Vid sjukdom

Frånvaroanmälan, hel dag, görs på SchoolSoft före klockan 08:00.
Frånvaroanmälan, del av dag, görs på vår telefonsvarare, tel 0418-404429, före klockan 08:00

Sjukdomstecken

Har ditt barn sjukdomssymtom, exempelvis något av de vanligaste symtomen, hosta och/eller feber, ska barnet stanna hemma. Sjuka barn i skolåldern rekommenderas att stanna hemma så länge symtom finns samt ytterligare 2 dagar. Under hela sjukperioden ska man undvika nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall ditt barn har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan ditt barn återgå till skolan om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Grundskolan har skolplikt men fritids är frivillig omsorg. Ett helt friskt barn, som sover ordentligt om nätterna, klarar både skoldag och fritidshemsvistelse. Ett barn med nedsatt allmäntillstånd kan behöva mer återhämtning tills det är starkt nog att vara i båda verksamheterna. Skulle så vara, ska skoltiden prioriteras.

Pedagogerna bedömer ditt barns hälsostatus och barn som uppvisar nya symtom under skoldagen eller där allmäntillståndet bedömts så nedsatt att barnet inte kan delta i ordinarie aktiviteter avvisas. Om ditt barn insjuknar under dagen skall barnet hämtas skyndsamt (dvs inom pendlingstid) av förälder. I möjligaste mån kommer insjuknat barn att hållas utomhus fram tills barnet hämtats.

Vanliga sjukdomar

Vid förkylning är det barnets allmäntillstånd som avgör. Barnet ska klara av en vanlig dag i skolan och på fritids. Har barnet pga hosta eller av annan anledning varit vaken mycket på natten, så kan det behöva stanna hemma och vila från fritids. Det är betydligt mer arbetssamt för barn att vara lång dag i skolan och på fritids än hemma.

Vid feber ska barnet stanna hemma minst två feberfria dygn. Kroppstemperatur på 38 grader räknas som feber.

Vid ögoninflammation ska barnet vara hemma om ögat är varigt och klibbigt.

Vid kräksjuka/maginfluensa ska barnet vara hemma i minst två hela dygn efter sista kräkning/diarre. Barnet ska kunna äta som vanligt när det kommer tillbaka.

Vid magsjuka hos någon i hemmet ska alla barn som inte har skolplikt stanna hemma dvs även syskon ska stanna hemma från fritids vid magsjuka.

Barn med levande huvudlöss ska stanna hemma tills lössen har behandlats ordentligt enligt 1177.se's riktlinjer.

Barn med springmask ska behandlas enligt 1177.se's riktlinjer.

Mer information