Vanliga frågor

Finns det något datum planerat för öppet hus under hösten?

Nej, vi har inte öppet hus på hösten.
Vi har troligen öppet hus i samband med antagningen, som sker i februari/mars. Datum för öppet hus och antagning anslås här på hemsidan.

Om man går på förskolan har man förtur sedan till grundskolan på Svalövs Montessori?

Ja, förtursreglerna innebär olika köprioritet, i ordningen 1:syskon, 2:barn från vår förskola, 3:andra montessoriverksamheter, 4:övriga. Vi garanterar plats in i F-klass för kökategori 1 och 2, och garanterar plats på fritids för alla barn som är inskrivna i F-klass till och med årskurs 6.

Skolar ni in barnen i F-klass?

Ja. I maj/juni har vi överinskolningsaktiviteter med de barn som ska börja i F-klass. Det innnebär deltagande inklusive lunch i skolan, 3-4 förmiddagar. Barn från andra förskolor behöver hjälp av sina föräldrar för att kunna komma till Onsjöskolan vid dessa tillfällen. På sommaren slår vi ihop Onsjöskolans fritids och förskolan, vilket leder till att många 6-åringar får flera kompisar redan före skolstart. För att bytet från den "lilla" miljön till den betydligt större miljön ska vara så trygg som möjligt för 6-åringarna har vi dessutom under de första höstveckorna en pedagog med från vår förskola på Onsjöskolan.

Mitt barn ska börja hos er till hösten, när börjar fritids?

Fritids för nya elever börjar 1e augusti. Under sommaren är vårt fritids ihop med förskolan. Onsjöskolans fritids öppnar omkring 12e augusti även om formell överskrivning från förskola till fritids sker den 1e augusti.

Aktuell info

 1. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 2. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 3. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 4. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 5. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 6. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04

Obligatorisk lovskola 2019

2019-04-05
Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
Alla elever i årskurs 8 eller 9 som riskerar att inte klara betyg för behörighet till nationellt yrkesprogram på gymnasie, omfattas av obligatorisk lovskola.

Det betyder att, utifrån senaste terminsbetyg eller bedömts av lärarna riskera underkänt betyg i något av ämnena Svenska, Matematik eller Engelska, och/eller underkänt i så många ämnen att 8 godkända betyg inte nås.

Lovskoleinformation 2019

Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda. Rekommendationen är att tacka JA till detta.

Studieplan

Eleverna som går lovskolan har individuell studieplan, för att läsa upp de moment inom respektive ämne, som lett till att godkänt betyg inte kunnat utfärdas. När en elev bedöms vara klar kommer prövning ske, och när ditt barn har klarat all prövning sätts betyg. Har ditt barn genom prövning under lovskolan klarat gymnasiebehörighet, är det valfritt att fortsätta i lovskolan. All löpande kommunikation om hur eleven lyckas och möjligheterna att klara betyg sker mellan föräldrar och Eva Malm.

PLATS

Lovskolan bedrivs på storskolan, andra våningen.

SCHEMA

Måndag 15e april - Torsdag 18e april : klockan 09:00-15:00
Tisdag 14e maj : klockan 09:00-15:00
Torsdag 13e juni : klockan 09:00-15:00
Fredag 14e juni : klockan 09:00-14:00
Måndag 17e juni - Onsdag 19e juni : klockan 09:00-15:00

Skolplikt

Har ni tackat JA, så råder 100% skolplikt och elev kan inte få ledigt från Lovskolan. Är ert barn sjukt, ska ni sjukanmäla som vanligt, dvs före kl 08:00 på telefon 0418-404429. Om ert barn skolkar från Lovskolan avslutas Lovskolan direkt.

Sommarjobb

Elever ur årskurs 9 som omfattas av lovskolan är inte berättigade till sommarjobb före de har klarat prövningen. Studier går före sommarjobb.

Betyg och skolavslutningen

För att alla ska behandlas lika på skolavslutningen delar vi ut betygskuvert till alla, men ert barns betygsdokument kommer vara osignerat och preliminär. Ert barn får sitt termins- / slutbetyg postat hem efter lovskolan.

--------------
För ytterligare frågor om lovskolan, kontakta Eva Malm, mail: eva.malm@svalovsmontessori.se

Med vänlig hälsning
Peter Strömblad, VD/Rektor, M.Sc.
Svalövs Montessori Ek.För.