1. Distansundervisning - Storskolan - v49.2020

  2020-11-29
  30/11-4/12 har eleverna i årskurs 6-9 DISTANSUNDERVISNING.
 2. Skärpta restriktioner

  2020-11-01
  Med skärpta folkhälsoråd i Skåne anpassar vi verksamheten.
 3. Hushållskarantän

  2020-10-02
  Nya riktlinjer från FHM och Skolverket, kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare.
 4. PIRLS 2021 - årskurs 4

  2020-09-13
  Svalövs Montessoriskola är utvald att delta i PIRLS 2021
 5. Corona-information

  2020-09-06
  Detta är en uppdatering och sammanställning av våra aktuella direktiv för att minska smittspridning av covid-19 och coronaviruset.
 6. KFO och IDEA blir FREMIA

  2020-09-01
  Vår arbetsgivarorganisation KFO, och IDEA:s stämmor fattade i dag beslut om att bilda Fremia, Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation. Ändringen träder i kraft vid årsskiftet.
 7. Verksamhetsinformation 20/21 Period-1

  2020-08-23
  Nu har vår "läsårskryssare" lämnat kajen - och vi börjar få upp farten. Här är aktuell information om coronaviruset, våra kontaktvägar, abonnemangsregler, elevscheman och en jättesatsning.
 8. Varför åldersintegration?

  2020-08-04
  Svalövs Montessori är troligen Sveriges största idéella
 9. Inför läsåret 2020/2021

  2020-07-28
  Ett nytt läsår börjar snart. Här är en del förhandsinformation.
 10. Avgiftsfri Juli 2020

  2020-07-03
  Ingen omsorgsavgift Juli 2020
 11. Verksamhets- & Corona-information

  2020-05-25
  Detta är en uppdatering av informationen som sändes ut den 5e april. Vi stod inför eventuell skolstängning och idag vet vi att pandemin slår väldigt olika. Skolåret är slut för de flesta om knappt två veckor, och vi planerar för ett nytt skolår. Nästa stora information skickar vi ut i augusti. Innan dess, ska vi avsluta detta läsåret på bästa möjliga sätt.
 12. Verksamhets- & Corona-information

  2020-04-05
  Att vara i ständig förändring, är otroligt arbetsamt. För att rusta oss, behöver vi sänka våra ambitioner - annars tar orken slut!
 13. Förebyggande frånvaro

  2020-03-12
  Coronaviruset: Vi godkänner förebyggande frånvaro.
 14. Sjukanmälningar

  2020-03-11
  Viktigt att ringa in på 404429
 15. Obligatorisk lovskola 2020

  2020-03-11
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm tillsammans med utbildningsledare Liselotte Persson.
 16. Trafikavstängning 2020-01-27 --

  2020-01-16
  Vecka fem stängs hela Järnvägsgatan som används för att hämta och lämna elever vid Svalövs Montessori.
 17. Gott Nytt 2020

  2019-12-31
  Vi summerar ett förändringens decennium för Svalövs Montessori. År 2020 står för dörren, och de kommande tio åren blir inte som de tio som varit.
 18. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 19. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 20. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.

KFO och IDEA blir FREMIA

2020-09-01
Vår arbetsgivarorganisation KFO, och IDEA:s stämmor fattade i dag beslut om att bilda Fremia, Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation. Ändringen träder i kraft vid årsskiftet.

Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivarförbundet Idea går samman och bildar Fremia, som blir Sveriges största oberoende arbetsgivarförening och företräder kooperativa, värderingsstyrda företag, idéburen välfärd och civilsamhällets organisationer. Den nya organisationen träder i kraft vid årsskiftet 2020/2021 och kommer initialt att samla 5 600 medlemsföretag med tillsammans 150 000 anställda.

I FREMIA finns representanter för Samhall, KF, Coop, FOlksam, Riksbyggen, BRIS, Cancerfonden, OK, ABF, Röda Korset, Fonus, Trygga Barnen m.fl.

Som operativt ansvarig för Svalövs Montessori, har jag sedan ett par år tillbaka engagerat mig i Idéburna Skolors Riksförbund (ISR). ISR samverkar med flera idéella intresseorganisationer. Genom ISR och de erfarenheter vi har gjort i Svalövs Montessoris utvecklingsresa, vet jag idag, att den idéella sektorn verkligen gör och kan göra stor samhällsnytta. I pressmeddelandet som gått ut, står: "Att vi nu bildar Fremia kommer att skapa stora fördelar för dem som vill medverka i arbetet att samla den idéburna sektorn och verka för de enskilda medlemmars villkor och förutsättningar".

Tillsammans kan vi göra positiv skillnad för många barn, i hela Sverige. Svalövs Montessori är idag en stark förebild, hela vägen in i Regeringskansliets korridorer.

Är du nyfiken, läs pressmeddelandet på NewsDesk

Peter Strömblad
VD/Rektor Svalövs Montessori