Aktuellt

 1. PIRLS 2021 - årskurs 4

  2020-09-13
  Svalövs Montessoriskola är utvald att delta i PIRLS 2021
 2. Corona-information

  2020-09-06
  Detta är en uppdatering och sammanställning av våra aktuella direktiv för att minska smittspridning av covid-19 och coronaviruset.
 3. KFO och IDEA blir FREMIA

  2020-09-01
  Vår arbetsgivarorganisation KFO, och IDEA:s stämmor fattade i dag beslut om att bilda Fremia, Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation. Ändringen träder i kraft vid årsskiftet.
 4. Verksamhetsinformation 20/21 Period-1

  2020-08-23
  Nu har vår "läsårskryssare" lämnat kajen - och vi börjar få upp farten. Här är aktuell information om coronaviruset, våra kontaktvägar, abonnemangsregler, elevscheman och en jättesatsning.
 5. Varför åldersintegration?

  2020-08-04
  Svalövs Montessori är troligen Sveriges största idéella
 6. Inför läsåret 2020/2021

  2020-07-28
  Ett nytt läsår börjar snart. Här är en del förhandsinformation.
 7. Avgiftsfri Juli 2020

  2020-07-03
  Ingen omsorgsavgift Juli 2020
 8. Verksamhets- & Corona-information

  2020-05-25
  Detta är en uppdatering av informationen som sändes ut den 5e april. Vi stod inför eventuell skolstängning och idag vet vi att pandemin slår väldigt olika. Skolåret är slut för de flesta om knappt två veckor, och vi planerar för ett nytt skolår. Nästa stora information skickar vi ut i augusti. Innan dess, ska vi avsluta detta läsåret på bästa möjliga sätt.
 9. Verksamhets- & Corona-information

  2020-04-05
  Att vara i ständig förändring, är otroligt arbetsamt. För att rusta oss, behöver vi sänka våra ambitioner - annars tar orken slut!
 10. Förebyggande frånvaro

  2020-03-12
  Coronaviruset: Vi godkänner förebyggande frånvaro.
 11. Sjukanmälningar

  2020-03-11
  Viktigt att ringa in på 404429
 12. Obligatorisk lovskola 2020

  2020-03-11
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm tillsammans med utbildningsledare Liselotte Persson.
 13. Trafikavstängning 2020-01-27 --

  2020-01-16
  Vecka fem stängs hela Järnvägsgatan som används för att hämta och lämna elever vid Svalövs Montessori.
 14. Gott Nytt 2020

  2019-12-31
  Vi summerar ett förändringens decennium för Svalövs Montessori. År 2020 står för dörren, och de kommande tio åren blir inte som de tio som varit.
 15. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 16. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 17. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 18. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 19. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 20. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04

Corona-information

2020-09-06
Detta är en uppdatering och sammanställning av våra aktuella direktiv för att minska smittspridning av covid-19 och coronaviruset.

Vecka 36-2020 kom nya direktiv från Folkhälsomyndigheten som syftar till att begränsa smittspridningen. Tack vare att svenska skolor har haft öppet under pandemin, har Sverige ett omfattande statistiskt underlag till stöd för sina slutsatser, som enkelt uttryckt är; Att hålla sig hemma vid symtom. Direktiven är mycket viktiga att alla föräldrar känner till.

Sammanfattningsvis

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Barn och unga har vanligtvis samma symtom som vuxna vid covid-19 men de blir oftast lindrigare sjuka.

– Barn och unga mår bra av att kunna delta i skolan och andra vardagsaktiviteter, det är ett viktigt skäl till att provta denna åldersgrupp. Tidigare har denna grupp rekommenderats att stanna hemma vid minsta symtom. Med testning kommer de att kunna gå tillbaka till skolan i högre utsträckning även om de har kvarvarande milda symtom, i kombination med ett negativt provsvar, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet.

– Vår uppfattning om barn och smittsamhet har inte förändrats. Där kvarstår vår tidigare bedömning att barn smittar i lägre utsträckning än vad vuxna gör och att skolans miljö inte har visat sig vara drivande i smittspridningen, säger Karin Tegmark Wisell.

Följande gäller generellt

Nedan gäller hela Svalövs Montessori.

Besöksförbud

Vi har ett generellt besöksförbud av utomstående i alla verksamheter.
Särskild inbjudan krävs för att vara på skolområdet eller inne i Förskolan, Mellanskolan eller Storskolan.
Möten ersätts med videomöten, i den mån det går.

Hämtning/Lämning

Ska du lämna eller hämta ditt barn? - Max en förälder ledsagar barnet till närmaste mottagande personal eller avdelningsdörr.

Sjukdomstecken

Har ditt barn något av de vanligaste symtomen, Hosta och/eller feber, ska barnet stanna hemma. Nedan gäller för:

barn i förskolan

Barn i förskoleåldern rekommenderas att stanna hemma så länge symtom finns samt ytterligare 2 dagar.
Testning av så små barn som 1-5 år rekommenderas inte generellt, eftersom testningen är plågsam.

Ditt barn ska stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela perioden ska man undvika nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall ditt barn har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan ditt barn återgå till förskolan om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Barn som uppvisar nya symtom i förskolan eller där allmäntillståndet bedömts så nedsatt att barnet inte kan delta i ordinarie aktiviteter avvisas. Vid avvisning skall barnet skyndsamt (dvs inom pendlingstid) hämtas av förälder. I möjligaste mån kommer insjuknat barn att hållas utomhus fram tills barnet hämtats.

barn i grundskolan

Barn i förskoleklass, årskurs 1-9, bör testas om de har symtom som beskriits för covid-19 för att förhindra smittspridning. I väntan på provsvar ska ditt barn stanna hemma. Orsaken till rekommendationen är att så snabbt som möjligt kunna avgöra om ditt barn har vanlig förkylning eller en pågående covid-19 infektion. Kontakta vården för anvisning om provtagning bör tas hemma eller av hälso- och sjukvårdspersonal.

Vid negativt provsvar, avgör allmäntillståndet om ditt barn kan återgå till skolan.

Vid positivt provsvar, inträder krav på smittspårning, enligt smittsköddsläkares instruktioner, se Vägledningen för smittspårning.

Om inget prov tagits, ska ditt barn stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela perioden ska man undvika nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall ditt barn har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan ditt barn återgå till skolan om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Elever som uppvisar nya symtom i skolan eller där allmäntillståndet bedömts så nedsatt att eleven inte kan delta i ordinarie aktiviteter avvisas. Vid avvisning skall eleven skyndsamt (dvs inom pendlingstid) hämtas av förälder. Elever med symtom ska inte resa med kollektivtrafiken eller kommunens skolskjuts. I möjligaste mån kommer insjuknad elev att hållas utomhus fram tills elev hämtats.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan för förskolebarn görs på telefon 0418-404429.

För er som har barn i grundskolan, har vi nu öppnat frånvaroanmälan genom Schoolsoft. Frånvaroanmälan kan framgent lämnas antingen på telefonsvararen 404429 eller genom Schoolsoft. Frånvaron registreras klockan 08:00 och närvaron i klasserna registreras när första lektionen börjar.

Ovanstående information kommer från Folkhälsomyndighetens vägledning.

 

Vänliga hälsningar
hela skolledningen, gm

Peter Strömblad
VD/Rektor Svalövs Montessori