På "Mellanskolan" tar vi vid vad barnen lärt sig på förskolan. Tack vare Montessoripedaogikens folisofier, med både egen och gemensam planering, tar vi villvara på elevernas intressen. På Mellanskolan får eleverna arbetaplraktiskt med sina händer. De får använda många sinnen och jobbar med dert rörliga alfabetet. Vi känner på och vi ljudar bokstäverna samtidigt som vi håller bokstäverna i våra händer. Känsla. ljud och gemenskap hänger ihop.

Allt detta innebär att barnen är med i att hjälpa sig själva till mer kunskaper och större förmågor.

Precis som på förskolan är underisningen åldersintegrerad. F-1 är den tryggaste miljön där hälften, som nu är "ettor" tar emot nya "F-or" från förskolan. Tidigare kamrater återförenas! De lär av varandra, i en ny miljö, och kan guida varandra in i en betydligt större värld än förskolans.

I 2-3 märks den ämnesmässiga separationen, dvs att grundskolan består av allt tydligare ämnesmässiga lektioner. Matematik är ett eget ämne, skiljd från Svensia, skiljd från Engelska. Eleverna mognar gradvis in i en ny förståelse och acceptans för en mer diskret inlärning i ämnen och att skolarbete är det som ökar deras förmåga att kunna mer.

I 4-5 sker ytterligare en förskjutning från förmågor till förståelse. Som 10-åringar är det dags att börja lära sig förstå, genom olika visualiseringar, vad exempelvis en text försöker beskriva. I 4-5 är fantasi och inlevelse viktiga ingredienser för att öka förståelsen.