Aktuellt

 1. PIRLS 2021 - årskurs 4

  2020-09-13
  Svalövs Montessoriskola är utvald att delta i PIRLS 2021
 2. Corona-information

  2020-09-06
  Detta är en uppdatering och sammanställning av våra aktuella direktiv för att minska smittspridning av covid-19 och coronaviruset.
 3. KFO och IDEA blir FREMIA

  2020-09-01
  Vår arbetsgivarorganisation KFO, och IDEA:s stämmor fattade i dag beslut om att bilda Fremia, Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation. Ändringen träder i kraft vid årsskiftet.
 4. Verksamhetsinformation 20/21 Period-1

  2020-08-23
  Nu har vår "läsårskryssare" lämnat kajen - och vi börjar få upp farten. Här är aktuell information om coronaviruset, våra kontaktvägar, abonnemangsregler, elevscheman och en jättesatsning.
 5. Varför åldersintegration?

  2020-08-04
  Svalövs Montessori är troligen Sveriges största idéella
 6. Inför läsåret 2020/2021

  2020-07-28
  Ett nytt läsår börjar snart. Här är en del förhandsinformation.
 7. Avgiftsfri Juli 2020

  2020-07-03
  Ingen omsorgsavgift Juli 2020
 8. Verksamhets- & Corona-information

  2020-05-25
  Detta är en uppdatering av informationen som sändes ut den 5e april. Vi stod inför eventuell skolstängning och idag vet vi att pandemin slår väldigt olika. Skolåret är slut för de flesta om knappt två veckor, och vi planerar för ett nytt skolår. Nästa stora information skickar vi ut i augusti. Innan dess, ska vi avsluta detta läsåret på bästa möjliga sätt.
 9. Verksamhets- & Corona-information

  2020-04-05
  Att vara i ständig förändring, är otroligt arbetsamt. För att rusta oss, behöver vi sänka våra ambitioner - annars tar orken slut!
 10. Förebyggande frånvaro

  2020-03-12
  Coronaviruset: Vi godkänner förebyggande frånvaro.
 11. Sjukanmälningar

  2020-03-11
  Viktigt att ringa in på 404429
 12. Obligatorisk lovskola 2020

  2020-03-11
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm tillsammans med utbildningsledare Liselotte Persson.
 13. Trafikavstängning 2020-01-27 --

  2020-01-16
  Vecka fem stängs hela Järnvägsgatan som används för att hämta och lämna elever vid Svalövs Montessori.
 14. Gott Nytt 2020

  2019-12-31
  Vi summerar ett förändringens decennium för Svalövs Montessori. År 2020 står för dörren, och de kommande tio åren blir inte som de tio som varit.
 15. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 16. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 17. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 18. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 19. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 20. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04

Verksamhetsinformation 20/21 Period-1

2020-08-23
Nu har vår "läsårskryssare" lämnat kajen - och vi börjar få upp farten. Här är aktuell information om coronaviruset, våra kontaktvägar, abonnemangsregler, elevscheman och en jättesatsning.

om Coronaviruset

För tillfället bedömer vi smittorisken som mycket låg. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller alltjämt. Är man sjuk i feber eller hosta, även om man bara är lite sjuk, ska man stanna hemma. Misstänker man covid-19 sjukdom, går det numera att testa sig på distans. På 1177.se går det att beställa självtest för dig eller ditt barn som är sjuk. Har man symtom som feber och hosta, ska man vara försiktig med kontakt med andra människor. Två helt friska dagar ska man stanna hemma om man haft feber.

Vi hjälper era barn att tvätta händerna, eller se till att de tvättar händerna när de kommer till förskolan/skolan. Vi ser till att barnen tvättar händerna före lunch, efter lunch och efter utomhusaktiviteter - med varmt vatten och tvål. Överallt i vår verksamhet har vi beröringsfria tvålautomater.

Om personalen bedömer att ditt barn har symtom som indikerar att ditt barn är sjuk och som gör att ditt barn inte kan delta i förskolans eller grundskolans och fritidshemmets ordinarie aktiviteter - ringer vi hem. Gränsdragningen mellan hängig och trött och sjuk, gör personalen, utifrån försiktighetsprinciper för att motverka smittspridning. Läs gärna mer på informationssidorna hos https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=68596#_68596

Skolplikt gäller. Det betyder att vi återupptar vår vaksamhet vid hög frånvaro.

om våra Kontaktvägar

Internt har vi en kommunikationspolicy. Den har ett par huvudsteg i sig som omfattar er föräldrar:

 1. Mötas och samtala är bäst - gäller vid hämtning och lämning -
 2. internt chatt - gäller inte er -
 3. Ringa eller ha videosamtal - gäller ex.vis vid oväntat eller utvecklingssamtal -
 4. Maila - gäller särskilt vid omfattande information -
 5. sms - vill vi undvika, eftersom sms är osäker kommunikation -
 6. Papper, Blanketter och formulär

Internt har vi gått ut med att efter klockan 20:00 och på helg, ska det vara tyst i de digitala kanalerna. Tyvärr går det inte alltid att undvika, men vi i ledningen vill be er föräldrar att också respektera kvälls- och helgvilan.

