1. Hushållskarantän

  2020-10-02
  Nya riktlinjer från FHM och Skolverket, kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare.
 2. PIRLS 2021 - årskurs 4

  2020-09-13
  Svalövs Montessoriskola är utvald att delta i PIRLS 2021
 3. Corona-information

  2020-09-06
  Detta är en uppdatering och sammanställning av våra aktuella direktiv för att minska smittspridning av covid-19 och coronaviruset.
 4. KFO och IDEA blir FREMIA

  2020-09-01
  Vår arbetsgivarorganisation KFO, och IDEA:s stämmor fattade i dag beslut om att bilda Fremia, Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation. Ändringen träder i kraft vid årsskiftet.
 5. Verksamhetsinformation 20/21 Period-1

  2020-08-23
  Nu har vår "läsårskryssare" lämnat kajen - och vi börjar få upp farten. Här är aktuell information om coronaviruset, våra kontaktvägar, abonnemangsregler, elevscheman och en jättesatsning.
 6. Varför åldersintegration?

  2020-08-04
  Svalövs Montessori är troligen Sveriges största idéella
 7. Inför läsåret 2020/2021

  2020-07-28
  Ett nytt läsår börjar snart. Här är en del förhandsinformation.
 8. Avgiftsfri Juli 2020

  2020-07-03
  Ingen omsorgsavgift Juli 2020
 9. Verksamhets- & Corona-information

  2020-05-25
  Detta är en uppdatering av informationen som sändes ut den 5e april. Vi stod inför eventuell skolstängning och idag vet vi att pandemin slår väldigt olika. Skolåret är slut för de flesta om knappt två veckor, och vi planerar för ett nytt skolår. Nästa stora information skickar vi ut i augusti. Innan dess, ska vi avsluta detta läsåret på bästa möjliga sätt.
 10. Verksamhets- & Corona-information

  2020-04-05
  Att vara i ständig förändring, är otroligt arbetsamt. För att rusta oss, behöver vi sänka våra ambitioner - annars tar orken slut!
 11. Förebyggande frånvaro

  2020-03-12
  Coronaviruset: Vi godkänner förebyggande frånvaro.
 12. Sjukanmälningar

  2020-03-11
  Viktigt att ringa in på 404429
 13. Obligatorisk lovskola 2020

  2020-03-11
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm tillsammans med utbildningsledare Liselotte Persson.
 14. Trafikavstängning 2020-01-27 --

  2020-01-16
  Vecka fem stängs hela Järnvägsgatan som används för att hämta och lämna elever vid Svalövs Montessori.
 15. Gott Nytt 2020

  2019-12-31
  Vi summerar ett förändringens decennium för Svalövs Montessori. År 2020 står för dörren, och de kommande tio åren blir inte som de tio som varit.
 16. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 17. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 18. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 19. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 20. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.

Hushållskarantän

2020-10-02
Nya riktlinjer från FHM och Skolverket, kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare.

Som ni säkert noterat gäller nya riktlinjer kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare. För vuxna är detta ett viktigt förtydligande då det nu finns möjlighet att få ersättning från försäkringskassan.

Läkare beordrar alltså i det positiva provsvaret att anhöriga i hushållet enligt smittskyddslagen ska vistas hemma en viss tid och undvika kontakter med andra etc. Detta typiskt upp till en vecka om inte fler i hushållet blir sjuka. I deras modelleringar rörde det sig om t ex cirka 200 barn i Stockholm under en given dag.

I förskola

Barn kan ändå gå till förskola då de i mycket liten utsträckning alls blir sjuka. Detta under förutsättning att hämtning och lämning kan ske på ett säkert sätt, d.v.s. inte via kollektivtrafik, inte inomhuslämning etc. Bil funkar ofta, åka med grannar etc likaså. Går det inte att få till lämning får barnen vara hemma sjukskriven i princip, men lyder inte formellt under kravet att vara i hemmet.

I grundskola och skolformer som lyder under skolplikt

Eleverna kan gå till skolan då de i liten utsträckning blir sjuka och därmed smittbärande. I övrigt ska de distansera sig socialt och ska inte vara med kompisar, gå till fritids, eller vara på andra aktiviteter. Läkarens beslut enligt smittskyddslagen undantar alltså de som har skolplikt. Om föräldrar inte kan ordna med nödvändig hämtning och lämning enligt samma logik som ovan under förskola (för de yngre barnen i denna kategori), får de vara hemma. Enligt förordning 2020:115 paragraf 11a kan skolan anordna alternativ undervisning om de anser att det är möjligt, då detta är en "personlig situation som följer av covid-19". D.v.s. samma som om man själv är sjuk, eller misstänkt sjuk i covid. Observera att detta enligt modelleringarna är bara en mindre del av de som redan idag är hemma för olika förkylningar.

I gymnasiet

Läkares föreläggande om anhöriga i hushållet gäller utan undantag. Eleven ska inte gå till skolan under den tid som läkares beslut anger, ofta upp till en vecka. Samma regler som vid misstänkt covid vid förkylning gäller och huvudmannen kan erbjuda alternativ undervisning. På gymnasiet finns upparbetade rutiner för detta i högre utsträckning än för yngre barn.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/personer-som-bor-med-smittade-av-covid-19-ska-betraktas-som-mojliga-fall/

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen

Hälsningar / Peter Strömblad, VD/Rektor Svalövs Montessori