Fritidshemmets öppettider

Fritidshemmet är öppet helgfri måndag till fredag från 6:30 till 17:30.
Under sommarperioden är fritids stängd minst 2 veckor. Fritids kan även vara stängd en till två dagar respektive termin för planeringsändamål. Mellanmål serveras barnen