1. Hushållskarantän

  2020-10-02
  Nya riktlinjer från FHM och Skolverket, kring att personer i samma hushåll som en person som har konstaterad covid 19 skall sätta sig i karantän, på anmodan av läkare.
 2. PIRLS 2021 - årskurs 4

  2020-09-13
  Svalövs Montessoriskola är utvald att delta i PIRLS 2021
 3. Corona-information

  2020-09-06
  Detta är en uppdatering och sammanställning av våra aktuella direktiv för att minska smittspridning av covid-19 och coronaviruset.
 4. KFO och IDEA blir FREMIA

  2020-09-01
  Vår arbetsgivarorganisation KFO, och IDEA:s stämmor fattade i dag beslut om att bilda Fremia, Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation. Ändringen träder i kraft vid årsskiftet.
 5. Verksamhetsinformation 20/21 Period-1

  2020-08-23
  Nu har vår "läsårskryssare" lämnat kajen - och vi börjar få upp farten. Här är aktuell information om coronaviruset, våra kontaktvägar, abonnemangsregler, elevscheman och en jättesatsning.
 6. Varför åldersintegration?

  2020-08-04
  Svalövs Montessori är troligen Sveriges största idéella
 7. Inför läsåret 2020/2021

  2020-07-28
  Ett nytt läsår börjar snart. Här är en del förhandsinformation.
 8. Avgiftsfri Juli 2020

  2020-07-03
  Ingen omsorgsavgift Juli 2020
 9. Verksamhets- & Corona-information

  2020-05-25
  Detta är en uppdatering av informationen som sändes ut den 5e april. Vi stod inför eventuell skolstängning och idag vet vi att pandemin slår väldigt olika. Skolåret är slut för de flesta om knappt två veckor, och vi planerar för ett nytt skolår. Nästa stora information skickar vi ut i augusti. Innan dess, ska vi avsluta detta läsåret på bästa möjliga sätt.
 10. Verksamhets- & Corona-information

  2020-04-05
  Att vara i ständig förändring, är otroligt arbetsamt. För att rusta oss, behöver vi sänka våra ambitioner - annars tar orken slut!
 11. Förebyggande frånvaro

  2020-03-12
  Coronaviruset: Vi godkänner förebyggande frånvaro.
 12. Sjukanmälningar

  2020-03-11
  Viktigt att ringa in på 404429
 13. Obligatorisk lovskola 2020

  2020-03-11
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm tillsammans med utbildningsledare Liselotte Persson.
 14. Trafikavstängning 2020-01-27 --

  2020-01-16
  Vecka fem stängs hela Järnvägsgatan som används för att hämta och lämna elever vid Svalövs Montessori.
 15. Gott Nytt 2020

  2019-12-31
  Vi summerar ett förändringens decennium för Svalövs Montessori. År 2020 står för dörren, och de kommande tio åren blir inte som de tio som varit.
 16. Obligatorisk lovskola 2019

  2019-04-05
  Lovskolan drivs av speciallärare Eva Malm, med hjälp av två anställda. Vi har haft lovskola i flera år, och resultaten är mycket goda.
 17. inför skol-läsåret 2019/2020

  2019-03-22
  Inför läsåret 2019/2020 har vi två uppgångsdagar, 15e och 22e maj, kl 9-12:30
 18. Antagningsinformation 2019

  2019-02-28
  Antagningen inför läsåret 2019/2020 är nu igång.
 19. Omsorgstider Juli 2019

  2019-01-14
  v28-v31 har vi begränsade öppettider
  07:00-17:00
 20. God Jul 2018

  2018-12-20
  Tack för 2018.
  Det har varit ett omvälvande år, och flera förändringar har tyst passerat.

Trafikavstängning 2020-01-27 --

2020-01-16
Vecka fem stängs hela Järnvägsgatan som används för att hämta och lämna elever vid Svalövs Montessori.

Järnvägsgatans avstängning norrut är aviserad att vara till och med Juli 2020. Utmed Järnvägsgatan kommer dubbelspår, perronger och pendlarparkeringar att anläggas. Det streckade området nedan till vänster är stängslat byggområde med undantag för en gångväg tvärs byggområdet.

Under byggtiden hänvisas föräldrar till nedanstående trafikmönster.

Som synes i ovan skiss kommer det att gå bra att parkera invid Tryckhallen, för att sedan promenera över gångvägen och in i parken. Då slipper köra hela varvet runt södra omvägen. Kommer man österifrån, går det bra att köra det "oranga-varvet" och promenera parkvägen till Fritids. Det finns också begränsat med parkeringsplats utmed södra Järnvägsgatan.

När Pågatågen börjar rulla, december 2021, så är pendlarprognosen 1600 resande från Svalöv. Givetvis kommer många resenärer att parkera på de parkeringsplatser som blir utmed Järnvägsgatan, varför ett långsiktigt bekymmer uppstår för våra föräldrar. Därför har vi börjat utreda möjligheter till att anlägga en egen avsläpps- och parkeringszon utmed Onsjövägen. Denna är streck-markerad ovan, mellan röd- och gul infart ovan. Våra kontakter med berörda myndigheter i frågan är mycket positiva.

Vi är väldigt tacksamma för Lantmännens hjälp med att anlägga dessa tillfälliga trafikvägar inom parken.

Med vänliga hälsningar
Peter Strömblad, VD/Rektor - Svalövs Montessori
E-post: rektor@svalovsmontessori.se
Tel: 0418-40 44 24