Vanliga frågor

Finns det något datum planerat för öppet hus under hösten?

Nej, vi har inte öppet hus på hösten.
Vi har troligen öppet hus i samband med antagningen, som sker i februari/mars. Datum för öppet hus och antagning anslås här på hemsidan.

Om man går på förskolan har man förtur sedan till grundskolan på Svalövs Montessori?

Ja, förtursreglerna innebär olika köprioritet, i ordningen 1:syskon, 2:barn från vår förskola, 3:andra montessoriverksamheter, 4:övriga. Vi garanterar plats in i F-klass för kökategori 1 och 2, och garanterar plats på fritids för alla barn som är inskrivna i F-klass till och med årskurs 6.

Skolar ni in barnen i F-klass?

Ja. I maj/juni har vi överinskolningsaktiviteter med de barn som ska börja i F-klass. Det innnebär deltagande inklusive lunch i skolan, 3-4 förmiddagar. Barn från andra förskolor behöver hjälp av sina föräldrar för att kunna komma till Onsjöskolan vid dessa tillfällen. På sommaren slår vi ihop Onsjöskolans fritids och förskolan, vilket leder till att många 6-åringar får flera kompisar redan före skolstart. För att bytet från den "lilla" miljön till den betydligt större miljön ska vara så trygg som möjligt för 6-åringarna har vi dessutom under de första höstveckorna en pedagog med från vår förskola på Onsjöskolan.

Mitt barn ska börja hos er till hösten, när börjar fritids?

Fritids för nya elever börjar 1e augusti. Under sommaren är vårt fritids ihop med förskolan. Onsjöskolans fritids öppnar omkring 12e augusti även om formell överskrivning från förskola till fritids sker den 1e augusti.