Aktuellt

 1. PIRLS 2021 - årskurs 4

  2020-09-13
  Svalövs Montessoriskola är utvald att delta i PIRLS 2021
 2. Corona-information

  2020-09-06
  Detta är en uppdatering och sammanställning av våra aktuella direktiv för att minska smittspridning av covid-19 och coronaviruset.
 3. KFO och IDEA blir FREMIA

  2020-09-01
  Vår arbetsgivarorganisation KFO, och IDEA:s stämmor fattade i dag beslut om att bilda Fremia, Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation. Ändringen träder i kraft vid årsskiftet.
 4. Verksamhetsinformation 20/21 Period-1

  2020-08-23
  Nu har vår "läsårskryssare" lämnat kajen - och vi börjar få upp farten. Här är aktuell information om coronaviruset, våra kontaktvägar, abonnemangsregler, elevscheman och en jättesatsning.
 5. Varför åldersintegration?

  2020-08-04
  Svalövs Montessori är troligen Sveriges största idéella
 6. Inför läsåret 2020/2021

  2020-07-28
  Ett nytt läsår börjar snart. Här är en del förhandsinformation.
 7. Avgiftsfri Juli 2020

  2020-07-03
  Ingen omsorgsavgift Juli 2020
 8. Verksamhets- & Corona-information

  2020-05-25
  Detta är en uppdatering av informationen som sändes ut den 5e april. Vi stod inför eventuell skolstängning och idag vet vi att pandemin slår väldigt olika. Skolåret är slut för de flesta om knappt två veckor, och vi planerar för ett nytt skolår. Nästa stora information skickar vi ut i augusti. Innan dess, ska vi avsluta detta läsåret på bästa möjliga sätt.
 9. Verksamhets- & Corona-information

  2020-04-05
  Att vara i ständig förändring, är otroligt arbetsamt. För att rusta oss, behöver vi sänka våra ambitioner - annars tar orken slut!
 10. Förebyggande frånvaro

  2020-03-12
  Coronaviruset: Vi godkänner förebyggande frånvaro.
 11. Sjukanmälningar

  2020-03-11
  Viktigt att ringa in på 404429
 12. Obligatorisk lovskola 2020

  2020-03-11
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm tillsammans med utbildningsledare Liselotte Persson.
 13. Trafikavstängning 2020-01-27 --

  2020-01-16
  Vecka fem stängs hela Järnvägsgatan som används för att hämta och lämna elever vid Svalövs Montessori.
 14. Gott Nytt 2020

  2019-12-31
  Vi summerar ett förändringens decennium för Svalövs Montessori. År 2020 står för dörren, och de kommande tio åren blir inte som de tio som varit.
 15. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 16. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 17. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 18. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 19. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 20. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04

Inför läsåret 2020/2021

2020-07-28
Ett nytt läsår börjar snart. Här är en del förhandsinformation.

På måndag den 3e augusti 2020, förbereder vi det nya läsåret. Det betyder att:

 • Ledning startar läsårets förberedelser
 • Förskolan och Fritids delar på sig.
 • Öppettiderna återgår till de vanliga.
 • Fritids startar upp Mellanskolan.
 • Onsdag den 5e postas brev hem till alla föräldrar
 • Fredag den 7e öppnar Schoolsoft för föräldrar
 • Onsdagen den 12e augusti startar lärarna sina förberedelser
 • Fredagen den 14e augusti är verksamheten stängd för gemensam planeringsdag.

Många har under sommaren hört av sig om skolbyte till förskolan och grundskolan. Enda sättet att få plats, är genom att stå i vår kö. I samband med att vi förbereder läsåret ingår att besluta om allas klass- och grupptillhörigheter. Det betyder att vi ser över och beslutar om eventuell tilläggsantagning den 3-4e augusti.

Läsårstiderna är publicerade på förskolans och grundskolans sidor. Läsåret för allmän förskola och grundskola startar måndagen den 17e augusti.

Pandemin, covid-19, kommer fortsatt påverka vår verksamhet och oss alla. Fortsatta insatser för att minska risken för smittspridning kommer göras. Under läsåret kommer våra förebyggande åtgärder innebära ett fortsatt generellt besöksförbud, att skolstart genomförs på annat sätt än tidigare år, att föräldramöten och utvecklingssamtal hålls som videomöten. För oss alla gäller försiktighet och uppmärksamhet på sjukdoms-symtom hos både sitt barn och övriga i hushållet. utöver att upprätthålla aktiv social distansering och frekvent och noggrann handtvätt.

Följande är Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning.

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Barn och elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola, grundskola eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola.

Avslutningsvis

Vi hoppas ni alla haft en härlig "hemester". Vädret har varit skiftande men oavsett det så är naturen i Sverige alltid tillgänglig. Det är ren vardagslyx att vi i Sverige inte är trångbodda eller att allt är stängt. Vi i ledningen önskar er en njutfull och avkopplande inledning av Augusti. Hörs snart igen.

--
Med vänlig hälsning
Peter Strömblad, VD/Rektor, M.Sc.