1. Distansundervisning - Storskolan - v49.2020

  2020-11-29
  30/11-4/12 har eleverna i årskurs 6-9 DISTANSUNDERVISNING.
 2. Skärpta restriktioner

  2020-11-01
  Med skärpta folkhälsoråd i Skåne anpassar vi verksamheten.
 3. Hushållskarantän

  2020-10-02
  Nya riktlinjer från FHM och Skolverket, kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare.
 4. PIRLS 2021 - årskurs 4

  2020-09-13
  Svalövs Montessoriskola är utvald att delta i PIRLS 2021
 5. Corona-information

  2020-09-06
  Detta är en uppdatering och sammanställning av våra aktuella direktiv för att minska smittspridning av covid-19 och coronaviruset.
 6. KFO och IDEA blir FREMIA

  2020-09-01
  Vår arbetsgivarorganisation KFO, och IDEA:s stämmor fattade i dag beslut om att bilda Fremia, Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation. Ändringen träder i kraft vid årsskiftet.
 7. Verksamhetsinformation 20/21 Period-1

  2020-08-23
  Nu har vår "läsårskryssare" lämnat kajen - och vi börjar få upp farten. Här är aktuell information om coronaviruset, våra kontaktvägar, abonnemangsregler, elevscheman och en jättesatsning.
 8. Varför åldersintegration?

  2020-08-04
  Svalövs Montessori är troligen Sveriges största idéella
 9. Inför läsåret 2020/2021

  2020-07-28
  Ett nytt läsår börjar snart. Här är en del förhandsinformation.
 10. Avgiftsfri Juli 2020

  2020-07-03
  Ingen omsorgsavgift Juli 2020
 11. Verksamhets- & Corona-information

  2020-05-25
  Detta är en uppdatering av informationen som sändes ut den 5e april. Vi stod inför eventuell skolstängning och idag vet vi att pandemin slår väldigt olika. Skolåret är slut för de flesta om knappt två veckor, och vi planerar för ett nytt skolår. Nästa stora information skickar vi ut i augusti. Innan dess, ska vi avsluta detta läsåret på bästa möjliga sätt.
 12. Verksamhets- & Corona-information

  2020-04-05
  Att vara i ständig förändring, är otroligt arbetsamt. För att rusta oss, behöver vi sänka våra ambitioner - annars tar orken slut!
 13. Förebyggande frånvaro

  2020-03-12
  Coronaviruset: Vi godkänner förebyggande frånvaro.
 14. Sjukanmälningar

  2020-03-11
  Viktigt att ringa in på 404429
 15. Obligatorisk lovskola 2020

  2020-03-11
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm tillsammans med utbildningsledare Liselotte Persson.
 16. Trafikavstängning 2020-01-27 --

  2020-01-16
  Vecka fem stängs hela Järnvägsgatan som används för att hämta och lämna elever vid Svalövs Montessori.
 17. Gott Nytt 2020

  2019-12-31
  Vi summerar ett förändringens decennium för Svalövs Montessori. År 2020 står för dörren, och de kommande tio åren blir inte som de tio som varit.
 18. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 19. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 20. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.

Skärpta restriktioner

2020-11-01
Med skärpta folkhälsoråd i Skåne anpassar vi verksamheten.

Hjälp oss klara pandemins andra våg på bästa sätt, genom att både visa hänsyn och försöka ha ödmjukt bemötande. Våra åtgärder inför period 2 är:

Öka bemanning

Förskolans bemanning ökar med Sara Åkerlund och Victoria Sjunner.
Mellanskolans bemanning ökar med Elin Malm och om tre veckor börjar Emil Swenson.

Anpassningar pga pandemin

Vi ställer in flera aktiviteter, för att minska risk för anställda vuxna att bli smittade samt minska risken att smitta sprids mellan olika verksamheter. Detta innebär att:

 • Besöksförbud gäller.
 • Anvisningar om hygien och förbud är tydligt skyltade på dörrar och i entréer.
 • Utflykter ställs in.
 • Körundervisningen ställs in.
 • Modersmålsundervisningen ställs in.
 • Cityidrott ställs in.
 • Utredningar av logoped och skolpsykolog sätts på vänt, om ej synnerliga skäl föreligger.
 • Alla möten mellan vuxna blir digitala möten genom Google Meet. Som vårdnadshavare får du en länk av oss när det är möte.
 • Frånvaroanmälan görs bäst på Schoolsoft. Vsv anmäl frånvaro före klockan 08:00. (obs, vi korrigerar inte sena anmälningar i efterhand)
 • Skolhusen öppnar senare. Mellanskolan och Storskolan öppnar ca 8:20.
 • Alla barn och elever behöver ha utekläder efter väder.
 • Storskolans elever tillåts inte avvika från skolområdet under skoldagen. Orsaken är att elever som går till affärerna på lunchen innebär förhöjd smittorisk.

om Lämning / Hämtning i Förskola och Fritids

 • För er som ska lämna barn till Förskolan och Mellanskolans F-1, får endast en vuxen följa sitt barn till kapprumsplats.
 • I husen får endast personal och barn vara. Skyltar visar var gränserna går.
 • Har ni barn på flera avdelningar på Förskolan behöver ni vuxna gå utvändigt från kapprum till kapprum.
 • Tidiga morgnar och sena eftermiddagar, har vi endast öppet i ett av kapprummen och då flyttar personal syskons kläder till det kapprum som är öppet för hämtning. Vi ber er att så långt möjligt hålla er till era barns angivna tider!
 • Vuxen som följer för att lämna eller hämta ditt barn behöver vara ren om händerna. Se till att ha handsprit i bilen, och sprita händerna FÖRE du kliver ur bilen.

Ovan gäller tills annat meddelas.

Hälsningar / Peter Strömblad, VD/Rektor Svalövs Montessori