1. Svalövs Kommun försvårar för Montessori

  2023-07-18
  Svalövs kommun har tyvärr i sommar meddelat två beslut som allvarligt försvårar skolgången hos Svalövs Montessori till hösten.
 2. Om Klassresor

  2023-05-05
  Svalövs Montessori har sedan 2012 framgångsrikt arrangerat övernattningar, hajker och klassresor.
 3. Information till Storskolans föräldrar 2022-09-16

  2022-09-16
  Nu är skolan och all undervisning igång ordentligt. Över lag fungerar det mesta riktigt bra.
 4. Välkommen till läsåret 2022-2023

  2022-08-10
  Varmt välkomna till ett nytt läsår.
 5. Sommarhälsning juni 2022

  2022-06-23
  Vi har nu avslutat läsåret 2021/2022 och sommarperioden för förskolan och fritidshemmet har startat.
 6. Information 2021-09-28

  2021-09-28
  Från och med 29 september 2021 ändras föreskrifter om covid-19.
 7. Schoolsoft

  2021-06-28
  Schoolsoft är nu stängt för uppdateringar.
 8. Information 2021-04-08

  2021-04-08
  Information om vecka 15
 9. Skärtorsdag 1e april 2021

  2021-04-01
  Information om vecka 14
 10. Information 2021-03-24

  2021-03-24
  Information inför vecka 13 - 2021
 11. Information 2021-03-11

  2021-03-11
  Information om vecka 11 - 2021
 12. Information 2021-02-25

  2021-02-25
  Smittspridningen ökar
 13. Information 2021-02-11

  2021-02-11
  Smittspridningen minskar något
 14. Information 2021-02-04

  2021-02-04
  Smittspridningen planar ut.
 15. Information 2021-01-21

  2021-01-21
  Till alla föräldrar på Svalövs Montessori (och elever i årskurs 6-9).
 16. God fortsättning 2021

  2021-01-07
  Vi hoppas innerligt att alla har det bra.
 17. Gott Nytt 2021

  2020-12-31
  För ett år sedan blickade vi fram mot 2020 med en breddad ledning och en förstärkt läroplan för förskolan.
 18. Distansundervisning - Storskolan - v49.2020

  2020-11-29
  30/11-4/12 har eleverna i årskurs 6-9 DISTANSUNDERVISNING.
 19. Skärpta restriktioner

  2020-11-01
  Med skärpta folkhälsoråd i Skåne anpassar vi verksamheten.
 20. Hushållskarantän

  2020-10-02
  Nya riktlinjer från FHM och Skolverket, kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare.

Corona-information

2020-09-06
Detta är en uppdatering och sammanställning av våra aktuella direktiv för att minska smittspridning av covid-19 och coronaviruset.

Vecka 36-2020 kom nya direktiv från Folkhälsomyndigheten som syftar till att begränsa smittspridningen. Tack vare att svenska skolor har haft öppet under pandemin, har Sverige ett omfattande statistiskt underlag till stöd för sina slutsatser, som enkelt uttryckt är; Att hålla sig hemma vid symtom. Direktiven är mycket viktiga att alla föräldrar känner till.

Sammanfattningsvis

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Barn och unga har vanligtvis samma symtom som vuxna vid covid-19 men de blir oftast lindrigare sjuka.

– Barn och unga mår bra av att kunna delta i skolan och andra vardagsaktiviteter, det är ett viktigt skäl till att provta denna åldersgrupp. Tidigare har denna grupp rekommenderats att stanna hemma vid minsta symtom. Med testning kommer de att kunna gå tillbaka till skolan i högre utsträckning även om de har kvarvarande milda symtom, i kombination med ett negativt provsvar, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet.

– Vår uppfattning om barn och smittsamhet har inte förändrats. Där kvarstår vår tidigare bedömning att barn smittar i lägre utsträckning än vad vuxna gör och att skolans miljö inte har visat sig vara drivande i smittspridningen, säger Karin Tegmark Wisell.

Följande gäller generellt

Nedan gäller hela Svalövs Montessori.

Besöksförbud

Vi har ett generellt besöksförbud av utomstående i alla verksamheter.
Särskild inbjudan krävs för att vara på skolområdet eller inne i Förskolan, Mellanskolan eller Storskolan.
Möten ersätts med videomöten, i den mån det går.

Hämtning/Lämning

Ska du lämna eller hämta ditt barn? - Max en förälder ledsagar barnet till närmaste mottagande personal eller avdelningsdörr.

Sjukdomstecken

Har ditt barn något av de vanligaste symtomen, Hosta och/eller feber, ska barnet stanna hemma. Nedan gäller för:

barn i förskolan

Barn i förskoleåldern rekommenderas att stanna hemma så länge symtom finns samt ytterligare 2 dagar.
Testning av så små barn som 1-5 år rekommenderas inte generellt, eftersom testningen är plågsam.

Ditt barn ska stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela perioden ska man undvika nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall ditt barn har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan ditt barn återgå till förskolan om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Barn som uppvisar nya symtom i förskolan eller där allmäntillståndet bedömts så nedsatt att barnet inte kan delta i ordinarie aktiviteter avvisas. Vid avvisning skall barnet skyndsamt (dvs inom pendlingstid) hämtas av förälder. I möjligaste mån kommer insjuknat barn att hållas utomhus fram tills barnet hämtats.

barn i grundskolan

Barn i förskoleklass, årskurs 1-9, bör testas om de har symtom som beskriits för covid-19 för att förhindra smittspridning. I väntan på provsvar ska ditt barn stanna hemma. Orsaken till rekommendationen är att så snabbt som möjligt kunna avgöra om ditt barn har vanlig förkylning eller en pågående covid-19 infektion. Kontakta vården för anvisning om provtagning bör tas hemma eller av hälso- och sjukvårdspersonal.

Vid negativt provsvar, avgör allmäntillståndet om ditt barn kan återgå till skolan.

Vid positivt provsvar, inträder krav på smittspårning, enligt smittsköddsläkares instruktioner, se Vägledningen för smittspårning.

Om inget prov tagits, ska ditt barn stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela perioden ska man undvika nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall ditt barn har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan ditt barn återgå till skolan om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Elever som uppvisar nya symtom i skolan eller där allmäntillståndet bedömts så nedsatt att eleven inte kan delta i ordinarie aktiviteter avvisas. Vid avvisning skall eleven skyndsamt (dvs inom pendlingstid) hämtas av förälder. Elever med symtom ska inte resa med kollektivtrafiken eller kommunens skolskjuts. I möjligaste mån kommer insjuknad elev att hållas utomhus fram tills elev hämtats.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan för förskolebarn görs på telefon 0418-404429.

För er som har barn i grundskolan, har vi nu öppnat frånvaroanmälan genom Schoolsoft. Frånvaroanmälan kan framgent lämnas antingen på telefonsvararen 404429 eller genom Schoolsoft. Frånvaron registreras klockan 08:00 och närvaron i klasserna registreras när första lektionen börjar.

Ovanstående information kommer från Folkhälsomyndighetens vägledning.

 

Vänliga hälsningar
hela skolledningen, gm

Peter Strömblad
VD/Rektor Svalövs Montessori