Anmälan till föreningsstämma

Anmäler dig eller lämnar fullmakt gör du i formuläret her nedanför.

Handlingar till föreningsstämma finns på: http://svalovsmontessori.se/forening/?page=foreningen