1. Information 2021-02-25

  2021-02-25
  Smittspridningen ökar
 2. Information 2021-02-11

  2021-02-11
  Smittspridningen minskar något
 3. Information 2021-02-04

  2021-02-04
  Smittspridningen planar ut.
 4. Information 2021-01-21

  2021-01-21
  Till alla föräldrar på Svalövs Montessori (och elever i årskurs 6-9).
 5. God fortsättning 2021

  2021-01-07
  Vi hoppas innerligt att alla har det bra.
 6. Gott Nytt 2021

  2020-12-31
  För ett år sedan blickade vi fram mot 2020 med en breddad ledning och en förstärkt läroplan för förskolan.
 7. Distansundervisning - Storskolan - v49.2020

  2020-11-29
  30/11-4/12 har eleverna i årskurs 6-9 DISTANSUNDERVISNING.
 8. Skärpta restriktioner

  2020-11-01
  Med skärpta folkhälsoråd i Skåne anpassar vi verksamheten.
 9. Hushållskarantän

  2020-10-02
  Nya riktlinjer från FHM och Skolverket, kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare.
 10. PIRLS 2021 - årskurs 4

  2020-09-13
  Svalövs Montessoriskola är utvald att delta i PIRLS 2021
 11. Corona-information

  2020-09-06
  Detta är en uppdatering och sammanställning av våra aktuella direktiv för att minska smittspridning av covid-19 och coronaviruset.
 12. KFO och IDEA blir FREMIA

  2020-09-01
  Vår arbetsgivarorganisation KFO, och IDEA:s stämmor fattade i dag beslut om att bilda Fremia, Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation. Ändringen träder i kraft vid årsskiftet.
 13. Verksamhetsinformation 20/21 Period-1

  2020-08-23
  Nu har vår "läsårskryssare" lämnat kajen - och vi börjar få upp farten. Här är aktuell information om coronaviruset, våra kontaktvägar, abonnemangsregler, elevscheman och en jättesatsning.
 14. Varför åldersintegration?

  2020-08-04
  Svalövs Montessori är troligen Sveriges största idéella
 15. Inför läsåret 2020/2021

  2020-07-28
  Ett nytt läsår börjar snart. Här är en del förhandsinformation.
 16. Avgiftsfri Juli 2020

  2020-07-03
  Ingen omsorgsavgift Juli 2020
 17. Verksamhets- & Corona-information

  2020-05-25
  Detta är en uppdatering av informationen som sändes ut den 5e april. Vi stod inför eventuell skolstängning och idag vet vi att pandemin slår väldigt olika. Skolåret är slut för de flesta om knappt två veckor, och vi planerar för ett nytt skolår. Nästa stora information skickar vi ut i augusti. Innan dess, ska vi avsluta detta läsåret på bästa möjliga sätt.
 18. Verksamhets- & Corona-information

  2020-04-05
  Att vara i ständig förändring, är otroligt arbetsamt. För att rusta oss, behöver vi sänka våra ambitioner - annars tar orken slut!
 19. Förebyggande frånvaro

  2020-03-12
  Coronaviruset: Vi godkänner förebyggande frånvaro.
 20. Sjukanmälningar

  2020-03-11
  Viktigt att ringa in på 404429

Varför åldersintegration?

2020-08-04
Svalövs Montessori är troligen Sveriges största idéella
Svalövs Montessori är troligen Sveriges största idéella förskola och grundskola med 15% av alla mantalsförda barn i en kommun. Montessoripedagogiken kom till i början av 1900-talet, och redan för 100 år sedan visste man att alla utvecklas i perioder. I vår, numer väl beforskade, samtid vet vi att allt hänger ihop. Därför har vi på Svalövs Montessori tagit fasta på både ålders- och ämnesintegration och utvecklat utbildningen utifrån barnens åldersadekvata behov, och det är i sin yttersta förenkling som på bilden här:
Bilden kan innehålla: en eller flera personer, text där det står ”Förskola Grundskola 8-9 Klara slutbetyg 6-7 Studera 4-5 Innehall Innehäll 2-3 Skriva/Rakna F-1 Lasa Äldre Kommunicera samspela, upptacka, röra, prova for självständighet Yngre Bli trygg utanfor hemmet, med rundformágor gemensamvardag”