Allt om förskolan

Förskolan är första steget i utbildningstrappan och här läggs grunden för allt vidare lärande. Skollag och Läroplan för förskolan reglerar verksamheten och alla barn fr.o.m höstterminen då det fyller 3 år har rätt till allmän förskola 525 timmar/år.
Utöver allmän förskola erbjuder förskolan omsorg för barn vars föräldrar arbetar eller studerar.

Förskolan erbjuder en varierad, upplevelsebaserad och inspirerande verksamhet där det finns tid och utrymme för barnet att förstå och få hjälp att klara saker själv.

Montessori på förskolan

Montessori är hos oss ett förhållningssätt, barnet möts och ges utrymme utifrån sina egna unika förutsättningar att lära sig och klara saker både enskilt och i grupp. Kunskap bygger på kunskap och vi har en röd tråd från de allra yngsta och genom hela systemet ända upp till årskurs 9.
En förutsägbar tillvaro skapar trygghet för barnet och därför har varje sak sin plats och varje dag följer i stort samma rutiner. För att barnen ska kunna vara självständiga så är material, leksaker, möbler, handfat och annat tillgängligt i barnhöjd.

Barn har en inre drivkraft att lära sig och på förskolan tar vi tillvara på barnets intresse och hjälper dem att träna sin koncentrationsförmåga och lockar dem till att fokusera allt längre stunder med både grundläggande "klara mig själv-övningar", språkliga, matematiska, sociala och naturvetenskapliga uppgifter.

Att vara en god kompis och se efter och ta hand om varandra är värden som genomsyrar hela verksamheten.

Upptäcka och lära

Aktiviteter för både enskild lek/lärande och för mindre och större grupper finns tillgängligt eller erbjuds barnen. Vissa lärsituationer såsom lässtunder och pedagogiska måltider förekommer varje dag, andra såsom utegrupper eller utflykter är varje vecka eller planeras in några gånger per termin.

Montessorimaterial

Montessorimetoden innebär att barnet får en konkret förankring innan man går mot mer abstrakt tänkande. Maria Montessori tog fram ett fantastiskt basmaterial som håller än idag, och detta material tillsammans med andra material, leksaker och övningar bildar kärnan i vår verksamhet.

En dag på förskolan

Så här ser en vanlig dag ut på avdelningarna Stjärnan och Blixten (1-3 års avdelning):
6:15 Förskolan öppnar i avdelningen Stjärnans lokaler.

7:30-8:00 Frukost på respektive avdelning.
Måndag, tisdag och onsdag har vi utegrupper där några barn, tillsammans med en pedagog från vardera småbarnsavdelning går iväg på promenad till närliggande lekplatser/skog. De som stannar kvar är inne och leker, arbetar med montessorimaterial, pysslar eller har gympa.

Ca 9:15 Fruktstund, tvätt och blöjbyte.

Ca 9:45-11:00 Utevistelse. Barnen uppmuntras till att klä på/av sig själva efter förmåga.

11:00 Samling med tex sång, sagor och "närvarodockor".

Ca 11:15-11:45 Lunch. Barnen uppmuntras att äta med bestick, duka av efter sig, tvätta sig osv.

Ca 11:45-14 Vila.

14:15-14:45 Mellanmål.

15:00-ca 16:30 Utevistelse.

16:30 Förskolan har sammanslagning på avdelningen Stjärnan eller utomhus.

17:30 Förskolan stänger.

Så här ser en vanlig dag ut på avdelningarna Molnet, Solen och Månen (3-5 års avdelning):
6:15 Förskolan öppnar i avdelningen Stjärnans lokaler.

7:30-8:00 Frukost på respektive avdelning.

8:00-11:00 Montessoripass med fruktstund.
Måndag, tisdag och onsdag har vi även utegrupper där några barn, tillsammans med en pedagog från vardera avdelning går iväg på promenad till närliggande lekplatser/skog med aktiviteter.

11:00 Samling med sång, sagor, tema eller annan aktivitet.

11:30-12:15 Lunch. Barnen uppmuntras att äta med bestick, duka av efter sig, tvätta sig osv.

