1. Information 2021-02-25

  2021-02-25
  Smittspridningen ökar
 2. Information 2021-02-11

  2021-02-11
  Smittspridningen minskar något
 3. Information 2021-02-04

  2021-02-04
  Smittspridningen planar ut.
 4. Information 2021-01-21

  2021-01-21
  Till alla föräldrar på Svalövs Montessori (och elever i årskurs 6-9).
 5. God fortsättning 2021

  2021-01-07
  Vi hoppas innerligt att alla har det bra.
 6. Gott Nytt 2021

  2020-12-31
  För ett år sedan blickade vi fram mot 2020 med en breddad ledning och en förstärkt läroplan för förskolan.
 7. Distansundervisning - Storskolan - v49.2020

  2020-11-29
  30/11-4/12 har eleverna i årskurs 6-9 DISTANSUNDERVISNING.
 8. Skärpta restriktioner

  2020-11-01
  Med skärpta folkhälsoråd i Skåne anpassar vi verksamheten.
 9. Hushållskarantän

  2020-10-02
  Nya riktlinjer från FHM och Skolverket, kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare.
 10. PIRLS 2021 - årskurs 4

  2020-09-13
  Svalövs Montessoriskola är utvald att delta i PIRLS 2021
 11. Corona-information

  2020-09-06
  Detta är en uppdatering och sammanställning av våra aktuella direktiv för att minska smittspridning av covid-19 och coronaviruset.
 12. KFO och IDEA blir FREMIA

  2020-09-01
  Vår arbetsgivarorganisation KFO, och IDEA:s stämmor fattade i dag beslut om att bilda Fremia, Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation. Ändringen träder i kraft vid årsskiftet.
 13. Verksamhetsinformation 20/21 Period-1

  2020-08-23
  Nu har vår "läsårskryssare" lämnat kajen - och vi börjar få upp farten. Här är aktuell information om coronaviruset, våra kontaktvägar, abonnemangsregler, elevscheman och en jättesatsning.
 14. Varför åldersintegration?

  2020-08-04
  Svalövs Montessori är troligen Sveriges största idéella
 15. Inför läsåret 2020/2021

  2020-07-28
  Ett nytt läsår börjar snart. Här är en del förhandsinformation.
 16. Avgiftsfri Juli 2020

  2020-07-03
  Ingen omsorgsavgift Juli 2020
 17. Verksamhets- & Corona-information

  2020-05-25
  Detta är en uppdatering av informationen som sändes ut den 5e april. Vi stod inför eventuell skolstängning och idag vet vi att pandemin slår väldigt olika. Skolåret är slut för de flesta om knappt två veckor, och vi planerar för ett nytt skolår. Nästa stora information skickar vi ut i augusti. Innan dess, ska vi avsluta detta läsåret på bästa möjliga sätt.
 18. Verksamhets- & Corona-information

  2020-04-05
  Att vara i ständig förändring, är otroligt arbetsamt. För att rusta oss, behöver vi sänka våra ambitioner - annars tar orken slut!
 19. Förebyggande frånvaro

  2020-03-12
  Coronaviruset: Vi godkänner förebyggande frånvaro.
 20. Sjukanmälningar

  2020-03-11
  Viktigt att ringa in på 404429

Verksamhets- & Corona-information

2020-05-25
Detta är en uppdatering av informationen som sändes ut den 5e april. Vi stod inför eventuell skolstängning och idag vet vi att pandemin slår väldigt olika. Skolåret är slut för de flesta om knappt två veckor, och vi planerar för ett nytt skolår. Nästa stora information skickar vi ut i augusti. Innan dess, ska vi avsluta detta läsåret på bästa möjliga sätt.

Bakom kulisserna har vi tagit emot lagförändringar i stort varje vecka och kan konstatera att denna veckan som kommer, inte blir annorlunda. Regeringskansliet förbereder direktiv för en andra våg av pandemin, samtidigt som världens länder lyfter restriktioner, ser Sverige ut att fortsätta på en utstakad väg av medborgerligt självansvar. 

