Aktuellt

 1. Avgiftsfri Juli 2020

  2020-07-03
  Ingen omsorgsavgift Juli 2020
 2. Verksamhets- & Corona-information

  2020-05-25
  Detta är en uppdatering av informationen som sändes ut den 5e april. Vi stod inför eventuell skolstängning och idag vet vi att pandemin slår väldigt olika. Skolåret är slut för de flesta om knappt två veckor, och vi planerar för ett nytt skolår. Nästa stora information skickar vi ut i augusti. Innan dess, ska vi avsluta detta läsåret på bästa möjliga sätt.
 3. Verksamhets- & Corona-information

  2020-04-05
  Att vara i ständig förändring, är otroligt arbetsamt. För att rusta oss, behöver vi sänka våra ambitioner - annars tar orken slut!
 4. Förebyggande frånvaro

  2020-03-12
  Coronaviruset: Vi godkänner förebyggande frånvaro.
 5. Sjukanmälningar

  2020-03-11
  Viktigt att ringa in på 404429
 6. Obligatorisk lovskola 2020

  2020-03-11
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm tillsammans med utbildningsledare Liselotte Persson.
 7. Trafikavstängning 2020-01-27 --

  2020-01-16
  Vecka fem stängs hela Järnvägsgatan som används för att hämta och lämna elever vid Svalövs Montessori.
 8. Gott Nytt 2020

  2019-12-31
  Vi summerar ett förändringens decennium för Svalövs Montessori. År 2020 står för dörren, och de kommande tio åren blir inte som de tio som varit.
 9. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 10. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 11. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 12. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 13. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 14. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 15. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 16. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 17. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.
 18. Info om antagning inför läsåret 2018/2019

  2017-10-19
  Antagningen görs i januari/februari skiftet.
 19. Information om Öppet Hus och antagning läsåret 2017/2018

  2017-02-12
  Välkomna på Öppet Hus, Onsdagen den 15e februari kl 18-20 på Svalövs Montessoris Grundskola, i Svalövsparken.
 20. SKOL-Info 2017-01-28

  2017-01-28
  Nu är vårterminen i full gång.
  Det råder både studiero och förväntan i korridorer och klassrum.

Info om antagning inför läsåret 2018/2019

2017-10-19
Antagningen görs i januari/februari skiftet.

Inför varje läsår antas först 24 elever till förskoleklass.
Därefter tilläggsantas elever till årskurs 6-7 och till förskolan.

Förskolan har ett max-antal barn om ca 80 barn på helåret, fördelat på fem avdelningar.
Grundskolan har ett max-antal elever om 144 på årskurserna F-5 och tilläggsantantar maximalt 12 elever per årskurs 6 och 7.

Till förskoleklassen har förskolans barn förtur och i övrigt har syskon förtur generellt.

Veckan före sportlovet har vi öppet hus i Grundskolan, för alla som står i kö.

Går ditt barn i nuvarande årskurs 4-5-6, händer det att ni får reklamutskick från andra skolor.
Är ert barn redan inskrivet på Svalövs Montessori, måste ni inte besvara utskicket.

Köanmälan görs på vår hemsida.
Mer information om hur vi undervisar hittar ni både på vår hemsida och på vår facebooksida.
Svalövs Montessori, värnar om ett modernt förhållningssätt, där alla ses utifrån sina behov, med tonvikt på upplevelsebaserad utbildning för flera.