Malin på kansliet, har telefon 0418-40 44 21. Tala in på telefonsvararen, så kommer ditt budskap fram. Är det mer bråttom, kontakta Förskolan på telefon under arbetstid, på tel 0418-404422 eller fritidshemmet på tel 0418-404423. Då ringer det även i mobiltelefon knuten till förskolan respektive fritidshemmet. Sjukanmälan gäller alla, och görs före 08:00 på telefon 0418-404429. Telefonsvararen lyssnas av varje arbetsdags morgon.

om våra Abonnemangsregler

Våra ordinarie öppettider har i många år varit 06:15-17:30, men ramtiden i Förskolan och Fritidshemmet är 06:00-18:00. Ansökan om varaktig omsorg före 06:15 eller efter 17:30 görs skriftligen till rektor för förskolan. Varje ansökan behovsprövas.

I sommar har vi haft flera barn/elever i omsorgen som inte varit lediga enligt Barnkonventionsens rekommendationer. Vi har även flera barn/elever som varaktigt har vistelsetider över 10 timmar per dag. Ansökan om vistelsetid som överstiger 10 timmar, kommer vi börja granska noggrannare. Detta kan påverka er som exempelvis är egna företagare, och som liksom undertecknad kan jobba hur mycket som helst. Gränsen för heltids arbete är 8 timmar. Med pendling och rast, blir förstås vistelsetiden längre än 8 timmar. Vi ber er att så långt möjligt arrangera era arbetens tider, så att era barn inte behöver vara för länge i den socialt dynamiska värld som förskola och skola/fritids innebär. Ett sätt att åstadkomma en bra balans i barnens vistelsetider är att man har turtagning hemma, om vem som kör först till jobbet och vem som slutar först. Helt enkelt att hjälpas åt.

Anmäl tider i SchoolSoft med minst 20 dagars framförhållning. Kan du inte logga in i vår SchoolSoft, kontakta kansliet för hjälp. Har ni inte anmält tider för ert barn, kan vi inte garantera platstillgång. Länken till vår SchoolSoft hittar du på hemsidan, oftast längst ned i vänstra menyn.

Flera har hört av sig och reagerat på uppsägningstiden om 2 månader. Uppsägningstiden, liksom avgifternas storlek, kan vi inte påverka. Max-taxan bestäms av staten, och uppsägningstiden bestäms av Svalövs Kommun - som satt regelverken i samverkan med andra kommuner för flera år sedan. När vi 2010 gick över till ny skollagstifnitng överenskom vi, Trollungarna, Askungarna och Dunderklumpen med dåvarande utbildningsnämnd, att inte konkurrera med pris, dvs erbjuda förmånligare villkor än kommunen. Döm därför om vår förvåning avseende den enbart kommunala avgiftsfriheten för Juli-månad. Kommunallagen är glasklar i andra kaptiltet, som säger att en kommun måste behandla sina medborgare mer eller mindre lika. Att behandla alla sjysst är Svalövs Montessoris grundhållning, och därför slapp ni alla att betala taxa för Juli-månad. Att bli sjysst behandlad, avseende abonnemangsregler, innebär för er, att det alltid går att ansöka om undantag. Vi är en förening, och i en förening hjälps man åt.

om våra nya Elevscheman

Grundskolan har nu tre parallella klasser i alla fem stadierna. Alla klasser är "små klasser" i jämförelse till Sveriges snitt. Från förskolan och hela vägen upp, har vi åldersblandade avdelningar och klasser. I Montessoripedagogiken ska pedagoger enligt den s.k. tre-stegslektionen introducera övningar/utmaningar, som sedan barnet/eleven övar på, och slutligen behärskar/använder. De äldre barnen kan därmed övningarna/utmaningarna på ett annat sätt än de i snitt ett år yngre barnen/eleverna kan. Åldersintegrationen innebär dels att äldre kan fungera som lärande förebilder för de yngre och dels har åldersintegrationen en mycket stor vinst; - Åldersintegrationen undanröjer en statisk världsbild, för när alla barn/elever naturligt har olika material är jämförelser bortkastade. Om två barn/elever sitter bredvid varandra, och är olika gamla, är det naturligt att de arbetar med olika uppgifter, fast de båda exempelvis skriver en berättelse, eller räknar matematik. Åldersintegrationen innebär en hjälp till det naturligaste som finns, acceptans för att vi alla är olika och därmed att vi har olika kunnande och olika talang, utan att det är någon som helst skillnad på vårt människovärde. Vi kan alla vara lika snälla och sjyssta, i alla sammanhang (fast det är svårt ibland).