Det är tacksamt att se att vår verksamhet klarar mycket stora påfrestningar. Paradoxalt gäller skolplikt samtidigt som vi alltså har en beredskap att stänga delar av verksamheten, om vi skulle konstatera smitta i omedelbar närhet av någon del. Den i allt överskuggande folkhälsomyndigheten och smittskyddet trumfar, med direktiv om att “begränsa smittspridningen”. Vi vet därmed att vår beredskap för pandemin behöver vara uthållig och lösningar behöver vara kreativa även under hösten.

Följande gäller generellt

Det är nu knappt två veckor till skolavslutning, och följande gäller alltjämt.

Besöksförbud

Från och med mars har vi haft ett generellt besöksförbud. Besöksförbudet förlängs tills vidare. För att minska ned antalet besök, instrueras personalen att i möjligaste mån, ersätta möten och samtal med videomöten i Google Meet. Vi håller därför våra informationsmöten idag, med blivande förskoleklassare och blivande årskurs 6-7 elevers föräldrar via videolänk.

Beredskap för stängning och information

I händelse av smitta eller liknande har vi befogenhet att stänga ned delar av vår verksamhet, med mycket kort varsel. Se tidigare utskick i denna fråga kring er som verkar inom samhällsviktiga yrken. Givetvis bevakar vi samhällsutveckling och smittskyddsråden under hela sommaren.

Inför höstterminen kommer vi precis som tidigare år att skicka ut informationsbrev i början av augusti. Nästa läsår startar måndagen den 17e augusti, med sedvanligt välkomnande, klockan 08:10 på stora skolans trappa i grundskolan. Allmän förskola öppnar 8:30 på förskolan samma dag.

Sjukdomstecken

Så som tidigare meddelats gäller fortfarande Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De är: “Håll avstånd och ta personligt ansvar.” samt “Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.”

”Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårds­rådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.” 

Med ovanstående råd har vi haft en del tolkningssvårigheter. Nyckelordet är “sjuk”. För feber gäller gränsen 38°C. Hosta är nyupptäckt torrhosta, dvs inte kvardröjande efterdyningar. Snuva, är inte hösnuva, utan färgad snuva. Hemma avgör föräldrar om barnet är sjukt. I förskolan och skolan avgör personal om barnet är sjukt, dvs inte piggt nog att delta i ordinarie aktiviteter. Generellt följer vi smittskydd skånes rekommendationer parat med att corona-viruset corona klassas i riskklass 3, dvs innebär hög risk för allvarliga konsekvenser vid smitta, och att samtliga råd handlar om "minska risken för smittspridning" och att råden explicit uttrycker att "Förskolan och skolan bör också vidta ytterligare åtgärder för att förhindra smittspridning". Vid upptäckt av symtom, behöver det gå en tid innan man gör ny observation.  Inom verksamheten gäller att minst två personer ska göra observation och avvägning om “huruvida barnet verkligen är sjukt eller inte”.

Ovanpå sjukdomstecken finns även oro. Det är naturligt att oroa sig för att bli smittad. Svalövs Montessori har genom vårt engagemang nationellt, deltagit i framtagningen av Skolverkets allmänna råd, kring pandemin. Pandemin skapar många komplicerade frågor som inte har entydiga svar. För den som är intresserad, besök: https://www.skolverket.se/skolutveckling/organisera-och-undervisa-pa-distans

Skolavslutning

Sista skolveckan i både förskolan och grundskolan har vi extra aktiviteter. Däri ingår att städa ut. Kvarglömda kläder finns kvar i skolhusen fram till torsdagen den 11e juni, därefter skänks resterna till välgörenhetsorganisationer. Elever i årskurs 6-9 ska lämna tillbaka skolans Chromebooks, allra senast torsdagen den 4e juni. Chromebooken ska vara ren och hel, med laddare och strömkabel.

