Gymnasieinformation

Det finns 18 nationella program, 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program, plus 5 individuella program.

Att söka till gymnasiet

När det är dags att göra ditt gymnasieval får du hemskickat information om vad som gäller. Under både årskurs 8 och 9 får du som elev träffa vår studie- och yrkesvägledare, SYV. Det finns riksintag beslutade av regeringen och samarbete inom Skåne. Antagning till gymnasiet utgår från vilka betyg du har. Du behöver söka realistiskt, dvs ta reda på vilka chanser du har att komma in med de betyg du har på hösten i årskurs 9. Rangordna dina val. Ansökan görs i 15e januari - 15e februari. Därefter kan man enbart ändra i sin ansökan fram till mitten av juni. Det är viktigt att du samarbetar med din mentor och vår studie- och yrkesvägledare. För vissa gymnasieutbildningar krävs särskilt intyg från rektor på grundskolan.

Två typer av examen

En elev som avslutat ett gymnasieprogram kan få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.

Programmen

I stort är det tre olika program att välja på. Vissa gymnasieskolor har särskild profil som internat, musik, idrott, internationella studier och har så kallat riksintag. Gymnasieskolor med riksintag kan ha särskild antagningsprövning. För att kunna genomföra antagningsprövning får du ledigt från grundskolan, tala i så fall med din mentor.

Högskoleförberedande program

De högskoleförberedande programmen gör det möjligt att efter gymnasiet fortsätta studera vid universitet och högskola.

Yrkesprogram

Inom yrkesprogrammen är det möjligt att välja en gymnasial lärlingsutbildning där eleven genomför en större del av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. För att stärka samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet finns programråd för yrkesprogrammen.

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är gymnasie- eller yrkesförberedande program och är till för de elever som inte uppnått behörighet till nationella program. Även till vissa av introduktionsprogrammen finns behörighetskrav. För att få läsa introduktionsprogram utanför din hemkommun behöver du oftast ett intyg från rektor på grundskolan.

Behörighetskrav

För att komma in på högskoleförberedande- eller yrkesprogram måste du ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. För yrkesprogram måste du ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen. För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i nio ämnen till. För att komma in, tävlar du med dina slutbetyg mot de andra som söker programmet. Den som har högst betyg kommer in först.

För ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. För naturvetenskaps- och teknikprogrammen måste du ha godkänt i biologi, fysik och kemi.

För estetiska programmet är de nio ämnena valfria - utöver svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Vissa utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram, kan ha särskilda antagningskrav och ibland tester.

Mer information

 1. Gymnasievalet - YouTube
 2. http://gymnasieinfo.se/
 3. http://www.utbildningsinfo.se/Gymnasieskola/
 4. http://www.gymnasium.se/
 5. http://www.skanegy.se/
 6. http://www.svalov.se/utbildningbarnomsorg/gymnasiumvuxenutbildning.gymnasium.html
 7. Antagningspoäng till olika gymnasieskolor

Uppdaterad: den 2 oktober 2014.

Aktuell info

 1. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 2. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 3. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 4. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 5. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 6. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04

Obligatorisk lovskola 2019

2019-04-05
Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
Alla elever i årskurs 8 eller 9 som riskerar att inte klara betyg för behörighet till nationellt yrkesprogram på gymnasie, omfattas av obligatorisk lovskola.

Det betyder att, utifrån senaste terminsbetyg eller bedömts av lärarna riskera underkänt betyg i något av ämnena Svenska, Matematik eller Engelska, och/eller underkänt i så många ämnen att 8 godkända betyg inte nås.

Lovskoleinformation 2019

Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda. Rekommendationen är att tacka JA till detta.

Studieplan

Eleverna som går lovskolan har individuell studieplan, för att läsa upp de moment inom respektive ämne, som lett till att godkänt betyg inte kunnat utfärdas. När en elev bedöms vara klar kommer prövning ske, och när ditt barn har klarat all prövning sätts betyg. Har ditt barn genom prövning under lovskolan klarat gymnasiebehörighet, är det valfritt att fortsätta i lovskolan. All löpande kommunikation om hur eleven lyckas och möjligheterna att klara betyg sker mellan föräldrar och Eva Malm.

PLATS

Lovskolan bedrivs på storskolan, andra våningen.

SCHEMA

Måndag 15e april - Torsdag 18e april : klockan 09:00-15:00
Tisdag 14e maj : klockan 09:00-15:00
Torsdag 13e juni : klockan 09:00-15:00
Fredag 14e juni : klockan 09:00-14:00
Måndag 17e juni - Onsdag 19e juni : klockan 09:00-15:00

Skolplikt

Har ni tackat JA, så råder 100% skolplikt och elev kan inte få ledigt från Lovskolan. Är ert barn sjukt, ska ni sjukanmäla som vanligt, dvs före kl 08:00 på telefon 0418-404429. Om ert barn skolkar från Lovskolan avslutas Lovskolan direkt.

Sommarjobb

Elever ur årskurs 9 som omfattas av lovskolan är inte berättigade till sommarjobb före de har klarat prövningen. Studier går före sommarjobb.

Betyg och skolavslutningen

För att alla ska behandlas lika på skolavslutningen delar vi ut betygskuvert till alla, men ert barns betygsdokument kommer vara osignerat och preliminär. Ert barn får sitt termins- / slutbetyg postat hem efter lovskolan.

--------------
För ytterligare frågor om lovskolan, kontakta Eva Malm, mail: eva.malm@svalovsmontessori.se

Med vänlig hälsning
Peter Strömblad, VD/Rektor, M.Sc.
Svalövs Montessori Ek.För.