De nya elevscheman för grundskolan, som publiceras i kväll, på vår hemsida, följer Montessoripedagogikens grundfilosofier om indelade arbetspass där barnen/eleverna ges möjlighet till ett stressfritt lärande. Vi kombinerar instruerande lektionstid med arbetsfrämjande lektionstid. Lärarna har i flera år tränat på att uppnå detta förhållningssätt, och det är nu som vi återgår, till den undervisningsmodell, som gällde fram till vår stora organisatoriska expansion (före 2012).

En Montessoriskola ställer högre krav på pedagogen att undervisa genom kreativt lärande arbete, som ska vara välplanerat, stimulerande och uppmuntrande. En för alla er föräldrar mycket synlig aktivitet är att vi gör långt fler utflykter än många andra skolor. Principen är att lärande ska vara mer än nötning. Lärande ska så långt möjligt vara en upplevelse.

Elevernas scheman hittar ni föräldrar genom att klicka på länken "Scheman" på http://svalovsmontessori.se/grundskola/

En jättesatsning på Montessoripedagogik

Redan på tisdag kväll startar vi vår två-åriga personalutbildning i Montessoripedagogik. ALL pedagogisk personal kommer genomgå 16 stycken tre-timmars utbildningstillfällen, med examinationsprov i Montessori. Utbildningen börjar med de grundläggande begreppen och fortsätter sedan med praktiska delar liksom pedagogens förhållningssätt och barnens naturliga psykologiska utvecklingsstadier. Våra pedagoger ska alltså plugga massor, men kanske inte alla böcker nedan ;)

En grundpelare i Montessori är att utgå från vad barn redan kan, och bygga nya kunskaper därifrån. Montessori är en mer individuell utbildningsfilosofi än vår Svenska förr statliga, numer kommunala skola. Montessori bygger på ett antal "regler" om vad som är bra för oss alla. Häromdagen var det "overshoot day" - dvs den dag då världens människor förbrukat årets resurser. I Montessori ingår både att vara rädd om vår jord, varandra och vår miljö.

Det finns flera olika tolkningar av Montessori. En förhärskande är att man i förskolan ska "följa manualen". Denna "manual" har bestämda "lektioner" och "sätt att göra rätt på". Vi i skolledningen vänder oss mot det statiska synsättet. I dagens HD/Sydsvenskan finns en artikel: - "Coronakrisen visar på den förmåga till strategisk improvisation som ..." av professor Jesper Falkheimer. Han beskriver på ett utmärkt sätt vad Montessori kan vara, genom att: "man kan inte göra som man vill och bryta mot regler", men i praktiken "belastas de flesta ... av ett tänk som bygger på detaljkontroll och fokus på att saker ting görs rätt, snarare än att rätt saker görs". Vi i ledningen som ansvarar för mallar och verktygen för planering av undervisningen, strävar efter att "rätt saker görs".

Vår jättesatsning (räknat i pengar blir det miljoner) på att fortbilda all pedagogisk personal i Montessoripedagogiken, går ut på att alla våra pedagoger ska kunna montessorigrunderna, så att de fokuserar på att rätt saker görs för varje barns utbildning. Ambitionsnivån står i så korta ordalag som möjligt på sidan: http://svalovsmontessori.se/montessori/

Om två år, ska alltså vår Montessorimiljö vara ordnad, vacker, vilsam, harmonisk, ombonad, trevlig och välskött.
och
vårt undervisningsmaterial vara aktuellt, konkret, varierande, stimulerande, självinstruerande, tydligt och progressivt, hållbart & återanvändbart
och
våra montessoripedagoger ska vara proaktiva handledare med ett i allt positivt och konstruktivt förhållningssätt
för våra gemensamma barn - det viktigaste föräldrar har, att låna ut till skolan.

Vänliga hälsningar
hela skolledningen, gm

Peter Strömblad
VD Svalövs Montessori