Aktuellt

 1. Förebyggande frånvaro

  2020-03-12
  Coronaviruset: Vi godkänner förebyggande frånvaro.
 2. Sjukanmälningar

  2020-03-11
  Viktigt att ringa in på 404429
 3. Obligatorisk lovskola 2020

  2020-03-11
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm tillsammans med utbildningsledare Liselotte Persson.
 4. Trafikavstängning 2020-01-27 --

  2020-01-16
  Vecka fem stängs hela Järnvägsgatan som används för att hämta och lämna elever vid Svalövs Montessori.
 5. Gott Nytt 2020

  2019-12-31
  Vi summerar ett förändringens decennium för Svalövs Montessori. År 2020 står för dörren, och de kommande tio åren blir inte som de tio som varit.
 6. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 7. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 8. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 9. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 10. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 11. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 12. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 13. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 14. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.
 15. Info om antagning inför läsåret 2018/2019

  2017-10-19
  Antagningen görs i januari/februari skiftet.
 16. Information om Öppet Hus och antagning läsåret 2017/2018

  2017-02-12
  Välkomna på Öppet Hus, Onsdagen den 15e februari kl 18-20 på Svalövs Montessoris Grundskola, i Svalövsparken.
 17. SKOL-Info 2017-01-28

  2017-01-28
  Nu är vårterminen i full gång.
  Det råder både studiero och förväntan i korridorer och klassrum.
 18. En epok rundas av

  2016-11-26
  Ett skede går mot nästa ...
 19. Skäl att vara glad

  2016-11-18
  Med den längsta, mörkaste natten på året endast en månad bort
 20. Flygande skolinspektion

  2016-10-18
  Idag har vi haft oanmäld flygande skolinspektion

Sommarinfo 2016

2016-06-30
Läsårstiderna för 2016-2017 finns nu publicerade på hemsidan. Ber er notera att torsdagen den 8e september stänger vi redan efter lunch för att all personal åker på gemensam fortbildning. Ber er också notera att när de kommunala skolorna är stängda, eller har "kortdagar" så är skolskjutsarna inställda. Vi har försökt ta reda på de flesta sådana tillfällen och har det vi vet nu med i lärsårstiderna som Info:. Ansvaret för skolskjutsarna har Svalövs Kommun, men kommuner är inte skyldiga att anpassa skolskjuts utifrån fristående grundskolor.

Förskolans abonnemangsregler är något förändrade. De finns också på hemsidan.

Fritids slås ihop med förskolan under v28-31. Fritids återvänder till mellanskolan måndagen den 8e augusti. Barn från vår egen förskola som börjar i Förskoleklass och har fritids där ändras abonnemanget automatiskt den 1e juli. För barn som börjar hos oss och kommer från andra förskolor eller fritidshem, behöver ni föräldrar själva säga upp abonnemanget till den förskola, fritidshem där barnet nu har plats.

Mätningarna av läsåret 2015-2016 hos oss visar att vi har i stort samma resultat, nöjdhet, trygghet och trivsel som åren innan. Skillnaden i skolans mätning bland eleverna är endast en hundradel mot året innan. Med den enklaste analys därav är skolledningen mycket nöjd med läsåret som varit, då det har varit ett mycket intensivt läsår. Det är en tuff investering att med bibehållet resultat, få helt grönt kort av skolinspektionens regelbundna tillsyn och klara vardagen ok, där avgångsklassen kom ända till Rom på klassresa, och samtidigt ställa om den inre organisationen (fler klasser och medarbetarteam) utifrån en plan som sträckte sig över flera år, och samtidigt utöka grundskolan med ett helt slott på 2600 kvadratmeter och även renovera förskolan.

Vi vet nu att Svalövs Montessori tack vare de redan gjorda ansträngningarna kommer gå in i en lugnare och en inte så storslagen utvecklingsfas framöver. När nu fundamentet är byggt lägger vi vår energi på att vidareutveckla undervisningsmiljöerna och undervisningspraktiken, dvs vår röda tråd, vilket ni kommer märka på olika sätt under de kommande läsåren.

Skolledningen skickar hem ett brev till samtliga skolelever i början av augusti.

Till hösten välkomnar vi 210 elever, 76 barn på förskolan och ca 50 anställda.

Tills vi ses i augusti igen, önskar jag, skolledningen och all personal er alla en riktigt riktigt skön, varm och härlig sommarsemester.

Sommarhälsningar / Peter