Föräldraförening

- Välkomna till Svalövs Montessoris nya hemsida. Hittar du inte det du söker, titta på den gamla hemsidan. -

Engangemang

Svalövs Montessori är en ideell förening som drivs av de föräldrar som har sina barn på förskolan/skolan. För att verksamheten ska fungera krävs praktiskt engagemang från föräldrarnas (medlemmarnas) sida. Två gånger per termin anordnas arbetsdag för reparationer, storstädning mm. Därutöver utförs viss städning, trädgårdsskötsel, underhåll mm av föräldrar. Man kan även välja att engagera sig genom styrelsearbete eller delta i andra arbetsgrupper.