Trivselregler - Vår Montessorikultur

För att vi ska trivas i klasser och grupper, samarbeta, hjälpa och respektera varandra och samtidigt ta vara på vår miljö, har vi gemensamt skapat följande trivselregler:

 • Vi är rädda om varandra och visar varandra hänsyn och respekt
 • Vi uppmuntrar varandra och ser vad som är bra
 • Vi tar ansvar för våra handlingar och säger förlåt när det behövs
 • Vi värnar gemensamt om allas rätt till arbetsro.

 

Detta uppnår vi bland annat genom att vi

 • tar avstånd från alla former av kränkande behandling och tillåter varandra att vara olika
 • hälsar artigt på varandra och de som kommer på besök
 • använder ett vårdat språk
 • är rädda om alla saker och håller snyggt omkring oss
 • talar lågt till varandra
 • går inomhus
 • kommer i rätt tid.

 

Mer detaljerade trivselregler har diskuterats i varje klass och på varje avdelning, vilket innebär att de kan se olika ut från grupp till grupp.