1. Information 2021-01-21

  2021-01-21
  Till alla föräldrar på Svalövs Montessori (och elever i årskurs 6-9).
 2. God fortsättning 2021

  2021-01-07
  Vi hoppas innerligt att alla har det bra.
 3. Gott Nytt 2021

  2020-12-31
  För ett år sedan blickade vi fram mot 2020 med en breddad ledning och en förstärkt läroplan för förskolan.
 4. Distansundervisning - Storskolan - v49.2020

  2020-11-29
  30/11-4/12 har eleverna i årskurs 6-9 DISTANSUNDERVISNING.
 5. Skärpta restriktioner

  2020-11-01
  Med skärpta folkhälsoråd i Skåne anpassar vi verksamheten.
 6. Hushållskarantän

  2020-10-02
  Nya riktlinjer från FHM och Skolverket, kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare.
 7. PIRLS 2021 - årskurs 4

  2020-09-13
  Svalövs Montessoriskola är utvald att delta i PIRLS 2021
 8. Corona-information

  2020-09-06
  Detta är en uppdatering och sammanställning av våra aktuella direktiv för att minska smittspridning av covid-19 och coronaviruset.
 9. KFO och IDEA blir FREMIA

  2020-09-01
  Vår arbetsgivarorganisation KFO, och IDEA:s stämmor fattade i dag beslut om att bilda Fremia, Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation. Ändringen träder i kraft vid årsskiftet.
 10. Verksamhetsinformation 20/21 Period-1

  2020-08-23
  Nu har vår "läsårskryssare" lämnat kajen - och vi börjar få upp farten. Här är aktuell information om coronaviruset, våra kontaktvägar, abonnemangsregler, elevscheman och en jättesatsning.
 11. Varför åldersintegration?

  2020-08-04
  Svalövs Montessori är troligen Sveriges största idéella
 12. Inför läsåret 2020/2021

  2020-07-28
  Ett nytt läsår börjar snart. Här är en del förhandsinformation.
 13. Avgiftsfri Juli 2020

  2020-07-03
  Ingen omsorgsavgift Juli 2020
 14. Verksamhets- & Corona-information

  2020-05-25
  Detta är en uppdatering av informationen som sändes ut den 5e april. Vi stod inför eventuell skolstängning och idag vet vi att pandemin slår väldigt olika. Skolåret är slut för de flesta om knappt två veckor, och vi planerar för ett nytt skolår. Nästa stora information skickar vi ut i augusti. Innan dess, ska vi avsluta detta läsåret på bästa möjliga sätt.
 15. Verksamhets- & Corona-information

  2020-04-05
  Att vara i ständig förändring, är otroligt arbetsamt. För att rusta oss, behöver vi sänka våra ambitioner - annars tar orken slut!
 16. Förebyggande frånvaro

  2020-03-12
  Coronaviruset: Vi godkänner förebyggande frånvaro.
 17. Sjukanmälningar

  2020-03-11
  Viktigt att ringa in på 404429
 18. Obligatorisk lovskola 2020

  2020-03-11
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm tillsammans med utbildningsledare Liselotte Persson.
 19. Trafikavstängning 2020-01-27 --

  2020-01-16
  Vecka fem stängs hela Järnvägsgatan som används för att hämta och lämna elever vid Svalövs Montessori.
 20. Gott Nytt 2020

  2019-12-31
  Vi summerar ett förändringens decennium för Svalövs Montessori. År 2020 står för dörren, och de kommande tio åren blir inte som de tio som varit.

Gott Nytt 2021

2020-12-31
För ett år sedan blickade vi fram mot 2020 med en breddad ledning och en förstärkt läroplan för förskolan.
I ryggen hade vi ett helt decennium av utveckling. 2020 blev inte alls som vi hoppades på, ändå har vardagarna för barnen och eleverna varit sig tämligen lika och hela verksamheten har utvecklats. Nu har ett år av 2020-talet gått. Vi har lärt oss mycket. 2021 kommer en ny läroplan för grundskolan. Vi fortsätter att trimma hela organisationens när, vad och hur.

Det går att summera 2020 ur barnens perspektiv. Eftersom det mesta har varit sig likt för barnen, så har barnens och elevernas 2020, varit ett bra år. De har lärt sig mycket i förskolan och skolan - och de har lärt sig massor av samhällsutvecklingen utanför skolan. Året har lärt oss alla, att Svalövs Montessori, står pall såväl cancer som pandemi. Den rustning vi har, är byggd av många.

Tack för 2020. Tack alla anställda, föräldrar, barn och elever. Välkomna till 2021 utan så mycket rädsla och restriktioner, eftersom pandemins grepp om oss alla kommer avta under våren. Det läget längtar vi till.
 
Gott nytt år
önskar Peter & Maria
med personal
 
Läs gärna Gott Nytt 2020 som summerade 2020-talet.