Säker skolväg

I årskurserna F-9 ansvarar våra medarbetare för att lära eleverna trafikvett och säkert beteende vid hållplatser och i trafiken.

  • De yngsta eleverna på skolan, åk.F-3 ledsagar vi till och från buss/tåg.
  • Åk. F-3 slutar skolan kl.14.00 varje dag, de ledsagar vi mellan kl.14.05 och 14.45.
  • Åk. 4-9 går själv till och från buss/tåg.

För elever på fritids:

  • Åk. F-3 hämtas av vuxen inne på skolområdet, dvs vi skickar inte ut till vuxna som väntar i bilen. Under vt i åk.3 kan undantag ges till att gå hem själv eller till väntande vuxen, som ett led i att skolas ut från fritids.
  • Åk.4-6 kan gå själv till vuxen utanför skolområdet.

För elever som både ledsagas till buss/tåg och har fritidsabonnemang finns det två val:

  1. Vara på fritids tills vuxen hämtar.
  2. Ledsagas till buss/tåg, med tillsyn på skolområdet tills det är dags att gå till buss/tåg.

Inom skolområdet finns en anvisad föräldraparkering vid Storskolan.

Uppdaterad: den 6 september 2022.