1. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 2. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 3. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 4. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 5. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 6. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 7. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 8. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 9. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.
 10. Info om antagning inför läsåret 2018/2019

  2017-10-19
  Antagningen görs i januari/februari skiftet.
 11. Information om Öppet Hus och antagning läsåret 2017/2018

  2017-02-12
  Välkomna på Öppet Hus, Onsdagen den 15e februari kl 18-20 på Svalövs Montessoris Grundskola, i Svalövsparken.
 12. SKOL-Info 2017-01-28

  2017-01-28
  Nu är vårterminen i full gång.
  Det råder både studiero och förväntan i korridorer och klassrum.
 13. En epok rundas av

  2016-11-26
  Ett skede går mot nästa ...
 14. Skäl att vara glad

  2016-11-18
  Med den längsta, mörkaste natten på året endast en månad bort
 15. Flygande skolinspektion

  2016-10-18
  Idag har vi haft oanmäld flygande skolinspektion
 16. Färgkodade scheman

  2016-09-04
  Nu har vi färgkodat elevschemat, och publicerat läsperiod 1 (LP1) här på hemsidan.
 17. Skolstartsinfo 2016

  2016-08-12
  Välkommen till läsåret 2016-2017.
 18. Sommarinfo 2016

  2016-06-30
 19. Antagning 2016

  2016-04-19
  Vi är nu klara med antagningen till både förskolan och grundskolan samt förskoleklass.
  Knappt 300 barn och elever är inskrivna hösten 2016.
 20. God fortsättning

  2016-01-04
  En plan för framtiden

Information om Öppet Hus och antagning läsåret 2017/2018

2017-02-12
Välkomna på Öppet Hus, Onsdagen den 15e februari kl 18-20 på Svalövs Montessoris Grundskola, i Svalövsparken.
Promenera in genom parken till något av skolhusen som är rejält upplysta. Skolledning, pedagoger och flera elever ur årskurs 9 tar emot.

I morgon måndag postar vi antagningsbrev hem till de som får plats på Svalövs Montessoris förskola, förskoleklass eller grundskolans årskurs 1 till 7 hösten 2017. Idag söndag 12e februari 2017 står 161 barn i kö till vår verksamhet. Jag önskar vi kunde anta alla, men det går inte, utan vi antar 14 barn till förskolan, 24 till förskoleklass, och i mån av plats antar vi till årskurs 1 tlll 5. Nytt för i år är att vi antar 12 platser till årskurs 6-7 då elevantalet fr.o.m. betygsårskurs 6 ökas från dagens 24 till 36 elever per årskurs, vilket beror på att högstadiet snart är färdigrenoverad.

Ni som inte får ett antagningsbesked med posten behåller köplatsen.
Önskar ni inte behålla köplatsen ber jag er höra av er till mig snarast möjligt.

Vill ni veta mer om vår vardagsverksamhet, kika då på våra facebookinlägg, som går att se öppet på adress: https://www.facebook.com/svalovsmontessori.se/

Har ni frågor i övrigt, välkomna med dem till skolledningen på Öppet hus, nu på onsdag, kl 18-20.
Välkomna till Framtidens Montessori.

Ur familjeplaneringssynvinkel är det viktigt att veta, att bäst möjlighet att i framtiden bli antagen till Svalövs Montessori är för barn i 1-2 års ålder, 6 års ålder och till årskurs 6.

Detta årets antagning rundar i stort av den breda tilläggsantagningen vi gjort i flera år. Framgent kommer antagningen av nya barn till förskolan och elever till grundskolan följa ett mer regelbundet mönster. Mönstret är redan etablerat till förskolan och förskoleklass, men inte till betygsårskurserna. Antalet elever i betygsårskurserna behöver bli fler. När man går i ett högstadium och genom puberteten behöver man fler kompisar att välja bland än vad vi har idag. Därför kommer antagningen framöver se ut så här, år efter år.

 • ca 14 barn i 1-2 års ålder antas till hösten och 2-4 barn antas under våren till förskolan (=> 14-20 barn per födelseår)
 • 24 elever antas till Förskoleklass (14-20 barn från vår förskola har förtur, => 24 elever årskurs i åk F-5)
 • 12 elever tilläggsantas till de befintliga 24 eleverna i årskurs 6 (=> 12+24=36 elever per årskurs i åk 6-9).
 • Ströplatser ledigförklaras när familjer flyttar från Svalöv.
Orsaken till ovanstående är att vi under flera år har renoverat för att rusta oss på bästa sätt för framtiden. Det startade 2010 med att vi lämnade skolpaviljongerna mellan Linåker-Månsaboskolan och flyttade in i det vi idag kallar för "Mellanskolan". Hösten 2012 startade renoveringen och utbyggnaden av förskolan. Sommaren 2015 började renoveringen av "storskolan". Och nu år 2017 avslutar vi de stora renoveringarna, både på förskolan och "storskolan" och börjar blicka framåt. Vi har haft turen att ur princip tomma händer kunna bygga en mer stabil och mogen verksamhet, som en garant när vår omvärld är i stora förändringar. Montessoripedagogiken har en grundtro på mångfald, anpassningar och inkludering, vilket är helt tvärt emot dagens polariseringstrender och de hinder som börjar resas för att bromsa utvecklingen mot en allt mer globaliserad värld. En rik värld av mångfald.
 
Det går inte längre att gissa hur världen kommer se ut när våra idag 15-åriga elever sätter sina bon om en 10 år ca och kanske återkommer med egna barn till Svalövs Montessori. Vår pedagogiska uppgift tillsammans med er föräldrar är att rusta barnen att på bästa sätt klara kommande tider av förändring, så att barnen av Svalövs Montessori ges oanade personliga möjligheter i en global värld.
 
Grundstommen för en långsiktigt stabil och hållbar verksamhet har flera bärande hörnpelare. Människokroppen är en bra förebild, som en 100-årigt hållbar "verksamhet", med mångfald, förankring, moduler, omtanke, redundans och anpassad för framtiden. Svalövs Montessoris fastigheter och organisation är byggd utifrån samma principer, för långsiktig hållbarhet och anpassningsförmåga - precis som kroppens fantastiska skelett, muskler, hjärta, hjärna, sinnen, immunförsvar och förmåga att generera nya celler. Det betyder att den extrema kraftansträngningen vi på Svalövs Montessori utfört i flera år i form av renoveringar och organisationsförändringar snart ger plats för hållbara justeringar i vardagen.
 
Tack för att ni redan är med och gör resan in i framtiden möjlig.
 
Med vänlig hälsning
Peter Strömblad, VD/Rektor, M.Sc.
Svalövs Montessori Ek.För.
Förskola, Skola & Fritids

Box 112
268 22 Svalöv
Tel: 0418 - 40 44 24
http://SvalovsMontessori.Se