Aktuellt

 1. Verksamhets- & Corona-information

  2020-04-05
  Att vara i ständig förändring, är otroligt arbetsamt. För att rusta oss, behöver vi sänka våra ambitioner - annars tar orken slut!
 2. Förebyggande frånvaro

  2020-03-12
  Coronaviruset: Vi godkänner förebyggande frånvaro.
 3. Sjukanmälningar

  2020-03-11
  Viktigt att ringa in på 404429
 4. Obligatorisk lovskola 2020

  2020-03-11
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm tillsammans med utbildningsledare Liselotte Persson.
 5. Trafikavstängning 2020-01-27 --

  2020-01-16
  Vecka fem stängs hela Järnvägsgatan som används för att hämta och lämna elever vid Svalövs Montessori.
 6. Gott Nytt 2020

  2019-12-31
  Vi summerar ett förändringens decennium för Svalövs Montessori. År 2020 står för dörren, och de kommande tio åren blir inte som de tio som varit.
 7. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 8. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 9. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 10. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 11. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 12. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 13. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 14. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 15. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.
 16. Info om antagning inför läsåret 2018/2019

  2017-10-19
  Antagningen görs i januari/februari skiftet.
 17. Information om Öppet Hus och antagning läsåret 2017/2018

  2017-02-12
  Välkomna på Öppet Hus, Onsdagen den 15e februari kl 18-20 på Svalövs Montessoris Grundskola, i Svalövsparken.
 18. SKOL-Info 2017-01-28

  2017-01-28
  Nu är vårterminen i full gång.
  Det råder både studiero och förväntan i korridorer och klassrum.
 19. En epok rundas av

  2016-11-26
  Ett skede går mot nästa ...
 20. Skäl att vara glad

  2016-11-18
  Med den längsta, mörkaste natten på året endast en månad bort

Färgkodade scheman

2016-09-04
Nu har vi färgkodat elevschemat, och publicerat läsperiod 1 (LP1) här på hemsidan.

Färgkodningen är tänkt att underlätta för eleverna att sortera sina ämnespapper i färgkodade mappar.
Skriv gärna ut ditt barns personliga schema i färg, och sätt upp schemat i köket, ha det på insidan av elevskåpet osv.

Den enhetliga färgkodningen underlättar för alla elever att hänga med i skolarbetet.

Följande är färgkodningen:

Vit = Svenska, samling, mentorspass och AO2 (special AO, lgr 11, kap 1 och 2 + ämnesintegration)
Röd = Engelska
Blå = Matematik
Gul = AO1 (samhällsorienterade ämnen med ämnesintegration av sv/eng/ma/NoT/PraEst osv)
Grön = AO3 (Naturorienterande+Teknik ämnen med ämnesintegration av sv/eng/ma/SO,PraEst osv)
Orange = Idrott och Hälsa
Mörkgrå/svart = Praktisk Estetiska ämnen
Violett = Ämnen och lektioner man väljer till, moderna språk, modersmål, elevens val, flexpass, fritids
Ljusgrått = Lektionsfri tid (dvs rast och lunch)

Elev som behöver eller önskar kan få färgkodade mappar.
Elev, ska se till att eleven namnar sin mapp och informera om att elev inte får en ny mapp om elev slarvar bort eller förstört sin mapp.

På Svalövs Montessori är vi rädda om miljön och varken förstör eller slösar. Vid skolstart får elev av skolan en uppsättning av det skolmaterial som behövs för att klara studierna (ex.vis montessori-penna, sudd, räknehäfte, skrivhäfte, m.m.) Elev får givetvis också lösark samt blyertsstift i den omfattning som går åt. Läsläromedel lånas ut och ska återlämnas i så gott skick som möjligt. Arbetshäften och arbetsböcker ska namnas av elev när elev får materialet. Har elev fyllt häfte eller arbetsbok så får elev givetvis ett nytt ex. Men elever som återkommande saknar skolmaterial, där ska mentor informera hemmet om att hemmet får införskaffa det material som barnet slarvat bort.

Hälsningar / Rektor