1. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 2. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 3. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 4. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 5. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 6. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 7. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 8. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 9. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.
 10. Info om antagning inför läsåret 2018/2019

  2017-10-19
  Antagningen görs i januari/februari skiftet.
 11. Information om Öppet Hus och antagning läsåret 2017/2018

  2017-02-12
  Välkomna på Öppet Hus, Onsdagen den 15e februari kl 18-20 på Svalövs Montessoris Grundskola, i Svalövsparken.
 12. SKOL-Info 2017-01-28

  2017-01-28
  Nu är vårterminen i full gång.
  Det råder både studiero och förväntan i korridorer och klassrum.
 13. En epok rundas av

  2016-11-26
  Ett skede går mot nästa ...
 14. Skäl att vara glad

  2016-11-18
  Med den längsta, mörkaste natten på året endast en månad bort
 15. Flygande skolinspektion

  2016-10-18
  Idag har vi haft oanmäld flygande skolinspektion
 16. Färgkodade scheman

  2016-09-04
  Nu har vi färgkodat elevschemat, och publicerat läsperiod 1 (LP1) här på hemsidan.
 17. Skolstartsinfo 2016

  2016-08-12
  Välkommen till läsåret 2016-2017.
 18. Sommarinfo 2016

  2016-06-30
 19. Antagning 2016

  2016-04-19
  Vi är nu klara med antagningen till både förskolan och grundskolan samt förskoleklass.
  Knappt 300 barn och elever är inskrivna hösten 2016.
 20. God fortsättning

  2016-01-04
  En plan för framtiden

om Obligatorisk Förskoleklass

2018-03-11
Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
Hej 
 
Sänder här som utlovat en sammanfattning av Skolverkets presentation av obligatorisk förskoleklass som jag, Eva Malm och Maria Jarvi fick ta del av i Göteborg torsdagen den 8e mars. Här det som jag tyckte var mest relevant och intressant.
 
Det som allra mest gick upp för mig idag var, att den förändring som skolsverige nu ser som jättestor, den innebär i princip inga förändringar alls hos oss. Vi har redan organiserat för 6-åringarna in i skolans miljö. Vi har redan duktiga pedagoger som är väl insatta i, och vana vid att tolka och följa läroplaner och kursplaner. Ni kan också det som är viktigt i små barns lärande, göra lärandet lustfyllt, varierat  med hjälp av leken. Så se er själva som experter på att ta emot en obligatorisk förskoleklass :)
 
 • Förändringar i skollag och läroplan:

  • två utbildningstraditioner ska mötas, trygg övergång   

  • nytt avsnitt i lgr, del 3 gäller förskoleklassen

  • kommentarmaterialet rekommenderas för tolkning av lp (det här kommentarsmaterialet har ni fått)

  • uppdrag: stimulera, förbereda för kommande kunskapskrav

  • undervisning/ utbildning   

   • utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål

   • Undervisning: målstyrda processer ledda av lärare, utveckling & lärande


  • Kontinuitet och progression

  • Metoder & förhållningssätt

   • lekens betydelse,utforskande, praktiska, skapande, undersökande (viktigt diskutera, vad innebär, hur syns)

   • samarbeta, kommunicera

  • Form och struktur i lp

   • inga kunskapskrav

   • koppling syfte - centralt innehåll

   • tydliggör vad undervisningen ska erbjuda eleverna

  • Syftestexter i fsk-klass och f-hem, flera likheter

  • Förmågor beskrivna i syftestexten (långsiktiga) ska kopplas till det centrala innehållet

  • Inga ämnen -  fem kunskapsområden

   • språk och kommunikation

   • skapande och estetiska

   • matematiska resonemang och uttrycksformer

   • natur teknik samhälle

   • lekar fysiska aktiviteter och utevistelse

  • Syftet och förmågor styr planering,  det centrala innehållet kopplas på


  Övergångar:

  • Tydligare reglering kring övergång och samverkan (f-klass,fritids, försk)

   • erfarenhetsmässigt - svårt få till fungerande samverkan, kan leken knyta samman?

   • SKA samverka med varandra

   • riktlinjer: läraren SKA

     • ska ta  reda på var eleverna befinner sig, vilket innehåll har eleven tidigare mött?

     • progression- sammanhang

    • Kartläggningsmaterialet:  inledningsvis frivilligt att använda. Klart 1807

     • = ett stöd för att utforma undervisningen

     • identifiera stödbehov 
-- 
Med vänlig hälsning
Eva Malm, Speciallärare &
Pedagogisk utvecklingsledare.
Svalövs Montessori Ek.För.
Förskola, Skola & Fritids

Box 112
268 22 Svalöv
vxl: 0418-404420
Speciallärare: 0418-404426
http://SvalovsMontessori.Se