1. Information 2021-02-25

  2021-02-25
  Smittspridningen ökar
 2. Information 2021-02-11

  2021-02-11
  Smittspridningen minskar något
 3. Information 2021-02-04

  2021-02-04
  Smittspridningen planar ut.
 4. Information 2021-01-21

  2021-01-21
  Till alla föräldrar på Svalövs Montessori (och elever i årskurs 6-9).
 5. God fortsättning 2021

  2021-01-07
  Vi hoppas innerligt att alla har det bra.
 6. Gott Nytt 2021

  2020-12-31
  För ett år sedan blickade vi fram mot 2020 med en breddad ledning och en förstärkt läroplan för förskolan.
 7. Distansundervisning - Storskolan - v49.2020

  2020-11-29
  30/11-4/12 har eleverna i årskurs 6-9 DISTANSUNDERVISNING.
 8. Skärpta restriktioner

  2020-11-01
  Med skärpta folkhälsoråd i Skåne anpassar vi verksamheten.
 9. Hushållskarantän

  2020-10-02
  Nya riktlinjer från FHM och Skolverket, kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare.
 10. PIRLS 2021 - årskurs 4

  2020-09-13
  Svalövs Montessoriskola är utvald att delta i PIRLS 2021
 11. Corona-information

  2020-09-06
  Detta är en uppdatering och sammanställning av våra aktuella direktiv för att minska smittspridning av covid-19 och coronaviruset.
 12. KFO och IDEA blir FREMIA

  2020-09-01
  Vår arbetsgivarorganisation KFO, och IDEA:s stämmor fattade i dag beslut om att bilda Fremia, Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation. Ändringen träder i kraft vid årsskiftet.
 13. Verksamhetsinformation 20/21 Period-1

  2020-08-23
  Nu har vår "läsårskryssare" lämnat kajen - och vi börjar få upp farten. Här är aktuell information om coronaviruset, våra kontaktvägar, abonnemangsregler, elevscheman och en jättesatsning.
 14. Varför åldersintegration?

  2020-08-04
  Svalövs Montessori är troligen Sveriges största idéella
 15. Inför läsåret 2020/2021

  2020-07-28
  Ett nytt läsår börjar snart. Här är en del förhandsinformation.
 16. Avgiftsfri Juli 2020

  2020-07-03
  Ingen omsorgsavgift Juli 2020
 17. Verksamhets- & Corona-information

  2020-05-25
  Detta är en uppdatering av informationen som sändes ut den 5e april. Vi stod inför eventuell skolstängning och idag vet vi att pandemin slår väldigt olika. Skolåret är slut för de flesta om knappt två veckor, och vi planerar för ett nytt skolår. Nästa stora information skickar vi ut i augusti. Innan dess, ska vi avsluta detta läsåret på bästa möjliga sätt.
 18. Verksamhets- & Corona-information

  2020-04-05
  Att vara i ständig förändring, är otroligt arbetsamt. För att rusta oss, behöver vi sänka våra ambitioner - annars tar orken slut!
 19. Förebyggande frånvaro

  2020-03-12
  Coronaviruset: Vi godkänner förebyggande frånvaro.
 20. Sjukanmälningar

  2020-03-11
  Viktigt att ringa in på 404429

Information 2021-02-11

2021-02-11
Smittspridningen minskar något
Smittspridningen har i Svalöv äntligen sjunkit lite till (från 36 till 28 nya fall av Covid19). I våra grannkommuner Klippan, Landskrona, Helsingborg m.fl. är smittspridningen fortfarande högre varför vi framför följande försiktiga återgång till närundervisning:
 • Alla elever i grundskolan som är helt friska ska komma till skolan vecka 7.
 • Barn och elever i ett hem ska stanna hemma om en anhörig äldre än 5 år antingen har konstaterats ha covid 19 eller har symtom som kan indikera covid-19, i enlighet med smittskyddslagen och skyddsplikten. Detta betyder, att
  - Om hushållskontakten har symtom förenliga med covid-19 ska hen provta sig så snart som möjligt, och att,
  - hushållskontakter som inte har symtom rekommenderas provtagning dag 5, och
  - om ej testning skett, beräknas smittsam fas till 2 dagars feberfrihet och 7 dagars symtomfrihet av närstående.
Ovanstående innebär i klartext; att om skolan eller förskolan sänder hem ett barn/elev pga symtom förenliga med covid 19 (feber och/eller snuva och hosta) får inte syskon komma till verksamheten före familjen har testat sig. Vi ber er observera att vid smitta skall verksamheten informeras på telefonsvararen 0418-404429

I skolan fortsätter vi med våra rutiner och tillsammans med er alla har vi största vaksamhet på alla symtom som kan indikera covid-19 för att fortsatt förhindra smittspridning. Barn och elever, samt givetvis även personal, sänds hem vid symtom. Besöksförbud gäller alltjämt.

Nästa besked kommer torsdagen den 2021-02-25 (dvs torsdag kväll på sportlovet).

I mail till alla vårdnadshavare har vi bifogat information (PDF) och nedan som kommer från smittskydd Skåne:

 • En person som är hushållskontakt* till ett bekräftat fall av covid-19 ska betraktas som ett misstänkt fall av covid-19, oavsett om hushållskontakten har symtom eller inte. Det innebär att personer som bor i samma hushåll som ett indexfall ska få förhållningsregler enligt 4 kap. 2§ smittskyddslagen och skyddsplikten enligt smittskyddslagen omfattar även misstänkta fall.
 • Om hushållskontakten har symtom förenliga med covid-19 ska hen provta sig så snart som möjligt genom att beställa ett självtest på 1177.se.
 • Hushållskontakter som inte har symtom rekommenderas provtagning dag 5 från indexfallets provtagningsdatum. Provsvaret ska inväntas innan hushållskontakten går tillbaka till arbetet eller skolan. För provtagning hänvisas i första hand till självprovtagning via 1177.se. Om detta inte kan utnyttjas hänvisas till provtagning på vårdcentral. Barn under sex år rekommenderas inte provtagning i denna situation.
 • *Hushållskontakt är en person som index delat boende med någon gång under smittsam fas och smittsam fas räknas från 24 timmar före indexfallets symtomdebut till i normalfallet minst 2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar sedan symtomdebut.

Bedömningen av "smittfrihet" står på Folkhälsomyndighetens webbsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19/

Med vänlig hälsning
Peter Strömblad, VD/Rektor, M.Sc.