Aktuellt

 1. Avgiftsfri Juli 2020

  2020-07-03
  Ingen omsorgsavgift Juli 2020
 2. Verksamhets- & Corona-information

  2020-05-25
  Detta är en uppdatering av informationen som sändes ut den 5e april. Vi stod inför eventuell skolstängning och idag vet vi att pandemin slår väldigt olika. Skolåret är slut för de flesta om knappt två veckor, och vi planerar för ett nytt skolår. Nästa stora information skickar vi ut i augusti. Innan dess, ska vi avsluta detta läsåret på bästa möjliga sätt.
 3. Verksamhets- & Corona-information

  2020-04-05
  Att vara i ständig förändring, är otroligt arbetsamt. För att rusta oss, behöver vi sänka våra ambitioner - annars tar orken slut!
 4. Förebyggande frånvaro

  2020-03-12
  Coronaviruset: Vi godkänner förebyggande frånvaro.
 5. Sjukanmälningar

  2020-03-11
  Viktigt att ringa in på 404429
 6. Obligatorisk lovskola 2020

  2020-03-11
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm tillsammans med utbildningsledare Liselotte Persson.
 7. Trafikavstängning 2020-01-27 --

  2020-01-16
  Vecka fem stängs hela Järnvägsgatan som används för att hämta och lämna elever vid Svalövs Montessori.
 8. Gott Nytt 2020

  2019-12-31
  Vi summerar ett förändringens decennium för Svalövs Montessori. År 2020 står för dörren, och de kommande tio åren blir inte som de tio som varit.
 9. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 10. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 11. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 12. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 13. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.
 14. Sommarhälsningar 2018

  2018-07-04
 15. om Obligatorisk Förskoleklass

  2018-03-11
  Augusti 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. För skolsverige är det en stor förändring, För Svalövs Montessori blir det ingen skillnad eftersom vi redan undervisar integrerat.
 16. Antagningsinformation 2018

  2018-01-12
  15e januari startar vi antagningsprocessen
 17. Vårterminen 2018

  2018-01-08
  God Fortsättning på 2018.
 18. Info om antagning inför läsåret 2018/2019

  2017-10-19
  Antagningen görs i januari/februari skiftet.
 19. Information om Öppet Hus och antagning läsåret 2017/2018

  2017-02-12
  Välkomna på Öppet Hus, Onsdagen den 15e februari kl 18-20 på Svalövs Montessoris Grundskola, i Svalövsparken.
 20. SKOL-Info 2017-01-28

  2017-01-28
  Nu är vårterminen i full gång.
  Det råder både studiero och förväntan i korridorer och klassrum.

SKOL-Info 2017-01-28

2017-01-28
Nu är vårterminen i full gång.
Det råder både studiero och förväntan i korridorer och klassrum.
Vi konstaterar att våra scheman fungerar bra, att omställningen från hösten till vårens schema gått utan några som helst svårigheter.

Den nya indelningen i Fritids1 och Fritids2, är en riktig snilleblixt. Tack vare indelningen i F-1+Fritids1, uppnår vi ett fritids för de yngre i en tryggare och mer likvärdig miljö än tidigare. De lite äldre eleverna i 2-3,4-5 som går på fritids2 har andra behov än 6-7 åringar. Indelningen gör det möjligt att balansera personalresurserna bättre och därmed kan vi bättre möta aktivitetsbehoven utifrån ålder, mognad och intressen. Allt är förstås inte på plats och omställningen tar lite tid för oss att hitta de absolut bästa sätten att göra allt på. Efter bara tre veckor ser vi tydliga förbättringar för barnen på fritids.

Under våren har vi nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Det betyder att undervisningen både följer ordinarie plan och har fokus på repetitioner inför de nationella proven. Många söker ledigt för sina barn, och generellt nekar vi ledigt för elever i årskurs 3, 6 och 9.

I sammanställningarna av kunskapsresultaten i årskurs 4-9 från i höstas ser vi en trend i att fler elever har fått för mycket hjälp utanför skoltid med sina skoluppgifter. För att eleverna ska ha bättre chans att göra skolarbete på skolan, och få bättre individuell hjälp har vi utökat med intensivmatte i årskurs 9 och infört fler flexpass för årskurs 6-7 och 8-9. Till intensivmatten har vi infört ett anmälningsförfarande med obligatorisk närvarokrav. Vi inför inom kort ett liknande anmälningsförfarande till flexpassen, vilket innebär obligatorisk närvaroplikt. Elever som inte är anmälda till flexpass kommer precis som idag få lov att delta i mån av plats. Så fort vi är klara publicerar vi ett anmälningsformulär till er alla.

I veckan hade vi en incident vid järnvägsövergången, där elever kröp under bommarna och lokföraren tutade kraftigt. Jag har rapporterat incidenten till Trafikverket och bett dem säkra upp järnvägsövergången ytterligare. Tåg har alltid företräde, oavsett om bommar är nedfällda eller inte. Föräldrar är ansvariga för sitt barn utanför skolan. För att ha en så säker hemtransport som möjligt har vi för de yngsta eleverna busstransport från Onsjövägen till Svalövs centrum.

Följande information är viktigt att ni tar upp hemma vid matbordet.
http://www.trafi.fi/filebank/a/1345632234/890f7601488cb1215749635921fde5f2/10199-faktapaket_for_fostrare.pdf

Värt för er att berätta för er omgivning är att den 15e februari kl 18-20 har vi öppet hus. Pedagogerna tar då emot familjer som har barn som vill börja på Svalövs Montessori. Barnen som går på vår förskola är garanterade plats i blivande förskoleklassen. Vi har en mycket lång kö till blivande förskoleklass och kommer enbart släppa ett fåtal platser externt, så att årskursen blir 24 elever stor. Utöver att anta till förskoleklass, kommer vi anta elever till årskurser som inte har 24 elever. Det betyder att vi antar nya elever främst till årskurs 6 och 7 inför det kommande läsåret. Annons om antagning och öppet hus kommer i papperstidningen de kommande tre onsdagarna.

Renoveringen av stora skolans våning 2, 3 och källare fortsätter till och med mars, då vi beräknar att vara klara med musiksal, NO-salar och fler klassrum.

Föräldrar till eleverna i årskurs 7 anordnar disco i matsalen den 10e februari, och eleverna i årskurs 9 har spetsat in att klassresan ska gå till Brighton, och eleverna i årskurs 5 börjar så smått prata om klassresan till Liseberg. Och om tre veckor är det lov ... igen.

Önskar er alla en riktigt skön dag i vintersolen.

--
Med vänlig hälsning
Peter Strömblad, VD/Rektor, M.Sc.
Svalövs Montessori Ek.För.
Förskola, Skola & Fritids
Box 112
268 22 Svalöv
Tel: 0418 - 40 44 24
http://SvalovsMontessori.Se