1. Svalövs Kommun försvårar för Montessori

  2023-07-18
  Svalövs kommun har tyvärr i sommar meddelat två beslut som allvarligt försvårar skolgången hos Svalövs Montessori till hösten.
 2. Om Klassresor

  2023-05-05
  Svalövs Montessori har sedan 2012 framgångsrikt arrangerat övernattningar, hajker och klassresor.
 3. Information till Storskolans föräldrar 2022-09-16

  2022-09-16
  Nu är skolan och all undervisning igång ordentligt. Över lag fungerar det mesta riktigt bra.
 4. Välkommen till läsåret 2022-2023

  2022-08-10
  Varmt välkomna till ett nytt läsår.
 5. Sommarhälsning juni 2022

  2022-06-23
  Vi har nu avslutat läsåret 2021/2022 och sommarperioden för förskolan och fritidshemmet har startat.
 6. Information 2021-09-28

  2021-09-28
  Från och med 29 september 2021 ändras föreskrifter om covid-19.
 7. Schoolsoft

  2021-06-28
  Schoolsoft är nu stängt för uppdateringar.
 8. Information 2021-04-08

  2021-04-08
  Information om vecka 15
 9. Skärtorsdag 1e april 2021

  2021-04-01
  Information om vecka 14
 10. Information 2021-03-24

  2021-03-24
  Information inför vecka 13 - 2021
 11. Information 2021-03-11

  2021-03-11
  Information om vecka 11 - 2021
 12. Information 2021-02-25

  2021-02-25
  Smittspridningen ökar
 13. Information 2021-02-11

  2021-02-11
  Smittspridningen minskar något
 14. Information 2021-02-04

  2021-02-04
  Smittspridningen planar ut.
 15. Information 2021-01-21

  2021-01-21
  Till alla föräldrar på Svalövs Montessori (och elever i årskurs 6-9).
 16. God fortsättning 2021

  2021-01-07
  Vi hoppas innerligt att alla har det bra.
 17. Gott Nytt 2021

  2020-12-31
  För ett år sedan blickade vi fram mot 2020 med en breddad ledning och en förstärkt läroplan för förskolan.
 18. Distansundervisning - Storskolan - v49.2020

  2020-11-29
  30/11-4/12 har eleverna i årskurs 6-9 DISTANSUNDERVISNING.
 19. Skärpta restriktioner

  2020-11-01
  Med skärpta folkhälsoråd i Skåne anpassar vi verksamheten.
 20. Hushållskarantän

  2020-10-02
  Nya riktlinjer från FHM och Skolverket, kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare.

Information 2021-02-11

2021-02-11
Smittspridningen minskar något
Smittspridningen har i Svalöv äntligen sjunkit lite till (från 36 till 28 nya fall av Covid19). I våra grannkommuner Klippan, Landskrona, Helsingborg m.fl. är smittspridningen fortfarande högre varför vi framför följande försiktiga återgång till närundervisning:
 • Alla elever i grundskolan som är helt friska ska komma till skolan vecka 7.
 • Barn och elever i ett hem ska stanna hemma om en anhörig äldre än 5 år antingen har konstaterats ha covid 19 eller har symtom som kan indikera covid-19, i enlighet med smittskyddslagen och skyddsplikten. Detta betyder, att
  - Om hushållskontakten har symtom förenliga med covid-19 ska hen provta sig så snart som möjligt, och att,
  - hushållskontakter som inte har symtom rekommenderas provtagning dag 5, och
  - om ej testning skett, beräknas smittsam fas till 2 dagars feberfrihet och 7 dagars symtomfrihet av närstående.
Ovanstående innebär i klartext; att om skolan eller förskolan sänder hem ett barn/elev pga symtom förenliga med covid 19 (feber och/eller snuva och hosta) får inte syskon komma till verksamheten före familjen har testat sig. Vi ber er observera att vid smitta skall verksamheten informeras på telefonsvararen 0418-404429

I skolan fortsätter vi med våra rutiner och tillsammans med er alla har vi största vaksamhet på alla symtom som kan indikera covid-19 för att fortsatt förhindra smittspridning. Barn och elever, samt givetvis även personal, sänds hem vid symtom. Besöksförbud gäller alltjämt.

Nästa besked kommer torsdagen den 2021-02-25 (dvs torsdag kväll på sportlovet).

I mail till alla vårdnadshavare har vi bifogat information (PDF) och nedan som kommer från smittskydd Skåne:

 • En person som är hushållskontakt* till ett bekräftat fall av covid-19 ska betraktas som ett misstänkt fall av covid-19, oavsett om hushållskontakten har symtom eller inte. Det innebär att personer som bor i samma hushåll som ett indexfall ska få förhållningsregler enligt 4 kap. 2§ smittskyddslagen och skyddsplikten enligt smittskyddslagen omfattar även misstänkta fall.
 • Om hushållskontakten har symtom förenliga med covid-19 ska hen provta sig så snart som möjligt genom att beställa ett självtest på 1177.se.
 • Hushållskontakter som inte har symtom rekommenderas provtagning dag 5 från indexfallets provtagningsdatum. Provsvaret ska inväntas innan hushållskontakten går tillbaka till arbetet eller skolan. För provtagning hänvisas i första hand till självprovtagning via 1177.se. Om detta inte kan utnyttjas hänvisas till provtagning på vårdcentral. Barn under sex år rekommenderas inte provtagning i denna situation.
 • *Hushållskontakt är en person som index delat boende med någon gång under smittsam fas och smittsam fas räknas från 24 timmar före indexfallets symtomdebut till i normalfallet minst 2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar sedan symtomdebut.

Bedömningen av "smittfrihet" står på Folkhälsomyndighetens webbsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19/

Med vänlig hälsning
Peter Strömblad, VD/Rektor, M.Sc.