1. Distansundervisning - Storskolan - v49.2020

  2020-11-29
  30/11-4/12 har eleverna i årskurs 6-9 DISTANSUNDERVISNING.
 2. Skärpta restriktioner

  2020-11-01
  Med skärpta folkhälsoråd i Skåne anpassar vi verksamheten.
 3. Hushållskarantän

  2020-10-02
  Nya riktlinjer från FHM och Skolverket, kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare.
 4. PIRLS 2021 - årskurs 4

  2020-09-13
  Svalövs Montessoriskola är utvald att delta i PIRLS 2021
 5. Corona-information

  2020-09-06
  Detta är en uppdatering och sammanställning av våra aktuella direktiv för att minska smittspridning av covid-19 och coronaviruset.
 6. KFO och IDEA blir FREMIA

  2020-09-01
  Vår arbetsgivarorganisation KFO, och IDEA:s stämmor fattade i dag beslut om att bilda Fremia, Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation. Ändringen träder i kraft vid årsskiftet.
 7. Verksamhetsinformation 20/21 Period-1

  2020-08-23
  Nu har vår "läsårskryssare" lämnat kajen - och vi börjar få upp farten. Här är aktuell information om coronaviruset, våra kontaktvägar, abonnemangsregler, elevscheman och en jättesatsning.
 8. Varför åldersintegration?

  2020-08-04
  Svalövs Montessori är troligen Sveriges största idéella
 9. Inför läsåret 2020/2021

  2020-07-28
  Ett nytt läsår börjar snart. Här är en del förhandsinformation.
 10. Avgiftsfri Juli 2020

  2020-07-03
  Ingen omsorgsavgift Juli 2020
 11. Verksamhets- & Corona-information

  2020-05-25
  Detta är en uppdatering av informationen som sändes ut den 5e april. Vi stod inför eventuell skolstängning och idag vet vi att pandemin slår väldigt olika. Skolåret är slut för de flesta om knappt två veckor, och vi planerar för ett nytt skolår. Nästa stora information skickar vi ut i augusti. Innan dess, ska vi avsluta detta läsåret på bästa möjliga sätt.
 12. Verksamhets- & Corona-information

  2020-04-05
  Att vara i ständig förändring, är otroligt arbetsamt. För att rusta oss, behöver vi sänka våra ambitioner - annars tar orken slut!
 13. Förebyggande frånvaro

  2020-03-12
  Coronaviruset: Vi godkänner förebyggande frånvaro.
 14. Sjukanmälningar

  2020-03-11
  Viktigt att ringa in på 404429
 15. Obligatorisk lovskola 2020

  2020-03-11
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm tillsammans med utbildningsledare Liselotte Persson.
 16. Trafikavstängning 2020-01-27 --

  2020-01-16
  Vecka fem stängs hela Järnvägsgatan som används för att hämta och lämna elever vid Svalövs Montessori.
 17. Gott Nytt 2020

  2019-12-31
  Vi summerar ett förändringens decennium för Svalövs Montessori. År 2020 står för dörren, och de kommande tio åren blir inte som de tio som varit.
 18. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 19. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 20. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.

PIRLS 2021 - årskurs 4

2020-09-13
Svalövs Montessoriskola är utvald att delta i PIRLS 2021

Under våren 2021 genomförs PIRLS i drygt 60 länder över hela världen. Studien undersöker elevers läsförmåga och attityder till läsning i årskurs 4. Vår skola är en av ca 200 skolor som representerar SVerige i studien och vårt deltagande är mycket viktigt.

Studien genomförs mellan 8-19 mars 2021.

PIRLS är en viktig del i Sveriges nationella utvärdering av svenska skolan. Sverige har deltagit i studien sedan 2001. Resultaten från studien ligger till grund för många av de reformer och satsningar som regeringen gör inom skolområdet, till exempel LäsLyftet.

PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study. PIRLS genomförs vart femte år och 2021 deltar Sverige för femte gången. Studien organiseras av International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). I Sverige är det Skolverket som ansvarar för genomförandet av studien.

PIRLS undersöker med fokus på trender över tid och internationella jämförelser:

 • Elevers prestationer i läsförmåga
 • Elevers erfarenhet av och attityder till läsning
 • Lärares och rektorers uppfattning om undervisning, fortbildning och trivsel i skolan
 • Länders skillnader och likheter i utbildningssystem och styrdokument.

Huvudstudien genomförs i mars/april 2021. För första gången kommer PIRLS genomföras delvis digitalt. För att kunna jämföra kommer emellertid några skolor att genomföra provet på papper. Omkring 5000 elever gör provet digitalt och 1500 elever gör provet på papper. Elevernas lärare och rektorer samt vårdnadshavare besvarar enkäter. Eleverna gör ett läsprov med både skönlitterära texter och faktatexter. Rättning av proven görs av Skolverket. Enskilda skolors eller elevers resultat publiceras inte.

Resultaten publiceras i december 2022.

Mer att läsa finns på: Skolverket

Vänliga hälsningar
Peter Strömblad
VD/Rektor Svalövs Montessori