ditt barns hälsostatus varje morgon. Barn som uppvisar nya symtom i förskolan eller där allmäntillståndet bedömts så nedsatt att barnet inte kan delta i ordinarie aktiviteter avvisas. Om ditt barn insjuknar under dagen skall barnet hämtas skyndsamt (dvs inom pendlingstid) av förälder. I möjligaste mån kommer insjuknat barn att hållas utomhus fram tills barnet hämtats. Innan personalen ringer hem barn från förskolan så görs en sambedömning av barnets allmäntillstånd av flera kollegor.

 

 

Vanliga sjukdomar

Vid förkylning är det barnets allmäntillstånd som avgör. Barnet ska klara av en vanlig dag på förskolan. Har barnet pga hosta eller av annan anledning varit vaken mycket på natten, så kan det behöva stanna hemma och vila. Det är betydligt mer arbetssamt för barn att vara i förskolan än hemma.

Vid feber ska barnet stanna hemma minst två feberfria dygn. Kroppstemperatur på 38 grader räknas som feber.

Vid ögoninflammation ska barnet vara hemma om ögat är varigt och klibbigt.

Vid kräksjuka/maginfluensa ska barnet vara hemma i minst två hela dygn efter sista kräkning/diarre. Barnet ska kunna äta som vanligt när det kommer tillbaka.

Vid magsjuka hos någon i hemmet ska alla barn som inte har skolplikt stanna hemma dvs även syskon ska stanna hemma från förskolan vid magsjuka.

Barn med levande huvudlöss ska stanna hemma tills lössen har behandlats ordentligt enligt 1177.se's riktlinjer.

Barn med springmask ska behandlas enligt 1177.se's riktlinjer.

Vid andra sjukdomar får syskon som har allmän förskola (fr.o.m. höstterminen det år då barnet fyller 3 år) lämnas på förskolan måndag-onsdag 8:30-13:30 (ej på loven).

Mer information