Fredagen den 5e juni har vi skolavslutning i grundskolan. Dagen är en vanlig skoldag men innehåller ceremonier teamvis. Ceremonierna är på förmiddagen för mellanskolans elever och efter lunch för storskolans elever. Eleverna får sina diplom och betyg av rektor och vi äter sommarlunch teamvis. Skoldagen börjar 08:10 och avslutas 13:45. En sommarhälsning med bilder från avslutningsdagen mailas ut till respektive teams föräldrar.

Onsdagen den 10e juni har förskolan sin sommaravslutning. Dagen är en vanlig allmän förskoledag och innehåller ceremonier teamvis. Barnen avslutar med gemensamma festligheter och äter sommarlunch. Avslutningsdagen börjar klockan 09:00 och avslutas klockan 13:30. En sommarhälsning med bilder från avslutningsdagen mailas ut till respektive teams föräldrar.

Läsåret 2020/2021

Planeringen för det nya läsåret går mycket bra. Till hösten välkomnar vi 260 elever och 80 förskolebarn. Vi har rekryterat Christina Kronkvist som erfaren skolsköterska, Alexandra Wulff till årskurs 4-5, som till hösten blir tre-parallellt, och Hanna Johansson till årskurs F-1. Alla tre har de allra bästa vitsord och det blir ett sant nöje att välkomna dem till vår förening.

Som tidigare meddelats välkomnar vi åter de som nu är föräldralediga, Julia Boson, Victoria Sjunner, Sofie Hirvonen och Elin Malm. Läsåret börjar måndagen den 17e augusti, och i skrivande stund planerar vi för grundskolans upprop klockan 08:10 på stora skolans trapp.

Sommarveckorna v25-v32

Årets sommarperiod startar i midsommarveckan och avslutas en vecka in i augusti. Brytpunkten för abonnemang är den 1e augusti, och de med barnomsorgsabonnemang, som ska bli fritidsbarn flyttas då administrativt över.

Till oss, behöver ni senast denna veckan, dvs senast fredag 29e maj ha anmält ert barns sommarlovsledigt, och det görs på http://svalovsmontessori.se/omoss/?page=sommarlov. Har ni inte anmält ledighet, kan vi inte garantera ert barn plats i vår sommarförskola/sommarfritids.

Veckorna 27-31 är fritids sammanslagen med förskolan, på förskolan. Observera att vi har begränsat öppet under vecka 28-31 då öppettiderna är 07:00-17:00. Verksamhetsinformation inför vecka 25-32 skickas ut till de som anmält vistelse under sommarperioden.

Samverkan

Som förälder är det otroligt viktigt att du samverkar med oss som är ansvariga för verksamheten. Vi är otroligt tacksamma för de löpande uppdateringar som skett. Vi ber er fortsätta hålla oss informerade.

Avslutningsvis - det här läsåret har verkligen varit annorlunda på många sätt. I höstas startade vi med tre styck UtbildningsLedare, Eva, Liselotte och My. En väldigt viktig organisationsförändring för vår framtida pedagogiska utveckling och kvalité. Vi kan konstatera att vår organisation är mycket väl rustad. Inte minst märktes det på årsmötet, som hölls digitalt. Vi hade fler deltagare än något tidigare år. Dessutom har vi lyckats betala av alla lån. På samma sätt som vi nu är både fastighets-, organisatoriskt och ekonomiskt stabila, har vi effektiviserat med videomöten, och därmed minskat vår spilltid. Förskolans miljö har blivit rejält lyft och nu i skrivande stund kämpas det hårt med Mellanskolans miljö. En handikappingång börjar byggas om bara några dagar. En stor elogé ger vi i ledningen samtliga våra pedagoger. Inför hösten har vi ett riktigt starkt personalteam att vara stolta över.


Vänliga hälsningar
hela skolledningen, gm

Peter Strömblad & Maria Jarvi
Svalövs Montessori