1. Svalövs Kommun försvårar för Montessori

  2023-07-18
  Svalövs kommun har tyvärr i sommar meddelat två beslut som allvarligt försvårar skolgången hos Svalövs Montessori till hösten.
 2. Om Klassresor

  2023-05-05
  Svalövs Montessori har sedan 2012 framgångsrikt arrangerat övernattningar, hajker och klassresor.
 3. Information till Storskolans föräldrar 2022-09-16

  2022-09-16
  Nu är skolan och all undervisning igång ordentligt. Över lag fungerar det mesta riktigt bra.
 4. Välkommen till läsåret 2022-2023

  2022-08-10
  Varmt välkomna till ett nytt läsår.
 5. Sommarhälsning juni 2022

  2022-06-23
  Vi har nu avslutat läsåret 2021/2022 och sommarperioden för förskolan och fritidshemmet har startat.
 6. Information 2021-09-28

  2021-09-28
  Från och med 29 september 2021 ändras föreskrifter om covid-19.
 7. Schoolsoft

  2021-06-28
  Schoolsoft är nu stängt för uppdateringar.
 8. Information 2021-04-08

  2021-04-08
  Information om vecka 15
 9. Skärtorsdag 1e april 2021

  2021-04-01
  Information om vecka 14
 10. Information 2021-03-24

  2021-03-24
  Information inför vecka 13 - 2021
 11. Information 2021-03-11

  2021-03-11
  Information om vecka 11 - 2021
 12. Information 2021-02-25

  2021-02-25
  Smittspridningen ökar
 13. Information 2021-02-11

  2021-02-11
  Smittspridningen minskar något
 14. Information 2021-02-04

  2021-02-04
  Smittspridningen planar ut.
 15. Information 2021-01-21

  2021-01-21
  Till alla föräldrar på Svalövs Montessori (och elever i årskurs 6-9).
 16. God fortsättning 2021

  2021-01-07
  Vi hoppas innerligt att alla har det bra.
 17. Gott Nytt 2021

  2020-12-31
  För ett år sedan blickade vi fram mot 2020 med en breddad ledning och en förstärkt läroplan för förskolan.
 18. Distansundervisning - Storskolan - v49.2020

  2020-11-29
  30/11-4/12 har eleverna i årskurs 6-9 DISTANSUNDERVISNING.
 19. Skärpta restriktioner

  2020-11-01
  Med skärpta folkhälsoråd i Skåne anpassar vi verksamheten.
 20. Hushållskarantän

  2020-10-02
  Nya riktlinjer från FHM och Skolverket, kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare.

Gott Nytt 2020

2019-12-31
Vi summerar ett förändringens decennium för Svalövs Montessori. År 2020 står för dörren, och de kommande tio åren blir inte som de tio som varit.
Idag är det den sista dagen på 2010-talet och den sista dagen av år 2019. Det är i dagarna livet händer. Inte i gårdagen, inte i framtiden. Vår skola, vår förening, har utvecklats enormt under de 3652 dagar som gått. De dagarna är vårt liv och alla dagar har olika perspektiv. Här är blott ett.
 
 
2010 hade förskolan tre avdelningar med 40 barn och skolan som höll till i baracker hade 100 elever. Några få av dessa höll till på vinden på Mellanskolan. Vi hade nätt och jämt tagit oss ur en ekonomisk kris och på sommaren hjälpte många föräldrar till att riva barackerna och flytta. Hela natten före skolstart byggstädade vi tre i skolledningen; Peter, Eva och Maria. Skolstart höstterminen 2010 invigdes Mellanskolan av kommunledningen. Vi upplevde en stark känsla av att "inget är omöjligt". "Kunskap, frihet och glädje" bestämdes som vår grundsyn. I december kom en helt ny skollag.
 
2011 invigdes tredje våningen på Mellanskolan, för åk 3-5, och det gick äntligen att andas på bottenplan. En ny läroplan, Lgr11, för grundskolan kom. Vi hade jobbat ett helt år med förändringarna och kände att vi var redo. Våra IUP:er (IUP=Individuella UtvecklingsPlaner) i skolan hade vi utvecklat från grunden utifrån vår Montessori-syn, som tar fasta på individens förmågor. Dvs vi gjorde en tydlig markering att utbildningen ska grundas i vars förutsättningar och stimulera varje persons ambitioner.
 
