Vår Historia

Svalövs Montessori startade 1976 som ett föräldrakooperativ. Föräldrar och barn samlades för gemensamma aktiviteter. Detta skedde samtidigt som Sverige införde skyldighet för alla kommuner att erbjuda plats i förskola för samtliga 6-åringar.

Successivt har verksamheten förändrats, från att ha varit en ren deltidsförskola till att bli en förskola med både småbarns – och syskonavdelningar.

1993 ombildades den idéella föreningen till en ekonomisk förening.

Förskoleklassen instiftades i Sverige 1998, och fram till höstterminen 2003 hade Svalövs Montessoriförskola förskoleklassen integrerad med förskolans verksamhet. Vid denna tiden hade verksamheten 42 barn inskrivna från 1-års ålder till 6 års ålder.

Höstterminen 2003 startade Svalövs Montessorigrundskola. Detta skedde efter stora idéella insatser från föräldrar som önskade att barnen skulle fortsätta med Montessoripedagogiken som grund för sitt fortsatta lärande. Inledningen av skolstarten skedde i hyrda paviljonger.

Åren efter växte verksamheten årsvis med barnkullarna från förskolan och attraherade också ytterligare elever.

Hösten 2008 var det dags för ännu ett stort steg i Svalövs Montessoris historia, då det var dags att utöka skolverksamheten med ett högstadium.

Sommaren 2009 renoverade föreningen Swalöf Weibulls övergivna Lantbrukskontor på Onsjövägen och grundskolan flyttade i. Eleverna döpte skolan till Onsjöskolan.

Hösten 2009 köptes Norra Skolan av Svalövs Kommun. Norra skolan är förskolans lokaler.

Våren 2011 gick de första Montessorieleverna ut grundskolan med ett meritvärde som var högre än den kommunala skolan.

Sommaren 2011 började en ny skollag gälla. Lagen beskrivs som ett "paradigmskifte för fristående skolor" - och ställer omfattande krav på verksamhetens formella professionalitet. Samtidigt började även en ny läroplan gälla. Förändringarna i skolsverige beskrivs som de största sedan 1950-talet.

Hösten 2011 hade Svalövs Montessori drygt 180 barn och elever inskrivna, drygt 40 anställda och omsätter drygt 17 miljoner kronor per år.

Framtiden

Vår värld är mer internationaliserad än någonsin och den moderna Montessoripedagogiken som fokuserar på aktiv stimulans och upplevelsebaserad inlärning passar extremt bra i en allt mer föränderlig värld. Barn och ungdomar kommer i alla tider behöva såväl trygghet som god inlärning, vilket är Svalövs Montessoris livssyn. 

Samverkan mellan pedagogisk forskning och tillämpning möts tack vare engagerade föräldrar och anställda. Engagemanget gör att Svalövs Montessori kommer fortsätta att växa till cirka 300 barn och elever fram till år 2015.

Historik

Lokalerna renoveras löpande under 2013-2015.


Från Läsåret 2012 bereder vi plats för fler barn. Husets ovanvåning är inte fullt utnyttjad, och vi utökar med en femte avdelning.

Välkommen att ställa ditt barn i kö till förskolan. Var ute i god tid för att få plats på Svalövs absolut bästa förskola. Att ställa sitt barn i kö gör man här på hemsidan.

Välkommen hälsar Peter och Maria med personal.


Förskolans renovering 2013-2014

Förskolan moderniseras och byggs ut etappvis. Februari 2013 återöppnar avdelningen Kuben för 1-3 åringar. Under sommaren 2013 byggs nya kapprum, och avdelningen Stegen renoveras. Vintern 2013-2014 byggs en ny avdelning till. Sommaren 2014 rivs och byggs hela avdelningen TrappStegen om. Sommaren 2015 byggs avdelningen Trappan och köket om.

På våra sidor på Facebook visar vi löpande bilder av renoveringen. Ni hittar dem på adress: http://www.facebook.com/svalovsmontessori.se

Nedan är ritningarna på hur huset kommer se ut när allt är klart.

Fasad Nord-Ost

Fasad Syd-Väst

Plan 1

Plan 2 och källaren