Flygande skolinspektion

2016-10-18
Idag har vi haft oanmäld flygande skolinspektion
Hej alla,

Idag har vår grundskola råkat ut för något för oss helt nytt, nämligen en oanmäld flygande inspektion, en s.k. kvalitetsgranskning av Skolinspektionen.

07:40 mailade skolinspektionen att "det kommer en inspektör klockan 07:50" som rektor ska ta emot.

Kvalitetsgranskningen skedde samtidigt i hela Sverige, på 64 grundskolor, i årskurs 3 och 6. Man har kikat på skolornas arbetsformer, genom att följa eleverna i en av årskurserna under skoldagen. Hos oss följde inspektören eleverna i årskurs 3, nämligen klass 2-3a.

Fyra lektioner observerades, det var slöjd, engelska. musik och bild, som hölls av Peter Slinge, Helen Elnif, Stellan Henborn, Fredrik Bengtsson och Liselotte Persson. Elin vabbade idag, och gick miste om besöket. Inspektören har även ätit lunch med eleverna, och mot slutet av dagen intervjuat mig, samt då gett ungefär följande återkoppling.

- Ni undervisar klassvis, gruppvis och individuellt, med mellan mycket högt och högt lärarstöd i alla de observerade lektionerna, där elevernas förståelse av vad de ska göra, varför de ska göra, och hur deras görande/lärande bedöms är tydligt, med god till mycket god koppling till läroplanerna. -

Skolinspektionen är oroad över att för många elever i Sverige lämnas åt individuell inlärning med för lågt lärarstöd. Det finns alltså inte fog för den oron hos Svalövs Montessori.

Idag har inspektören sett att vi har väl fungerande lärarstöd, att eleverna undervisas i samtliga arbetsformer (klass, grupp och individuellt) under en vanlig skoldag, samt det faktum att vi har väl fungerande arbetssätt för att genomföra undervisning med hög kvalitet vid ordinarie lärares frånvaro. Dvs samtliga våra pedagoger, liksom barn vid lunch och lärare i personalrum, som inspektören mött, har bara fått lovord för sitt engagemang och verkställande av undervisningen.

Mao, STORT STORT Cudos ! :) till alla pedagoger på Svalövs Montessori.

Mer om granskningen står att läsa på https://www.skolinspektionen.se/arbetsformergrundskolan

--
Med vänlig hälsning
Peter Strömblad, VD/Rektor, M.Sc.
Svalövs Montessori Ek.För.
Förskola, Skola & Fritids
Box 112
268 22 Svalöv
Tel: 0418 - 40 44 24
http://SvalovsMontessori.Se

Just nu söker vi sponsorer till vår utemiljö vid Onsjöskolan. Är du intresserad, läs mer här.

Senaste info

 1. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 2. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 3. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 4. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.
 5. Info om antagning inför läsåret 2018/2019

  2017-10-19
  Antagningen görs i januari/februari skiftet.
 6. Information om Öppet Hus och antagning läsåret 2017/2018

  2017-02-12
  Välkomna på Öppet Hus, Onsdagen den 15e februari kl 18-20 på Svalövs Montessoris Grundskola, i Svalövsparken.
 7. SKOL-Info 2017-01-28

  2017-01-28
  Nu är vårterminen i full gång.
  Det råder både studiero och förväntan i korridorer och klassrum.
 8. En epok rundas av

  2016-11-26
  Ett skede går mot nästa ...
 9. Skäl att vara glad

  2016-11-18
  Med den längsta, mörkaste natten på året endast en månad bort
 10. Flygande skolinspektion

  2016-10-18
  Idag har vi haft oanmäld flygande skolinspektion
 11. Färgkodade scheman

  2016-09-04
  Nu har vi färgkodat elevschemat, och publicerat läsperiod 1 (LP1) här på hemsidan.
 12. Skolstartsinfo 2016

  2016-08-12
  Välkommen till läsåret 2016-2017.