2012 utvecklade förskolan nya IUP:er. Vi fick till en röd tråd i dokumentationen, byggd på att vår utbildning, skall utgå från varje barns förmåga och behov. Lisebergsresa för årskurs fem och årets första avgångsklass är värt att notera som milstolpar detta år. I augusti invigdes avdelningen Kuben (idag Molnet) på förskolan och vi började renovera hela förskolan. En renovering som på alla sätt blev mer utdragen och utmanande än vi kunde tro då.
 
 
2013 kom reformen med krav på lärarlegitimation. Decenniet har innehållit många fler reformer så decenniet har verkligen varit ett förändringens decennium. Vi valde detta år att vidareutveckla vår grundläggande pedagogiska undervisningsmodell med perioder, timplanelöst och ämnesintegration samt inte minst gjorde vi stora satsningar på att definiera och föra ut vår gemensamma värdegrund. Det är en värdegrund med den största respekt för och hänsyn till olikheter, att alla kan och får lov att vara sig själv så länge det inte inkräktar på någon annan. Antalet inskrivna på förskolan och i grundskolan hade vuxit 50%. Under året började vi uppleva organisatorisk växtvärk.
 
2014 tog förskolans renovering en mindre paus och vi jobbade på att komma ifatt rent organisatoriskt. Detta år införde vi rollen TeamSamordnare eftersom skolledningen inte längre kunde "vara överallt alltid". Vi konstaterade att F-2 och 3-5 var för stort åldersspann, så vi fördelade om, till F-1, åk 2, 3-4 och åk 5. Organisatoriskt nödvändigt, men utbildningsmässigt mindre bra. Vi hade över 70 tonåringar på andra våningen. Det gick knappt att andas, men märkligt nog, var där inga slagsmål. Samtidigt gjorde vi en mycket viktig erfarenhet, att två-årsintegrationen är oslagbar för ett brett socialt och kunskapsmässigt fördjupat lärande. Nu var vi helt säkra på vilken organisation vi skulle forma, och i december såg vi möjlighetens ljus. Med Lantmännen tecknade vi i december en avsiktsförklaring om "Slottet i parken".
 
2015 renoverade vi ytterligare en avdelning på förskolan. Under sommaren startade Storskolans renovering och en vecka sent, öppnade högstadiet. Nu kunde vi äntligen införa dagens årskursstrukturer, F-1, 2-3, 4-5 på Mellanskolan. Vad vi vet nu, är att Förskolan, Mellanskolan och Storskolan kan utveckla var sin kultur men att det kommer ta tid och kraft. Samtidigt ökar samhällstrycket enormt på svensk skola, bland annat för att smarta telefoner blivit vart barns egendom, och med dem mer problem än möjligheter till lärande. I december fick vi Skolinspektionens beslut, "allt grönt - inga brister".
 
 
2016 var ett enda stort och långt byggår. Vi hade ingen gymnastiksal. Humlegården som var matsal stängdes. Sporthallen blev klar i april och direkt därefter flyttade byggjobbarna till förskolan. Hela avdelningen Blixten grävdes ut för hand. Huskroppen är byggd 1860. På Storskolan fick eleverna större och större rörelseyta. Kunskap, "frihet" och glädje gällde ... kanske för mycket "frihet"? Vi hade för få elever för ytorna och samtidigt för många elever för antalet personal. På Mellanskolan utvecklas Fritidshemmet. Vi bildar två fritids och resultaten skjuter i höjden. Förskolans resultat är alltjämt jättehöga. Våra rädslor att Storskolan skulle bli en "hård högstadiemiljö" visade sig obefogade. Avgångsklassen går ut med skyhöga studieresultat. Under hösten blev Förskolan färdigrenoverad. Äntligen blev Förskolan "fantastisk". Avdelningarna döptes om till dagens Blixten, Stjärnan, Molnet, Månen och Solen. Endast slutarbeten återstod ... 9 månader till.
 
