Utflykter

Eftersom vi har en fantastisk utemiljö är vi ute mycket med barnen. Redan de allra yngsta barnen är ute varje dag. Bara att få lov att med kamraterna gå på utegrupp, dvs gå ut utanför staketet är en utflykt i sig. Vi går med de yngre till "gläntan" och med de äldre till biblioteket, lekplatser, fritids på Mellanskolan och vi besöker även sporthallen i Storskolan. Sexåringarna, dvs de som ska börja förskoleklass, går minst två dagar till skolan på så kallade uppgångsdagar då vi även äter lunch i Storskolans matsal.

Tack vare att vi är ute så mycket blir barnen vana att vara i naturen, och även om det inte är fint väder finns en tjusning att höra regnet smattra mot uteplatsens tak.

Utegrupper

Så ofta vi kan tar vi med våra barn till flera olika utflyktsmål. Vi organiserar barnen i fasta utegrupper med ett par barn från olika avdelningar. Grupperna är mindre och vi gör utflykterna så att alla barn får så lika upplevelser som möjligt. Att det är mindre grupper har vi av flera skäl, bland annat av trygghets- och säkerhetsskäl. Utflykterna är en form av undervisning där vi tränar barnen på att följa grupp, röra sig på ett säkert sätt och följa de instruktioner som gäller varje plats och stund.

Kosläppet

Varje år går vi med de äldsta barnen till natubruksgymnasiets kosläpp, i slutet av april månad. Det är en längre promenad som stärker barnen och ett spännande mål att komma till. Det är så roligt att se barnen upptäcka även det där stora i naturen, som korna och det lilla, som ett fint blad de hittar på marken, en liten sten - och oj - en nyckelpiga. Naturen och utflykter väcker deras nyfikenhet. Vad gör djuren på vintern? Vart tar småkrypen vägen? Fåglar och fågelsång, när det är vår, leder till kunskaper om årstiderna.

Hembygdsparken

Varje vår reser vi med de äldre barnen med inhyrd buss till Ängelholms hembygdspark. Utflykten till parken är en mycket lyckad kombination av att resa, äta matsäck, uppleva träd, kojor, väderkvarnar, lekplatser, äventyrs-, djur- och museiparken. Det finns mycket att se, lära och göra i parken samt både före och efter utflykten.

Ett par saker är viktigt att veta i förväg:

  • Barnen har förskolans västar på sig när vi är utanför förskolans område.
  • Föräldrar är inte med på utflykten.
  • Barnen är med från förskolan, på den tid vi aviserat att vi går. Det innebär att man kan inte ansluta vid utflyktsmålet. Kom till förskolan i god tid före utflykten så det inte blir stressigt.
  • Utegrupperna har fasta aktivitetssdagar ute och ibland inomhus.
  • Vi informerar alltid i förväg när vi ska göra längre utflykter som kosläppet och hembygdsparken.
  • Alla äldre barn, oavsett abonnemangsform är välkomna att följa med på de längre utflykterna från start till mål.
  • När vi reser med buss är barnen bältade. Förskolan har ett par bälteskuddar. Vill ni garantera att ert barn sitter på bälteskudde, behöver ni ta med  namnad bälteskudde.
  • På utflykter tar vi med oss så kallade akutväskor och akutlistor med kontaktuppgifter.
  • Vi ordnar med fika och annat som ex.vis glass på utflykterna.