Gymnasieinformation

Det finns 18 nationella program, 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program, plus 5 individuella program.

Att söka till gymnasiet

När det är dags att göra ditt gymnasieval får du hemskickat information om vad som gäller. Under både årskurs 8 och 9 får du som elev träffa vår studie- och yrkesvägledare, SYV. Det finns riksintag beslutade av regeringen och samarbete inom Skåne. Antagning till gymnasiet utgår från vilka betyg du har. Du behöver söka realistiskt, dvs ta reda på vilka chanser du har att komma in med de betyg du har på hösten i årskurs 9. Rangordna dina val. Preliminär ansökan görs i 15e januari - 15e februari. Omvalspreioden är 15e april - 15e maj. Därefter kan man enbart ändra i sin ansökan fram till mitten av juni. Det är viktigt att du samarbetar med din mentor och vår studie- och yrkesvägledare. För vissa gymnasieutbildningar krävs särskilt intyg från rektor på grundskolan.

Två typer av examen

En elev som avslutat ett gymnasieprogram kan få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.

Programmen

I stort är det tre olika program att välja på. Vissa gymnasieskolor har särskild profil som internat, musik, idrott, internationella studier och har så kallat riksintag. Gymnasieskolor med riksintag kan ha särskild antagningsprövning. För att kunna genomföra antagningsprövning får du ledigt från grundskolan, tala i så fall med din mentor.

Högskoleförberedande program

De högskoleförberedande programmen gör det möjligt att efter gymnasiet fortsätta studera vid universitet och högskola.

Yrkesprogram

Inom yrkesprogrammen är det möjligt att välja en gymnasial lärlingsutbildning där eleven genomför en större del av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. För att stärka samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet finns programråd för yrkesprogrammen.

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är gymnasie- eller yrkesförberedande program och är till för de elever som inte uppnått behörighet till nationella program. Även till vissa av introduktionsprogrammen finns behörighetskrav. För att få läsa introduktionsprogram utanför din hemkommun behöver du oftast ett intyg från rektor på grundskolan.

Behörighetskrav

För att komma in på högskoleförberedande- eller yrkesprogram måste du ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. För yrkesprogram måste du ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen. För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i nio ämnen till. För att komma in, tävlar du med dina slutbetyg mot de andra som söker programmet. Den som har högst betyg kommer in först.

För ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. För naturvetenskaps- och teknikprogrammen måste du ha godkänt i biologi, fysik och kemi.

För estetiska programmet är de nio ämnena valfria - utöver svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Vissa utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram, kan ha särskilda antagningskrav och ibland tester.

Kontakt 

Vår SYV nås på syv@svalovsmontessori.se

Mer information

  1. Gymnasievalet - YouTube
  2. http://gymnasieinfo.se/
  3. http://www.utbildningsinfo.se/Gymnasieskola/
  4. http://www.gymnasium.se/
  5. http://www.skanegy.se/
  6. http://www.svalov.se/utbildningbarnomsorg/gymnasiumvuxenutbildning.gymnasium.html
  7. Antagningspoäng till olika gymnasieskolor