2017 blev hemkunskapssalen klar och vilken Musiksal vi fick. Källaren gjordes klar och vilka skaparsalar vi nu har. Hösten delade vi upp 6-9 i team 6-7 och 8-9 och öppnar upp för ökad extern antagning till årskurs 6-7. Vi summerar 8000 renoverade kvadrat i tre fastigheter, utan större belåning. Nu äntligen kan vi samla all personal i Aulan. Vi vet att vi behöver identifiera var vi ska börja utveckla vår pedagogik och didaktik, samt inte minst hur. Samtidigt inser vi i skolledningen att vi måste återhämta oss först för att ta oss an det största av allt. Utvecklingen av vår utbildnings röda tråd utifrån Montessoris grundtankar.
 
2018 gick den nya detaljplanen för parken igenom. Det sista hindret för långsiktig skolverksamhet var nu undanröjt. Vi tre i skolledningen inser att det är dags att tydligare definiera våra mjuka värden och budskap. Eftersom vi vuxit så mycket och reformerna i skolan varit så många och så omfattande, vet vi att utveckla allt som inte riktigt syns eller är mätbart blir svårt. Vi börjar med att på våren konstatera att vi i skolledningen är för få för att både kunna utveckla och samtidigt nå ut till alla anställda. En satsning planeras men pga sena personaluppsägningar måste satsningen vänta. Först vid årsskiftet klarar vi att mjukstarta utvecklingsresan. Förändringsresan, får flera olika arbetsnamn som "SistemTajm", "Steget Före", "Modern Montessori" och "Vår Montessori".
 
2019 förändras skollagen och en ny läroplan för förskolan kommer som förtydligar att förskolan har ett utbildningsuppdrag. Myndighetskraven ökar. Mycket mer formellt och professionellt ska vara alla Svenska skolors hållning. Under 2019 börjar vi ta våra första steg till att utveckla en mer mogen organisation. Målen kan kristalliseras ut av vad vi lärt från vår utveckling sedan 2010, om värdegrund, höga ambitioner, hårt arbete, massiv inlärning, att våga pröva sig fram samt att det är stor skillnad på perspektiv. Vi vet att varje skola är unik och Montessorigrunden, som fyllt 100 år, i allra högsta grad fortfarande är giltig. För att rusta oss för det kommande decenniets behov, formas skolledningen om till två rektorer och tre utbildningsledare. Det är en ledningsorganisation med tydlig struktur och som möjliggör hög närvaro bland personal, barn och elever samt föräldrar.
 
Var månad jobbar 65 anställda och vi har över 330 inskrivna barn och elever. Två av oss, Peter och Maria är därför rektorer och formella personalchefer. Rektorer är barnens/elevernas företrädare och chefer är de som har att bestämma ramar och ställa krav. Eva Malm, Liselotte Persson och My Eggert promoveras till UtbildningsLedare med särskilt ansvar för undervisningsfrågor.
 
Med en breddad skolledning kan vi bättre ägna oss de stora frågorna som; - vad behövs utbildningsmässigt bäst för att det betyder mest för livet, är vår utmaning. Hela världen står nästan i brand, med en president som kallar sina politiska motståndare för galningar, pekar på en skrämmande framtid - en intolerant framtid, som våra barn verkligen inte förtjänar. Så även om Svalövs Montessori är litet i världen, kan vi göra skillnad för så många. Vad vi grundat så här långt, kan vi vila i och bygga vidare på, för det är goda grunder som byggt Svalövs Montessori så här långt, av så väldigt många.
 
 
Värderingar och ambitioner bygger mirakel, kanske man kan säga. I skolans värld finns det stort utrymme för reflektion och självrannsakan. Varje barn är unikt. Varje lärare är också unik. I skolans värld samlas alla sorters människor. Mer än plikt håller oss samman. Ni som har haft, eller har era barn på Svalövs Montessori, får hos oss möta många olika människor. Vi rekryterar medvetet personal med olika karaktärer, intressen och personligheter. Vi gillar dem som gör och ger det där extra. Mest av allt handlar det om närvaro. På modernt språk "att levla med barnen". Dvs att känna in deras våglängd och nivå. Små barn glittrar när de lär sig nytt. På förskolan passar vi inte endast barnen, vi utbildar dem. När barnen är stora minns de oftast inget av förskoletiden, men det de lärt, det har de lärt för livet. Att lära sig gå kräver övning. Många gånger måste man resa sig igen. När man väl kan gå, så är det självklart att kunna gå, dvs ett hur man inte behöver tänka på mer när man väl lärt sig. Förskolan lär barnens undermedvetna, inte bara gå, äta med kniv och gaffel, säga tack för maten utan på förskolan lär vi självkänsla och självförtroende.
 
