1. Information 2021-09-28

  2021-09-28
  Från och med 29 september 2021 ändras föreskrifter om covid-19.
 2. Schoolsoft

  2021-06-28
  Schoolsoft är nu stängt för uppdateringar.
 3. Information 2021-04-08

  2021-04-08
  Information om vecka 15
 4. Skärtorsdag 1e april 2021

  2021-04-01
  Information om vecka 14
 5. Information 2021-03-24

  2021-03-24
  Information inför vecka 13 - 2021
 6. Information 2021-03-11

  2021-03-11
  Information om vecka 11 - 2021
 7. Information 2021-02-25

  2021-02-25
  Smittspridningen ökar
 8. Information 2021-02-11

  2021-02-11
  Smittspridningen minskar något
 9. Information 2021-02-04

  2021-02-04
  Smittspridningen planar ut.
 10. Information 2021-01-21

  2021-01-21
  Till alla föräldrar på Svalövs Montessori (och elever i årskurs 6-9).
 11. God fortsättning 2021

  2021-01-07
  Vi hoppas innerligt att alla har det bra.
 12. Gott Nytt 2021

  2020-12-31
  För ett år sedan blickade vi fram mot 2020 med en breddad ledning och en förstärkt läroplan för förskolan.
 13. Distansundervisning - Storskolan - v49.2020

  2020-11-29
  30/11-4/12 har eleverna i årskurs 6-9 DISTANSUNDERVISNING.
 14. Skärpta restriktioner

  2020-11-01
  Med skärpta folkhälsoråd i Skåne anpassar vi verksamheten.
 15. Hushållskarantän

  2020-10-02
  Nya riktlinjer från FHM och Skolverket, kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare.
 16. PIRLS 2021 - årskurs 4

  2020-09-13
  Svalövs Montessoriskola är utvald att delta i PIRLS 2021
 17. Corona-information

  2020-09-06
  Detta är en uppdatering och sammanställning av våra aktuella direktiv för att minska smittspridning av covid-19 och coronaviruset.
 18. KFO och IDEA blir FREMIA

  2020-09-01
  Vår arbetsgivarorganisation KFO, och IDEA:s stämmor fattade i dag beslut om att bilda Fremia, Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation. Ändringen träder i kraft vid årsskiftet.
 19. Verksamhetsinformation 20/21 Period-1

  2020-08-23
  Nu har vår "läsårskryssare" lämnat kajen - och vi börjar få upp farten. Här är aktuell information om coronaviruset, våra kontaktvägar, abonnemangsregler, elevscheman och en jättesatsning.
 20. Varför åldersintegration?

  2020-08-04
  Svalövs Montessori är troligen Sveriges största idéella

PIRLS 2021 - årskurs 4

2020-09-13
Svalövs Montessoriskola är utvald att delta i PIRLS 2021

Under våren 2021 genomförs PIRLS i drygt 60 länder över hela världen. Studien undersöker elevers läsförmåga och attityder till läsning i årskurs 4. Vår skola är en av ca 200 skolor som representerar SVerige i studien och vårt deltagande är mycket viktigt.

Studien genomförs mellan 8-19 mars 2021.

PIRLS är en viktig del i Sveriges nationella utvärdering av svenska skolan. Sverige har deltagit i studien sedan 2001. Resultaten från studien ligger till grund för många av de reformer och satsningar som regeringen gör inom skolområdet, till exempel LäsLyftet.

PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study. PIRLS genomförs vart femte år och 2021 deltar Sverige för femte gången. Studien organiseras av International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). I Sverige är det Skolverket som ansvarar för genomförandet av studien.

PIRLS undersöker med fokus på trender över tid och internationella jämförelser:

 • Elevers prestationer i läsförmåga
 • Elevers erfarenhet av och attityder till läsning
 • Lärares och rektorers uppfattning om undervisning, fortbildning och trivsel i skolan
 • Länders skillnader och likheter i utbildningssystem och styrdokument.

Huvudstudien genomförs i mars/april 2021. För första gången kommer PIRLS genomföras delvis digitalt. För att kunna jämföra kommer emellertid några skolor att genomföra provet på papper. Omkring 5000 elever gör provet digitalt och 1500 elever gör provet på papper. Elevernas lärare och rektorer samt vårdnadshavare besvarar enkäter. Eleverna gör ett läsprov med både skönlitterära texter och faktatexter. Rättning av proven görs av Skolverket. Enskilda skolors eller elevers resultat publiceras inte.

Resultaten publiceras i december 2022.

Mer att läsa finns på: Skolverket

Vänliga hälsningar
Peter Strömblad
VD/Rektor Svalövs Montessori