12:15-14:00 Utevistelse. Barnen uppmuntras till att klä på/av sig själva efter förmåga.

14:00-14:30 Lässtund.

14:30-15:00 Mellanmål.

15:00-ca 16:30 Ute- eller innevistelse.

16:30 Förskolan har sammanslagning på avdelningen Stjärnan eller utomhus.

17:30 Förskolan stänger.

Barngrupper/avdelningar

Förskolan har fem avdelningar.
Avdelningarna Blixten och Stjärnan är för yngre barn, 1-3 år. Här arbetar 3 pedagoger/ avdelning plus en pooltjänst.
Avdelningarna Molnet, Solen och Månen är för förskolans äldre barn, 3-5 år. Här arbetar 3 pedagoger/avdelning plus en pooltjänst.

Pedagoger

På förskolan arbetar förskollärare, montessoripedagoger och barnskötare. Personalgruppen besitter en enorm styrka i och med pedagogernas olika kompetens, utbildning och erfarenheter.

Inskolning

Vi har en så kallad föräldraaktiv inskolning, då föräldrar och pedagoger gemensamt stöttar barnet i att lära sig gå på förskolan. Det innebär att en förälder är med barnet på förskolan de tre första dagarna. Du som förälder är med i alla situationer under dagen och hjälper ditt barn vid tex blöjbyte, påklädning, matsituation, och tröstar när ditt barn blir ledsen. Det är du som förälder som är tryggheten för ditt barn och som ska visa att förskolan är en rolig plats att vara på, men efterhand får du gärna hålla dig mer i bakgrunden. Vi har ofta flera inskolningar samtidigt och därför är bara en förälder per barn välkomna att vara med under dagen.
De tre första inskolningsdagarna avslutas efter lunchen. Den tredje dagen brukar föräldern gå ifrån en stund, men kan stanna kvar på förskolan så att du kan komma tillbaka om vi tycker det behövs. Den fjärde dagen lämnas barnet på avdelningen direkt på morgonen och då sker ett tydligt och kort avsked mellan förälder och barn. Du måste finnas tillgänglig så att du snabbt kan komma om det behövs. Denna dag stannar barnet kvar efter lunch och provar att sova (1-3 års avd). Det är vanligt att barnet inte somnar första dagarna och i så fall kontaktar vi dig så att barnet kan avsluta dagen tidigare och så gör vi ett nytt försök att sova dagen efter.

Tiderna för inskolningsveckan ser ut så här:

Dag 1: 8:30- ca 11:45 Förälder är med hela tiden.
Dag 2: 8:30- ca 11:45 Förälder är med hela tiden.
Dag 3: 8:30- ca 11:45 Förälder är med delar av tiden.
Dag 4: 8:30- ca 13:30 Barnet lämnas på morgonen.
Dag 5: 8:30- ca 13:30 Barnet lämnas på morgonen.

Andra veckan är det önskvärt att barnet får mjukstarta med kortare dagar. Därefter lämnas barnet enligt omsorgsbehov, dvs förälders arbetstid + restid till och från arbete. Vid förälders ledighet/ semester är barnet ledigt från förskolan. För att vi ska kunna bedriva en bra verksamhet för ditt barn är det viktigt att du alltid lämnar och hämtar ditt barn på överenskomna tider och meddelar ändringar så fort du vet. Sjuka barn eller barn som inte mår bra av andra skäl ska stanna hemma. Räkna med att ditt barn kan råka ut för en del sjukdomar under förskoleåren.

Detta behöver ditt barn ha på förskolan redan första dagen:
Ytterkläder och skor efter väder och säsong. Vi är ute varje dag.
Extrakläder (flera tröjor, strumpor, byxor, vantar).
Blöjor (om barnet använder)
Ev napp/snuttefilt/gosedjur.
Ev eget täcke/kudde för de barn som vill ha det som trygghet under vilan (annars har vi här).
Tänk på att namna ditt barns saker!

Hör av er om ni undrar något. Om ditt barn har allergier så kontakta oss på avdelningen före inskolningen. Ni når oss via telefon eller sms på telnummer: 072-7139378 eller 0418-404422.