Ett starkt självförtroende kan rubba berg. En hög ambition och uthållighet kan borra hål i en besvärlig Hallandsås. Att utveckla en skola och samtidigt en skolkultur med hänsyn, respekt och en generositet där alla kan dela med sig av vad man lärt, är svårt. Mycket svårt. Våra senaste tio år har inte varit lätta. Åren är byggda på mycket höga ambitioner och en extremt strävsam hållning med successiv utbyggnad och därmed mognad.
 
Möjligen kan man säga att vi i ledningen, under decenniet som gått, haft tonåringens hjärna. Tonåringars hjärnor är utforskande och tar risker på ett helt annat sätt än vuxnas eller lågstadieelevers hjärnor. Vi vet idag, att denna utvecklingsresan orkar vi inte göra om men vi är väldigt ödmjuka för vad vi lärt oss. Vi vet, att eleverna behöver olika, inte bara för att vi alla är olika, utan för att eleverna är i olika mognadsfaser och för att de behöver olika vuxna referenser. Dessa referenser ger vår personal till barnen och eleverna. Detta är ett osynligt lärande som sker i mellanrummen, av närvarande vuxna. Varje dag, är en ny dag - och dagarna ska levas, helst bra, genom att vi alla hjälps åt. Just därför rekryterar vi med värdegrund före formell kompetens.
 
I varje skola finns många processer. Flera pågår parallellt, dvs samtidigt. En av processerna kallas för lektion, en annan för betygssättning och en tredje för "pedagogisk lunch". Alla dessa processer kan göras på många olika sätt, där varje skola har "sitt sätt". Dessa definitioner utgår från skolans "värderingar och ambitioner". Hos oss gjorde vi redan 2013 en värdegrundsresa.
 
Montessorivärdegrunden är vår gemensamma. Hos oss ingår att vi hjälps åt, oavsett om det är att hålla upp en dörr, gå ut med sopor, laga en stol, fixa klassrum. I värdegrunden ingår också att hushålla med jordens resurser. Vi har en ytterst medveten resursplanering. Det innebär att vi inte slösar, men heller inte snålar när det gäller.
 
Målbilden för barnen och eleverna, gäller alltjämt, att när de ser tillbaka på sin tid hos Svalövs Montessori, så ska de kunna säga "där hade jag det riktigt bra". För att kunna svara adekvat på den frågan, måste man kunna jämföra - eftersom Lyx för en, endast är "Basic" för en annan. Alltså behöver vi knäcka "jämförelsegåtan". Frågan för decenniet som börjar i morgon är hur.
 
Under 2010-2019 har vi etablerat flera traditioner och god undervisningspraktik. Vi lovar att, tillsammans med vår personal, fortsätta skapa möjligheter till det där extra lärandet, som varje barn förtjänar. Samtidigt är vi fullt medvetna om att vi alla endast kan ta en dag i sänder. En riktigt riktigt bra grundutbildning, från ett års ålder byggs av kunskap och engagemang. Och just nu, ser vi fram emot att ta oss an 3653 nya dagar i nästa decennium.
 
Under 2020-talet kommer vi damma av våra gemensamma värdegrunder. Montessori består av sex grundläggande principer: Förberedd miljö, Frihet/ansvar, Individualisering/samarbete, Hjälp till självhjälp, Konkretion/motorik, Helhet/fredstanke. Dessa grunder kommer vi bygga både undervisningens innehåll, genomförande och förhållningssätt på, så att varje stadie; - yngre, äldre, F-1, 2-3, 4-5, 6-7 och 8-9 har sin tydliga bild av innebörden och konkretionen av just "Vårt Montessori".
Gott nytt år
önskar Peter & Maria
med personal
 
 
Days
BY PHILIP LARKIN
What are days for?
Days are where we live.
They come, they wake us
Time and time over.
They are to be happy in:
Where can we live but days?