Gymnasieinformation

På  Svalövs Montessori har vi aktiviteter för att ditt barn, numer ungdom, för att hen ska klara övergången till gymnasiet så bra som möjligt. Aktiviteterna börjar framför allt i årskurs åtta, men egentligen är vår undervisning redan från 6-7an inriktad på det som behövs, er ungdoms förmåga till självständighet.

På gymnasiet betraktas er ungdom som nästan vuxen och förväntas därmed ta mer ansvar för gå i skolan och sitt eget lärande. Det kan vara en svår omställning till en början. Kraven i ämnena ökar jämfört med på grundskolan. Det är viktigt för er ungdom att ni som föräldrar fortfarande finns där för dem med stöd och uppmuntran kring skolarbetet så att omställningen från grundskola till gymnasiet blir så bra som möjligt.

Valet till gymnasieskolan innebär en unik chans att vidga sitt kontaktnät och hitta nya vänner som delar de intresse som ungdomen själv har. Men kom ihåg att även om ungdomen vill byta område under gymnasieåren så har de nytta av all kunskap de skaffar sig. Under valprocessen stöttar Svalövs Montessori med information till alla elever och enskilda samtal. Som föräldrar är ni viktiga, aå att er ungdoms gymnasieval utgår från möjlighet och förmåga. Från Svalöv behöver man kunna ta sig till sitt gymnasium ofta på annan ort. Våra elever har sökt sig till allt från Malmö, Lund, Eslöv till Landskrona, Helsingborg, Ängelholm och Riksidrottsgymnaium i Sandviken. Under valprocessen är elevhälsa och rektor involverad, utöver SYV. Behöver ni stöd och råd, kontakta i första hand vår syv på adress syv@svalovsmontessori.se. På gymnasiet erbjuds hälsosamtal i årskurs 1 samt yrkesspecifika kontroller om er ungdom går ett yrkesprogram. Elevhälsan på gymnasiet har  kurator och specialpedagog som ingår i elevhälsoteamet om ungdomen har behov av deras insatser.

På gymnasiet finns både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Det finns även program för elever med intellektuell funktionsnedsättning som har behov av extra insatser. Yrkesprogrammen fokuserar på att ge de specialkunskaper som krävs för olika yrken tex undersköterska eller något inom byggsektorn. De högskoleförberedande programmen fokuserar på att ge  de kunskaper som du måste ha för att direkt läsa vidare på universitet eller högskola. På gymnasiet finns också individuella program där det finns möjlighet att läsa in ämnen som det ej blivit godkänt betyg i från grundskolan.

Svalöfs Gymnasium

Ett gymnasium, av grekiskans gymnos, "naken"; jämför gymnastik, var i antikens Grekland en institution för kroppslig träning, och i vissa språk används ordet fortfarande i denna betydelse. I flera språk är det en institution för universitetsförberedande sekundärutbildning, efter avslutad grundskola. Se Wikipedia

Att söka till gymnasiet

När det är dags att göra ditt gymnasieval får du hemskickat information om vad som gäller. Under både årskurs 8 och 9 får du som elev träffa vår studie- och yrkesvägledare, SYV. Det finns riksintag beslutade av regeringen och samarbete inom Skåne. Antagning till gymnasiet utgår från vilka betyg du har. Du behöver söka realistiskt, dvs ta reda på vilka chanser du har att komma in med de betyg du har på hösten i årskurs 9. Rangordna dina val. Preliminär ansökan görs i 15e januari - 15e februari. Omvalspreioden är 15e april - 15e maj. Därefter kan man enbart ändra i sin ansökan fram till mitten av juni. Det är viktigt att du samarbetar med din mentor och vår studie- och yrkesvägledare. För vissa gymnasieutbildningar krävs särskilt intyg från rektor på grundskolan.

Två typer av examen

En elev som avslutat ett gymnasieprogram kan få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.

Programmen

I stort är det tre olika program att välja på. Vissa gymnasieskolor har särskild profil som internat, musik, idrott, internationella studier och har så kallat riksintag. Gymnasieskolor med riksintag kan ha särskild antagningsprövning. För att kunna genomföra antagningsprövning får du ledigt från grundskolan, tala i så fall med din mentor.

Högskoleförberedande program

De högskoleförberedande programmen gör det möjligt att efter gymnasiet fortsätta studera vid universitet och högskola.

Yrkesprogram

Inom yrkesprogrammen är det möjligt att välja en gymnasial lärlingsutbildning där eleven genomför en större del av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. För att stärka samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet finns programråd för yrkesprogrammen.

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är gymnasie- eller yrkesförberedande program och är till för de elever som inte uppnått behörighet till nationella program. Även till vissa av introduktionsprogrammen finns behörighetskrav. För att få läsa introduktionsprogram utanför din hemkommun behöver du oftast ett intyg från rektor på grundskolan.

Behörighetskrav

För att komma in på högskoleförberedande- eller yrkesprogram måste du ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. För yrkesprogram måste du ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen. För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i nio ämnen till. För att komma in, tävlar du med dina slutbetyg mot de andra som söker programmet. Den som har högst betyg kommer in först.

För ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. För naturvetenskaps- och teknikprogrammen måste du ha godkänt i biologi, fysik och kemi.

För estetiska programmet är de nio ämnena valfria - utöver svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Vissa utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram, kan ha särskilda antagningskrav och ibland tester.

Gymnasiungdomar